Türk Ceza Hukuku’nda müdahil ve müdafinin hakları

Türk Ceza Hukuku’nda müdahil ve müdafinin hakları

Türk Ceza Hukuku’nda müdahil ve müdafinin hakları Türk Ceza Hukuku’nda Müdahil ve Müdafinin Hakları   Ceza Davasında Müdahil (Katılan) Kamu davasına müdahale usulü, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un 237 ve sonraki maddelerinde düzenlenmiştir. Kamu davasına katılma...
Türk Ceza Hukuku’nda hükümler ve kanun yolları

Türk Ceza Hukuku’nda hükümler ve kanun yolları

Türk Ceza Hukuku’nda hükümler ve kanun yolları Türk Ceza Hukuku’nda Hükümler Ve Kanun Yolları Delillerin dinlenmesinden ve son sözün sanığa verilmesinden sonra, mahkemenin, duruşmada ileri sürülüp tartışılmış delillerden edineceği kanaate göre (5271 Sayılı CMK...
Türk Ceza Hukuku’nda Adli Kontrol

Türk Ceza Hukuku’nda Adli Kontrol

Türk Ceza Hukuku’nda Adli Kontrol Adli kontrol uygulamasında, 02.07.2012 tarihinde kabul edilen 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi...