Türkiye’de ikamet izni

Türkiye’de ikamet izni

Türkiye’de ikamet izni 1.Hukuki Dayanak  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca talep eden yabancılara uygun koşullar sağlandığı takdirde İkamet İzni belgesi düzenlenmektedir. 2.Genel Bilgiler Yabancı vize süresi boyunca Türkiye’de yasal olarak...
Tıbbi Müdahale Kavramı

Tıbbi Müdahale Kavramı

Tıbbi Müdahale Kavramı Anayasamız ve Biyotıp Sözleşmesinde tıbbi müdahalenin genel çerçeve ve sınırları çizilmektedir. Bu bilgiler uyarınca, tıbbi müdahale, kişilerin ruh ve beden sağlığına yönelik herhangi bir noksanlığı veya hastalığı teşhis, tedavi etmek; tedavinin...
Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bulunmamakla birlikte, hekimlik sözleşmesi olarak tanımlayabileceğimiz hekim ile hasta arasındaki ilişkide sözleşme, Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmesinin kurulmasını...