Bilişim Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, yeni bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı ile internet üzerinden işlenen suçların tamamının yaptırıma tabii tutulmasının mümkün kılındığını ve bu bağlamda kişilerin internet ortamında da güvende hissetmelerinin amaçlandığını söylemek mümkündür. Herhangi bir bilişim suçu ile karşı karşıya olan kişilerin, bilişim hukuku avukatı hizmetimiz kapsamında danışmanlık ve avukatlık hizmeti talep etmeleri ve bu bağlamda karşı karşıya kalınan hak ihlallerinin giderilmesini istemeleri mümkündür.

Türkiye’de Bilişim Hukuku

Bilişim suçlarının düzenlenmesi amacı ile var olan karşılaştırmalı hukukta iki adet temel sistem bulunmaktadır. Kanun koyucular bu alanda işlenmiş olan suçların tamamını karşılamak amacı ile ya ayrı özel bir kanun düzenlemekte ya da var olan ceza kanunları içerisine yeni düzenlemeler yerleştirmektedirler. Bu bağlamda bu suçları halihazırda var olan ceza kanunları içerisinde düzenleyen ülkelerin, ya yeni bir kanun yürürlüğe koyduklarını, ya kanun içerisine bu suçları düzenleyen özel ve ayrı bir bölüm eklediklerini ya da var olan kanun içerisine yeni maddeler ilave ettiklerini söylemek mümkündür. Bilişim hukuku avukatı hizmetimiz ise bu bağlamda düzenlenmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinin ve aynı zamanda da daha yaygın bir kullanım imkânına kavuşturulmasının hukuk alanındaki etkileri oldukça büyük ve önemlidir. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin, hukuki işlemleri hızlı ve karmaşık şekilde kurgulanmaya uygun hale getirdiklerini söylemek mümkündür.

Özellikle de son zamanlarda mobilden internete erişimin pratik hale gelmesi, teknoloji ve hukuk alanındaki etkileşimi daha da arttırmıştır. Öyle ki, bu bağlamda kendisine özgü bir hukuk alanı dâhil ortaya çıkmıştır.  Bilişim hukuku olarak adlandırılan bu hukuk dalının, gerek kamu gerekse de özel hukuk ile kesiştiğini bu sayede ise dinamik bir yapıya sahip olduğunu bilişim hukuku avukatı hizmetimiz bağlamında söylemek mümkündür. Buradan yola çıkarak teknoloji ve bilişim hukuku arasında bir korelasyon olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani teknolojik gelişmeler arttıkça, bilişim hukukunun kapsamı da artacak, gelişecektir. 

Özelinde, bilişim teknolojileri ile ilgili hukuki meselelerin var olduğu ve bu bağlamda hukuki meselelerin giderilmesinin amaçlandığı bir hukuk dalı olan bilişim hukuku, güncel bir hukuk dalıdır. Ülkemizde bilişim suçları kapsamında yer alan ve bu bağlamda bilişim avukatı İstanbul hizmetimize yönelik talep ortaya çıkmasını sağlayan “bilişim suçları” kavramı ile özdeşleşmiş suçlar ve bu suçlara dair detaylar ise aşağıda verildiği gibidir. Bu suçların, TCK’nin (Türk Ceza Kanununun) 243. 244. ve 245. Maddelerinden düzenlendiklerini ve açıklandıklarını söylemek  mümkündür.  

Bilişim Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak olarak yayınladıkları bir raporda bilişim suçlarını 6 ana madde altında incelemişlerdir. Bu maddeler şu şekildedir;

 • Pornografik yayınlar, dinleme,
 • Bilgisayarları sabote etmek,
 • Hakaret içeren kötü paylaşımlar. 
 • Yine bilgisayarı ve interneti kullanarak sahtekârlık yapmak,
 • Yasal açıdan korunan bir yazılımı, izin almadan deşifre etmek ve kullanmak,
 • Diğer suç unsurları ki bunları da alt başlıklar vererek öğrenebiliriz;

a-Yasaların uygun bulmadığı yayınlar,
b- Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişimlere herhangi bir yetki sahibi olmadan ulaşım sağlama ve
c- Bilgisayar aracılığı ile başkalarını dolandırmak.

Bilişim Suçları Nelerdir?
 • Kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmek.
 • İnternet ortamı içerisinde insanları rahatsız edici söylemlerde bulunmak.
 • Kullanıcılara hakaret, küfür içerikli ya da müstehcen içerikli veriler göndermek.
 • Sistemi kullanılamaz hale getirmek ve bu amaç ile saldırı ve girişimlerde bulunmak.
 • Bilgi hırsızlığı yapmak.
 • Virüs bulaşmasını sağlayarak sistemin zarar görmesini sağlamak.
 • İnternet üzerinden veya bilişim araçları vasıtası ile kimlik hırsızlığı veya dolandırıcılık yapmak.
İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar

Bilişim, bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasıdır. Bu çerçevede bilişim kavramı, bilgisayarlar, pos cihazları, tablet, cep telefonu, vb. benzeri araçlarla yapılan bilgi aktarımlarını ifade etmektedir. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube vb. sosyal medya hesapları ile e-mail ve Whatsapp, Telegram vb. uygulamaların bilişim sistemi olarak kabul edildiklerini söylemek mümkündür. Bilişim Hukuku Avukatı internet ortamında işlenen suçlar ile bilişim sistemlerinin kullanıldığı özel hukuk (boşanma, tazminat vb.) uyuşmazlıklarına bakan avukatları ifade etmek üzere kullanılır. Bilişim Avukatı İstanbul, bilişim suçları avukatı, internet avukatı ve bunların benzeri isimlerle de anılmaktadır. 

