Çalışma ve Oturma İzni

FAALİYET ALANLARIMIZ

Çalışma ve Oturma İzni

Bir ülke vatandaşının, bir başka ülkede kısa ya da uzun süre kalmaları ya da yaşamaları için gerekli olan izin türlerinden birisi çalışma izni ve oturma iznidir. Türkiye üzerinden örnek verildiğinde, ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin oturma / çalışma izni almadan kalabilecekleri süre 90 gündür. Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve danışmanlığı hizmetimiz ise bu konuda bilgi ve yardım almak isteyen kişilerin başvurabileceği bir hizmet türüdür. 

Türkiye’ye gelen ve 90 günden fazla kalacak olan kişilerin kalış amacına uygun olarak oturma izni alması gereklidir. Oturma izni, diğer adı ile ikamet tezkeresi için gerekli müracaatları yapan kişilerin, müracaat yaptıkları tarih, ülkede kalmaya başladıkları tarih olarak sayılmaktadır. Yani yabancı uyruklu kişilerin ülkeye giriş tarihi değil, oturma ya da çalışma izni müracaatı yaptıkları tarih bu bağlamda baz alınmaktadır. 

Oturma/İkamet İzni Alma

Oturma / çalışma izni alacak olan kişiler için Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve İstanbul Çalışma ve Oturma İzni Avukatı hizmetlerimiz kapsamında netleştirdiğimiz ilk durum ikamet izni türüdür. Kanunda yer alan ve düzenlenmiş olan 6 adet ikamet türü mevcuttur. Bunların şu şekilde sıralanması mümkündür.

 • Kısa Dönem İkamet İzni
 • Aile İkamet İzni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Uzun Dönem İkamet İzni
 • İnsani İkamet İzni
 • İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Yukarıda verilmiş olan ikamet izinlerinin tamamının ortak bir sonucu vardır ki, o da şu şekildedir; yabancı oturma izinleri, yabancıların Türkiye’ye yerleşme faaliyetlerine yasal bir zemin kazandıran izinlerdir. Bu izinlerin alınabilmesi için Çalışma ve Oturma İzni Avukatı danışmanlık hizmeti kapsamında da belirtmekte olduğumuz gibi, kişilerin taleplerinin yapılmış olması gereklidir. Yukarıda verilmiş olunan ikamet türleri kapsamında talep edilen belge ve şartlara bağlı izin başvuru sonucunun açıklanma süresinin de 90 gün olduğunu söylemek mümkündür. 

Genel itibari ile oturma izni başvurusu yapabilmek için, bulunulan ülkenin konsolosluğuna başvuru yapmak gereklidir. Ancak, bazı durumlarda başvuruların valiliklere yapılabileceklerini söylemek de mümkündür. Bu duruma, göçmen kaçakçılığı mağduru ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve uzun dönem ikamet izni örneklerinin verilmesi mümkündür. Bu durum ile ilgili detaylı bilgi ise, Çalışma ve Oturma İzni Avukatı danışmanlık hizmetimiz bağlamında sizlere sunulacaktır. 

Çalışma ve Oturma İzni
ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Oturma İzni Türleri
 • Kısa Dönem İkamet İzni: Sunmuş olduğumuz Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve İstanbul Çalışma ve Oturma İzni Avukatı hizmetleri bağlamında ele aldığımız ve en çok talep edilen ikamet izni, kısa dönem ikamet iznidir.  Bu ikamet türünde kalış nedenleri aşağıda belirtildiği gibidir:
 • Bilimsel araştırma amacı gütme
 • Türkiye’de taşınmazı bulunma
 • Ticari bağlantı veya iş kurma
 • Hizmet içi eğitime katılma
 • Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görme
 • Turizm amaçlı kalma
 • Tedavi görme
 • İdari makamların talep etmesi
 • Adli makam kararı
 • Uzun Dönem İkamet İzni: Kesintisiz en az 8 sene ikamet izni bulunarak kalmış olan kişiler uzun dönem ikamet izni alabilirler. 
 • Aile İkamet İzni: Çocuk ya da eş durumu sebebi ile ülkede kalmak isteyenlerin alabileceği izindir.
 • Öğrenci ikamet izni: Öğrencilerin alabileceği izin türüdür.

Oturma İznine Başvurmak İçin Gerekli Belgeler

Oturma izni başvuru belgeleri, yukarıda verilen ikamet türleri bağlamında değişiklik göstermektedir. İkamet türleri ile ilgili detaylı bilgiye metnin devamında değinilecektir. Bununla birlikte ele alınması mümkün olan ikamet türleri doğrultusunda hazırlanmış ikamet izni belgelerinden bazıları aşağıda verildiği gibidir.

 • Kısa Dönem İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler
 • Başvuru formu (Başvuru formunun, yasal ve / veya yabancı temsilci tarafından imzalanmış olması gereklidir.
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin hem aslı hem de fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf (dört adet olması gereklidir)
 • Ülkede kalınacak olan süre zarfı için hem yeterli hem de düzenli maddi imkanlara sahip olunduğunu gösteren beyan
 • Geçerli sağlık sigortası (Sağlık sigortasının süresi, istenilen ikamet izninin süresini kapsamak zorundadır.)
 • Başvuru sahibinin kalacağı yere dair bilgiler ( Sunmuş olduğumuz Çalışma ve Oturma İzni Avukatı danışmanlığı hizmeti kapsamında bunun şöyle netleştirilmesi mümkündür; başvuru sahibi kirada kalıyorsa kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, otelde kalıyorsa bunu kanıtlamaya yönelik belge, öğrenci yurtlarında kalıyorsa yine bunu kanıtlamaya yönelik imzalı ve mühürlü belge.)
 • Eğer kişi evli ise, evlilik cüzdanı başta olmak üzere, kişinin evli olduğunu gösteren belge
 • Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni için müracaatta bulunan kişilerin, aile ikamet izni almaları gereklidir. Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve İstanbul Çalışma ve Oturma İzni Avukatı danışmanlığı hizmetimiz kapsamında başvuru belgeleri ile ilgili verebileceğimiz bazı detaylar aşağıda verildiği gibidir.

 • İkamet beyanname formu,
 • Biyometrik vesikalık fotoğraf (dört adet olması gereklidir)
 • Pasaport aslı
 • Pasaport fotokopisi (fotokopi pasaportun tamamını değil, resimli sayfayı, son girişi gösteren sayfayı ve geçerlilik süresini gösteren sayfayı kapsamaktadır)
Desteklemek amacı ile istenen belgeler:
 • Ülkede kalınacak olan süre zarfında yeterli ve düzenli bir maddi imkana sahip olunduğunu gösteren onaylı ve imzalı belge,
 • Eş, T. C. Vatandaşı ise nüfuz cüzdanının aslı ya da fotokopisi; yabancı ise pasaportu ya da izin fotokopisi,
 • Yabancı ise İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı belge
 • Kapsamı tüm aile bireylerine karşılık gelen genel sağlık sigortası,
 • Adli sicil kaydı
 • Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunun beyan edilmesi için kaydı gösteren belge 

Gibi belgeler, sunmuş olduğumuz Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve danışmanlığı hizmetimiz bağlamında bulunmasını gerekli gördüğümüz belgelerdir. 

 • Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci ikamet izni için gerekli olan belgeler aşağıda verildiği gibidir.

 • İkamet beyannamesi formu 
 • Biyometrik fotoğraf ( 4 tane olması gereklidir)
 • Pasaportun aslı
 • Resimli sayfayı, son girişi gösteren sayfayı, geçerlilik sürelerini gösteren sayfayı çekmek şartı ile pasaportun fotokopisi,
 • Ülkede kalınacak olan süre zarfına yetecek düzenli ve yeterli maddi imkanın mevcut olduğunu göstermeye dair beyan,
 • Geçerliliği ülkede kalınacak olan süreyi içerisine alan sağlık sigortası,
 • Öğrencilik haklarından aktif bir şekilde faydalanıldığını göstermeye yarayan öğrenci belgesi

Gibi belgeler, sunmuş olduğumuz Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve danışmanlığı hizmeti bağlamında bilgilendirmesini yaptığımız belgelerdir. 

Oturma izni başvuru, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çeşitli nedenlere bağlı olarak kalmak istediklerini beyan ettikleri başvuru türüdür. Bu başvuru türünün, ülkeye giriş yapıldığı andan itibaren 30 gün içerisinde yapılması gereklidir. Oturma izninin onaylanma süresi en fazla 90 günü kapsamaktadır. Bu bağlamda oturma izni talebinde bulunan kişilerin talep etmeleri mümkün olan oturma izni türleri ise aşağıda verildiği gibidir.

Çalışma İzni

Çalışma ve Oturma İzni Avukatı hizmetimiz bağlamında tanımlanmış hali ile çalışma izni, Türkiye’de herhangi bir yerde ve herhangi bir işveren ile çalışmak isteyen kişilerin, bu isteklerini yerine getirebilmeleri amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen belgeye verilen isimdir. 

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma isteği ile ülkemize giriş yapmış olan yabancı uyruklu bireylerin, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında düzenlenmiş olan kanun gereğince, izin almaları gereklidir. Türkiye için geçerli olan çalışma izinleri ise, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenmektedir. 

Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve İstanbul Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve danışmanlığı bağlamında hizmet talep eden kişilerin, sunmuş olduğumuz avukatlık danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkündür. Hizmetlerimizi gerekli kılan en temel unsur şudur; ikamet izinleri de, bu izinler için gerekli olan belgeler de birbirinden oldukça faklıdır. 90 günlük yasal süresi bulunan ikamet cevap durumunun öne çekilmesi ve bir an önce netleşmesi için ise, gerekli olan belgelerin kusursuz bir şekilde hazırlanmış olmaları gereklidir. Ayrıca bazı durumlarda zorunlu olan evrakların yanında, zorunlu olmadığı halde bulundurulması gereken destekleyici belgeler de mevcuttur. Bu belgelerin nelere kapsadığı, ne şekilde hazırlanmaları gerektiği de yine sunmuş olduğumuz Çalışma ve Oturma İzni Avukatı ve danışmanlığı hizmeti bağlamında ancak netleştirilebilecektir. Bu sebeple profesyonel danışmanlık hizmeti almak sanıldığından daha önemlidir.

Hizmetlerimiz bağlamında hem uzun süreli ikamet izni, hem kısa süreli ikamet izni hem de öğrenci ikamet izni ve aile ikamet izni bağlamında danışmanlık ve avukatlık desteği verilmesi mümkündür.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.