Advokat i Turkiet

Advokat i Turkiet – Turkisk Advokatbyrå Advokat i Istanbul -Advokat i Alanya

WiklundKurucuk är en Turkisk Advokatbyrå med kontor i Istanbul och Alanya.

WiklundKurucuk Advokatbyrå tillhandahåller juridiska konsulttjänster till lokala och internationella företag, institutioner och individuella personer inom byråns expertområden.

WiklundKurucuk är ledande inom allmän affärsjuridik, handelsrätt, energilagar, bank- och finansrätt, fastighetsrätt, familjerätt, straffrätt, immaterialrätt och utlänningslag.

Utländska företag som gör affärer i Turkiet behöver ofta professionell hjälp från en juridisk konsult, som har erfarenhet och kunskap av de lagliga problem som kan uppträda och som även kan hjälpa till att förhindra dessa innan de uppstår.

En juridisk konsult kan även hjälpa till med att hantera risker och dagliga frågor som behöver juridisk rådgivning och således spara förvaltningen tid och kostnad.

Advokat i Turkiet – Turkisk Advokatbyrå – Advokat i Istanbul 

Under namnet “Fasta Juridiska Konsulttjänster”, erbjuder WiklundKurucuk Advokatbyrå juridisk rådgivning inom byråns expertområden till olika företag och institutioner.

“Fasta Juridiska Konsulttjänster” är ett fullt service-paket som riktar sig mot utländska företag som gör affärer i Turkiet och är i behov av konstant och professionell  juridisk rådgivning.

I paketet ingår tjänster såsom:  

Civilrätts tjänster: Representation och försvar av klienter inför alla rättsliga myndigheter, arkivering av alla framställningar, förberedande av alla juridiska dokument som krävs, skriftliga varningar, svar på anmälningar, uppföljning av alla juridiska frågor som rör bolaget, ansökan av arbetstillstånd och uppehållstillstånd för utländsk arbetskraft.  

Tjänster för återbetalning av skulder: Uppföljande av skulder, insamlande av skulder, påbörjande av exekutiva åtgärder, registrering av petitioner, registrering av panträtt, företrädande av klienter inför rättsväsende.

Skydd av immateriella rättigheter: Registrering av varumärken och patent, uppföljning av registrering av varumärken, uppföljning på upphovsrättsskydd och närstående rättigheter.

Förhandling, granskning och utarbetande av alla typer av avtal, inklusive anställningsavtal, arbetsplatsregler, disciplinära regler och avtal.

Skriftliga konsultationer: Kunden kan kräva en skriftlig juridisk konsultation i alla ämnen, där vårt team ger en skriftlig konsultation och tillhandahåller juridiska klausuler som stöder konsultationen.

Konsultation över telefon: Konsultation tillhandahålls via telefon.

Elektroniska konsultationer: Konsultationer tillhandahålls via e-post eller via vårt juridiska rådgivnings-system online.

Advokat i Turkiet &Advokat i Istanbul ;WiklundKurucuk Advokatbyrå

WiklundKurucuk Advokatbyrå erbjuder snabba, effektiv och hög kvalitativa juridiska tjänster och bygger långsiktiga relationer med kunder baserade på yrkesetik och ömsesidig förtroende och respekt.

Konsulter från WiklundKurucuk Advokatbyrå med säte i Istanbul erbjuder juridiska tjänster i turkiska, svenska, engelska och ryska.

Den Nordiska avdelningen på WiklundKurucuk advokatbyrå erbjuder ett komplett utbud av juridisk rådgivning till klienter från Norden. Den nordiska avdelningen omfattar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Baltikum.

WiklundKurucuk Advokatbyrå är medlem i SVENSKA HANDELSKAMMAREN och BRITTISKA HANDELSKAMMAREN i Turkiet och är registrerat i en förteckning över advokater på Sveriges generalkonsulat och Danmarks generalkonsulat i Istanbul.

Välkommen till Advokatbyrån WiklundKurucuk.

Advokat i Turkiet-Advokat i Alanya-Advokat i Istanbul

 WiklundKurucuk Advokatbyrå tillhandahåller juridisk konsult tjänster och samarbetar med ledande experter, erfarna advokater och universitetslektorer i specifika områden: allmän affärsjuridik, handelsrätt, energilag, bank- och finansrätt, fastighetsrätt, familjerätt, straffrätt, immaterialrätt och utlänningslagar.

WiklundKurucuk advokatbyrå tillhandahåller juridisk konsultation; risk analyser och ledning till både turkiska och svenska företag, företag som är villiga att investera eller starta ett dotterföretag, bilda ett nytt företag eller filial kontor i Turkiet. Vi erbjuder också ledning och hjälp till företag som vill göra entré i den turkiska och svenska marknaden och samt expandera deras affärsverksamhet.

WiklundKurucuk advokatbyrå bistår turkiska och internationella klienter med hjälp med fastighetsöverlåtelse, anskaffande av residens och arbetstillstånd, immigrationsärenden, anställning för utländska arbetstagare, bildandet av affärsverksamhet i Turkiet, öppnandet av olika typer av företag samt filialer, aktiebolag, föreskrifter och kvalitetssäkring, erhållande av tillstånd, licenser och hjälp med investering från myndigheter, förhandling, granskande och hjälp med utkast för olika typer av kontrakt och överenskommelser, indrivning av skulder, lösning av tvister, tvister i alla större områden samt domstolsärenden. Igenkännande av verkställande av utländska domar och andra förfaranden. 

WiklundKurucuk advokatbyrå tror starkt på kundvård och erbjuder en både effektiv och nära service till sina klienter samt erbjuder rättsliga lösningar för den offentliga och privata sektorn.

WiklundKurucuk Advokatbyrå råder klienter inom turkisk lag.

Advokat i Turkiet

Legal Consultation

We believe that the services offered by us will surely satisfy your needs and wants. So, avail the experience by visiting at WiklundKurucuk. We feel happy to serve you!