Bilişim sistemine girme suçunun ispatı ve bu bağlamda kullanılan IP adresinin tespiti veya var ise olayın başkaca teknik boyutu, yalnızca bilişim avukatları tarafınca yaptırılacak olan teknik incelemeler ile mümkün olmaktadır. Bu durumun bir istisnası vardır. O da şu şekildedir; bilişim sistemine girme suçunu işleyen kişinin fiiline şahit olan tanık ya da tanıklar varsa, bilişim suçunun ispatı açısından bu kişilerin de tanık olarak dinlenebilmeleri mümkündür. Bilişim hukuku avukatı, iddia ve savunmayı yalnızca teknik deliller üzerinden yola çıkarak değil, taraf beyanları ve tanık beyanlarını dikkate alarak da hazırlamalıdır.

Bilişim Avukatının Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Bilişim avukatı İstanbul, 5237 sayılı TCK’da düzenlenen ancak bunlarla sınırlı kalmayan, aşağıdaki bilişim suçlarına bakmaktadır: 

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
 • Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).
 • Kredi veya banka kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
 • Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK m.244),
İnternetten İçerik Kaldırma İşlemleri 

İnternetten içerik kaldırma ya da var olan içeriklere erişimi engelleme, koşulları oluşmuş ise bilişim avukatı tarafından sulh ceza hâkimliğine başvurulması sonucunda karar alınmasıyla mümkündür. İnternette yayınlanan resim, yorum, haber, video vb. içeriklerin kaldırılması şartları 5651 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bilişim hukuku avukatı tarafından internet üzerinden yayımlanan içeriğin kaldırılması veya dava konusu olan içeriğin yer aldığı web sitesinin ilgili bölümüne (URL) mevcut erişimin engellenmesi yalnızca aşağıda şekillerde meydana gelir:

 • Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişim hizmetinin durdurulması,
 • Kamu yararı ve düzeni nedeniyle erişimin engellenmesi,
 • Suç işlenmesi nedeniyle erişimin engellenmesi,
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,
 • İnternette unutulma hakkının kullanılması nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi,

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal medya araçları üzerinden suç işlenmesi, kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, internet ortamında unutulma hakkı, kamu yararının gerektirmesi gibi yukarıda açıkladığımız sebeplerle bilişim hukuku avukatı aracılığıyla sulh ceza hâkimliğine başvurularak erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması talep edilebilir.

Bilişim Suçları ile Etkin Mücadele Yöntemleri

Bilişim suçlarının son zamanlarda yaygın hale gelmesinin en temel nedeni, internetin, mobilden dâhil, kolay bir şekilde ulaşılabilir hale gelmiş olmasıdır. Bilişim Hukuku Avukatı ve Bilişim Avukatı İstanbul hizmetlerimiz bağlamında, bu iki durumun birbiri ile yakın bir ilişki içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda geliştirilmiş olunan mücadele yöntemleri ise aşağıda verildiği gibidir.

 • Akıllı telefonlara ya da diğer cihazlara yüklenen yazılımlar, güvenilir bir kaynaktan indirilmelidir,
 • Gerek anti virüs yazılımı gerekse de işletim sistemi, güncel ve lisanslı olmalıdır,
 • Kullandığınız modemin şifresi, yalnızca tarafınızca bilinmeli bu bağlamda başkası ile paylaşılmamalıdır,
 • Tanımadığınız kişilerden gelen e postalarda var olan linklere tıklanmamalıdır. 

Bilişim Hukuku Avukatı hizmetimiz kapsamında, siber suçlar ile mücadele edebilmek için öncelikle bahsi geçen durumlara dikkat edilmesi gereklidir. Bu, güvenilir bir cihaz kullanımı dolayısıyla  olumsuz durumların engellenmesinin en gerekli yoludur.

Daha önce de belirtilmiş olduğu üzere, internetin yaygınlaşması olumlu sonuçlar doğurduğu gibi, olumsuz sonuçlar da doğurmuştur. Bu bağlamda ele alınması mümkün olan en temel olumsuz sonuç, güven problemidir. İnternet kaynaklı olan suçların artması ve bu bağlamda kişiler arasında ortaya çıkan mağduriyetin zaman geçtikçe ivme elde etmesi, bizlerin de Bilişim hukuku avukatı ve bilişim avukatı İstanbul hizmetlerimiz kapsamında büyük bir özen göstermemize neden olmuştur. 

Karşı karşıya kaldığınız siber suç ne olursa olsun, mağduriyetinizin boyutu büyük ya da küçük fark etmeksizin, karşı karşıya kaldığınız sorunun giderilmesi ve bu bağlamda yaşadığınız mağduriyetin ortadan kaldırılması için sizlere siber suçlar bağlamında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunduğumuzu söylememiz mümkündür. Ancak sorununuza çözüm bulabilmemiz için, öncelikle sorunun kaynağına hâkim olmamız gerektiği göz ardı edilmemeli, bu bağlamda bizlere sorun ile ilgili detayların tamamı iletilmelidir. Bilişim suçları avukatı ya da danışmanlığı hizmetlerimiz bağlamında, sizlerin lehine olacak bir sonuç elde edilmesini sağlamamızın en temel şartı budur.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.