Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi RESMİ GAZETEDE BUGÜN 17 Nisan 2021 Cumartesi Yasama 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yayımlandı. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının yapılmalarında uygulanacak esas ve usuller...
Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma

Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma RESMİ GAZETEDE BUGÜN 16 Nisan 2021 Cuma Yürütme ve İdare  Yönetmelikler: Adalet Bakanlığı: Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik: Seçim müdürlüklerinin adalet müfettişleri...
Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe

Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe RESMİ GAZETEDE BUGÜN 15 Nisan 2021 Perşembe Yürütme ve İdare  Yönetmelikler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:  Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çevre ve Şehircilik...
Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba

Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba RESMİ GAZETEDE BUGÜN 14 Nisan 2021 Çarşamba Yürütme ve İdare  Genelge: 2021/8 numaralı COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında Çalışma...