Çalışma & Oturma İzni | Wiklundkurucuk Law Firm https://www.wiklundkurucuk.com Istanbul Turkey Lawyers and Law Firms Mon, 12 Apr 2021 09:10:25 +0000 tr hourly 1 https://www.wiklundkurucuk.com/ https://www.wiklundkurucuk.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png Çalışma & Oturma İzni | Wiklundkurucuk Law Firm https://www.wiklundkurucuk.com 32 32 Türkiye’de ikamet izni https://www.wiklundkurucuk.com/tr/turkiyede-ikamet-izni/ Mon, 12 Apr 2021 09:03:46 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226173 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Türkiye’de ikamet izni appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Türkiye’de ikamet izni

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

1.Hukuki Dayanak

 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca talep eden yabancılara uygun koşullar sağlandığı takdirde İkamet İzni belgesi düzenlenmektedir.

2.Genel Bilgiler

Yabancı vize süresi boyunca Türkiye’de yasal olarak bulunabilmektedir. Ancak vize süresi bitiminden itibaren Türkiye’de kalmayı talep eden yabancı, geçerli bir neden sunarak ikamet iznine başvurmalıdır.

İkamet izni düzenlenen yabancı Türkiye’de vize süresinin dışında yasal olarak bulunabilme hakkına sahip olmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki; ikamet izni başvurusunun yapıldığı tarihten, ikamet izninin onaylandığı tarihe kadar yabancının Türkiye’de bulunması gerekmektedir. Zira yabancı bu sürede yurt dışına çıkış yaparsa ikamet izni reddedilmektedir.

Yabancıların ikamet izni düzenlenebilmesi için;

-Kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

-Türkiye’de kalacağı sabit bir adres beyanında bulunmak,

-Kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek durumu bulunmamak,

-Geçerli bir pasaporta sahip olmak,

-Talep edilmesi halinde adli sicil kaydı sunmak,

koşullarını sağlayabilmeleri gerekir.

Avukatlar vekaletnameleri ile öncelikli olarak online sistem üzerinden ikamet başvurusu yapılmaktadır. Ardından ikamet izni türüne talep belgeleri düzenleyip İl Göç İdarelerine sunulmakta ve  gerekli başvuruları tamamlamaktadır. Daha sonra yapılan başvurular ve sunulan evraklar İl Göç İdareleri tarafından değerlendirilip ikamet izni düzenlenmektedir.

 

2.1.Gerekli Belgeler

Gerekli belgeler ikamet izni türüne göre değişiklik göstermektedir. Avukatlar ikamet izni için gerekli belgelerin tamamını organize etmektedir.

Bununla birlikte, başvurunun incelenmesi ardından İl Göç İdaresi tarafından destekleyici belge sunulması talep edilebilmektedir.

Ancak tüm ikamet izni türleri için zorunlu ortak belgeler;

-Vekaletname,

-Geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge,

-Biyometrik Fotoğraf,

-Sağlık Sigortası,

-Türkiye’de sabit adres gösterir belge,

-Vize ve/veya Türkiye’ye giriş-çıkış yapıldığına dair pasaport damgalarıdır.

Sunulması gereken belge yurtdışında düzenlendiyse; Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması ya da apostil edilmesi gerekmektedir.

Sunulması gereken belge Türkiye’de düzenlendiyse; noterliklerden onaylanmış olması gerekmektedir.

 

2.2.Vekaletname

Başvuru sürecinin tamamında yabancı avukatlar tarafından vekaletname ile temsil etmektedir.

Vekaletname taslağı avukatlar tarafından özel olarak hazırlanmaktadır.

İşbu vekaletname aşağıda bulunan üç şekilden biri ile düzenlenmelidir;

-Türkiye hudutlarında bulunan yerel noterlerde düzenlenebilir,

-bulunduğunuz ülke yerel noterliklerinden düzenlenip, Dış İşleri Bakanlığı onayı alındıktan sonra Apostil onayı eklenebilir,

-bulunduğunuz ülke Türk Konsolosluğundan yeminli tercüman eşliğinde düzenlenebilir.

Türk Konsolosluğu aracılığı ile vekaletname çıkartmak isteyen Müvekkillere avukatlar tarafından yeminli tercüman ve Konsolosluk randevusu oluşturulmaktadır. Daha sonra Müvekkiller ayarlanan gün ve saatte Konsolosluğa giderek işlemlerini tamamlayabilmektedir.

  

2.3.Sağlık Sigortası

İkamet izni için sağlık sigortası yapılması ve ikamet izni başvurularında sigorta poliçesinin sunulması zorunludur.

İşbu sağlık sigortası ikamet izni talep edilen sürenin tamamını kapsamalı ve ikamet izni için gerekli ibareleri kapsaması gerekmektedir.

Sağlık sigortası süreci avukatlar tarafından yürütülmektedir.

 

2.4.Harçlar ve Bedeller

İkamet izni başvurularının tamamında ikamet izni türüne, milliyetine, vizesine göre harç ve vergiler ayrı ayrı hesaplanmakta ve ödenmektedir.

İşbu harç ve bedellerin ödenmesi ve ödendiğine dair belgelerin başvuru sırasında eksiksiz şekilde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Harç ve bedellerin ödenmesi masraflar dahilinde avukatlar tarafından ödenmekte ve dosyasına sunulmaktadır.

 

3.Kısa Dönem İkamet İzni

Türkiye’de vize muafiyeti ile bulunan vize yabancılar muafiyet sürelerinin bitimiyle Türkiye’de kalmaya devam etmek için kısa dönem ikamet iznine başvurabilmektedir. 

Genellikle 1 yıl süre ile kısa dönem ikamet izni verilmektedir. Daha sonra uzatma başvurusu ikamet izni süresi uzatılmaktadır.

-Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar,

-Turistik amaçla Türkiye’de bulunanlar,

-Eğitim amacıyla Türkiye’de bulunanlar,

-Bilimsel amaçla Türkiye’de bulunanlar, 

-Kuzey Kıbrıs Türk Vatandaşı olanlar,

-Tedavi görecek yabancılar,

-Türkçe Öğrenme Kursuna Katılacak olanlar,

-Türkiye’de Bakanlar Kurulunca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar,

-Kamu Kurumları aracılığıyla eğitim, staj ve kurslara katılacak olanlar,

-Hizmetiçi eğitim programına katılacaklar,

-Adli veya İdari Kararla Türkiye’de kalması kararı verilen yabancılar Türkiye’de kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir.

 

3.1.En Çok Tercih Edilen Kısa Dönem İkamet İzni Türleri

3.1.1.Turizm Amaçlı İkamet İzni

Turistik amaçlarla Türkiye’de bulunan yabancılara düzenlenen ikamet izni türüdür.

Turizm İkamet İzninde yabancı turizm amacıyla Türkiye’de bulunduğunu beyan ederek ve gerekli belgeleri sunarak ikamet izni ile Türkiye’de bulunabilmektedir.

Söz konusu ikamet izni türünde, yabancı Türkiye’de nerede kalacağını, iletişim bilgilerini ve benzeri bilgileri ibraz etmekle yükümlüdür.

3.1.2.Taşınmaz Üzerinden İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde taşınmaz edinen yabancı, bu taşınmaz üzerinden ikamet iznine başvurabilmektedir. Yabancı edindiği taşınmaz ile ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Edinilen taşınmaz niteliğini konut olması gerekmektedir. Arsa, arazi ve benzeri nitelikte taşınmazlar ikamet izni başvurusu için uygun bulunmamaktadır.

Aile üyeleri (başvurucunun eşi, ergin olmayan çocuğu) elbirliği veya paylı mülkiyet ile taşınmaz edinerek, ikamet iznine başvurabilmektedir. 

Talep edilirse taşınmaz edinme işleminin tamamı avukatlar tarafından vekaletname ile gerçekleştirilebilmektedir.

Avukatlar tarafından vekaletname ile taşınmaz edinim işlemi yapılırsa;

Cumhurbaşkanlığının onayı dahilinde bulunan 183 ülke vatandaşlarının tamamı Türkiye’de taşınmaz edinebilmektedir. Taşınmaz edinebilecek ülkelerin yayınlanmış tam bir listesi bulunmamaktadır. Ancak gelen talebe göre ilgili Tapu Müdürlüklerinden tarafımızca sorgulama yapılmaktadır.

Yabancı satın almak istediği taşınmazı belirledikten sonra avukatla mevcut tapu paylaşılmaktadır. Daha sonra avukatlar tarafından tapu kontrol edilmekte ve tapu üzerinde takyidat, kayıt olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Taşınmaz edinim sürecinde avukatlar tarafından imzalanması gereken sözleşmeler incelenir ve yabancının hukuki olarak tüm hakları koruma altına alınmaktadır.

Türkiye’de bulunan Tapu Müdürlüklerinde yabancılara taşınmaz satış işlemlerinin tamamında Gayrimenkul Değerleme Kurumu tarafından hazırlanan Değerleme Raporu satış işlemi öncesinde Tapu Müdürlüğüne sunulmalıdır. Avukatlar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Gayrimenkul Değerleme Kurumu organize edilerek Değerleme Raporu hazırlatılır.

Son olarak avukatlar tarafından taşınmaz ödemesi organize edilmekte ve tapu devri gerçekleştirilmektedir.

 

3.1.3.Ticari İş veya Bağlantı Kurma Amaçlı İkamet İzni

Türkiye’de iş kuracak veya ticari bağlantı kuracak yabancı ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Yabancı Türkiye’de Türk Ticaret Kanununa göre şirket kurarak veya şirket veya kişiyle bağlantı kurarak ikamet iznine başvurabilmektedir.

Avukatlar tarafından vekaletname ile şirket kurulması talep edilirse;

Şirketin faaliyet alanı, ünvanı, müdürü, türü, merkezi gibi hususların belirlenmesinin ardından şirket kuruluş işlemleri başlatılmaktadır.

Daha sonra yabancı adına Merkezi Sicil Kayıt Sistemine yapılan başvuru ile şirket kuruluş talebi kaydedilmektedir.

Avukatlar tarafından alınan randevu ile ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gerekli evraklar ibraz edilmekte, şirket kuruluşu için gerekli ödemeler yapılmakta ve yabancı adına Ana Sözleşme imzalanmaktadır. 

Şirket Kuruluşu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Şirket kuruluşunun tamamlanması ile birlikte avukatlar tarafından şirkete ait evraklar teslim alınır. İmza Sirküleri  Şirket için anlaşılan muhasebeciye teslim edilir.

Ticari iş veya bağlantı kurma amaçlı ikamet izninin onaylanmasına istinaden ilgili kanunun belirlediği süre içerisinde yabancının çalışma izni başvurusu yapılmalıdır.

Özellikle vurgulamamız gerekir ki; ikamet izni çalışma hakkı tanımamaktadır. Geçerli bir ikamet izni sahibi olan yabancının Türkiye’de yasal olarak çalışabilmesi için ayrıca çalışma izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

4.Aile İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, mültecilerin, ikincil koruma sahiplerinin, belirli ikamet iznine sahip yabancıların;

yabancı uyruklu eşine,

kendisinin/eşinin ergin olmayan çocuğuna,

kendisinin/eşinin bağımlı çocuğuna,

 aile ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir.

Aile ikamet izni başvurusunda dayanak gösterilen Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı destekleyici olarak tanımlanmakta ve başvuru sırasında destekleyici bilgileri de sunulmaktadır.

Aile ikamet izni koşulları ise;

-Destekleyicinin gereken şartları sağlaması (geliri bulunması, belirli bir adresi bulunması,adli sicil kaydını sunulabilmesi ve benzeri şartlar),

-Aile İkamet İzni talebinde bulunan kişide bulunması gereken şartları sağlamasıdır (gereken bilgi ve belgelerin sağlanması, destekleyici ile birlikte yaşama ve benzeri şartlar). 

Aile ikamet izni başvuru sürecinin tamamı avukatlar tarafından vekaletname ile yürütülmektedir.

 

5.Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye’de kesintisiz şekilde en az 8 yıl ikamet etmiş veya Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvurabilmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları;

-Türkiye’de kesintisiz şekilde en az 8 yıl ikamet edilmesi,

-Yeterli gelire sahip olunması,

-Geçerli sağlık sigortası bulunması,

-Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmamış olması,

-Kamu düzeni ve güvenliğini tehdit etmemesi gerekir.

Türkiye’de kesintisiz şekilde en az 8 yıl ikamet etme koşulu için ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen özel bir hesaplama kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra; uzun dönem ikamet izni süresiz olarak verilmekte ve kısa dönem ikamet iznine göre birçok hak ve kazanım sağlamaktadır.

 

6.İkamet İzni Ret ve İptal Sebepleri 

-Talep edilen belgelerin eksik olması veya zamanında sunulmaması,

-Sunulan belgeler veya bilgilerin yanlış veya sahte olması,

-Aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya sonradan ortadan kalkması,

-Borç ve cezalarını ödenmemesi,

-Geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmaması,

-Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmaması,

-Kamu sağlığını tehdit edecek hastalığın mevcut olması,

-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerinin verilmemesi,

-Genel Sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmaması,

-Talep halinde adli sicil belgesi sunulmaması,

-İkamet izninin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

halinde ikamet izni başvurunuz İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından reddedilmektedir.

Söz konusu karar yabancıya veya avukata tebliğ edilmektedir.  Daha sonra ilgili karara karşı;

-tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılması

veya

-tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ülkeden çıkış yapılması gerekmektedir.

The post Türkiye’de ikamet izni appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
İsveç’te Şirket Satın Almak ve Limited Şirket Kurmak. https://www.wiklundkurucuk.com/tr/isvecte-sirket-satin-almak-ve-limited-sirket-kurmak/ Mon, 29 Mar 2021 02:44:58 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225472 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post İsveç’te Şirket Satın Almak ve Limited Şirket Kurmak. appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

İsveç’te Şirket Satın Almak ve Limited Şirket Kurmak.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
İSVEÇ’TE LİMİTED ŞİRKET KURMAK:

İsveç’te iş kurmayı planlayan yabancı yatırımcıların en çok tercih etmiş oldukları yöntem İsveç’te bir limited şirket kurmaktır.

Yatırımcılar ya hazır kurulu bir limited şirketi satın alıp şirket hisselerini devr alırlar yada İsveç’te yeni bir limited şirket kurarlar.

Her iki yöntemde prosedür açısında basittir.

İSVEÇ KANUNLARI UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ:

Limited Şirket (aktiebolag) şirket ile hissedarlar arasındaki ayırımı açıkça ortaya koyan bir tüzel kişilik yapısıdır. Limited şirket kendi başına sözleşme akdedebilir taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.Hukuki bir işlemde yada davada taraf olabilir.

Limited Şirket’in 10 haneli ticaret sicil numarası bulunmaktadır.Bu numara şirketi tanıtan bir numara olup şirket varlığını sürdürdüğü müddetçe bu numara yürürlükte kalır.

2 tane limited şirket türü bulunmaktadır.Halka açık ve halka açık olmayan. Uygulanan yasal mevzuat bakımından aralarında belirli farklar bulunmaktadır.

Bir çok yabancı yabancı yatırımcı genel olarak halka açık olmayan limited şirket türünü kurmayı tercih etmektedir.

Hisse senetleri halka arzedilmeyen limitet şirketler yani özel limited şirketler şirket hisselerini halka arzedemezler, hisseleri borsada yada başka bir piyasada işlem görmez.

Özel limitet şirketlerin minimum sermayesi 50,000 SEK’dir.

İSVEÇ’TE HAZIR KURULU BİR ŞİRKETİ SATIN ALMAK :

Bu yöntem yabancı yatırımcılar bakımından İsveç’te yaygın olan ve sıklıkla başvurulan bir şirket kurma yöntemidir.

Bu yöntem sayesinde hazır kurulu ve ticaret siciline tescilli ancak daha önce hiç ticari bir faaliyette bulunmamış bir limited şirketin hisseleri devralınarak hazır kurulu bu şirketin üzerinden İsveç’te ticari faaliyetlere başlamak mümkündür.

Hisse devri yöntemi sayesinde limited şirket hisse devir sözleşmesinin imzalanması ve şirket sermayesinin şirket adına özel olarak açılmış banka hesabına aktarılması ile birlikte şirket (minimum sermayesi 50,000 SEK’dir.) ticari faaliyetine başlayabilecektir.

Bu işlem teyit edildikten sonra, şirket yeni hissedarlara şirketi temsilen ve şirket adına hareket etmek üzere genel bir vekaletname verecektir.

Bu işlemin akabinde yeni hissedarların olağanüstü genel kurulu toplayarak şirkette hisse değişikliği neticesi oluşan yeni durumu yansıtacak şekilde ana sözleşme değişikliği yapmaları, yeni bir yönetim kurulu (müdürler kurulu ) atamaları, şirketin yeni ticaret ünvanına karar vermeleri, yürütme kurulu başkanı ve gerekli durumlarda müdürler kurulu başkanı tayin etmeleri gerekir. Bu değişikliklerin tamamının İsveç Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmesi gereklidir (Bolagsverket).

Ana Sözleşme:

Şirket Ana Sözleşme’si muhakkak aşağıdaki hususları ihtiva etmelidir:

Şirket ünvanı,

Şirketin İsveç’te bulunan kayıtlı merkezi,

İştigal konusu ve amaç,

Sermayesi,

Hisse miktarı,

Yönetim Kurulu (Müdürler Kurulu )Üye Sayısı,

Yedek Yönetim Kurulu (Müdürler Kurulu ) Üye Sayısı,

Denetçi sayısı ( Atanmış ise )

Mali yıl

Şirket Ünvanının Tescili:

Şirket Ünvanı İsveç Ticaret Siciline ( Bolagsverket) tescil edilmelidir.Bunun temel sebebi aynı ünvanın başka bir şirket tarafından alınmadığını teyit etmektir.

Limited Şirket Ünvanı’nın korunması yalnızca İsveç için ve şirketin kayıtlı olduğu ticari faaliyet alanı ile sınırlıdır.

Ünvan başvurusu yapılırken belirli kurallar uygulanmaktadır. Başvurulan ünvanın tescilli başka bir şirket ünvanı yada marka ile benzerlik taşımaması ve yanıltıcı olmaması gerekir.

Limited Şirketler için tüm ünvanlar İsveççe limited şirket anlamına gelen “aktiebolag” yada kısaltması “AB” ifadelerini taşımak zorundadır.

Vergi Kaydı:

Şirket İsveç Vergi Dairesine (Skatteverket) vergi kaydı açılışı yaptırmak ile yükümlüdür. Bu kayıt işlemi (Skatte- och avgiftsanmälan) isimli vergi bildirim ve yükümlülük formunun şirket tarafından doldurulup Skatteverket’e gönderilmesi sureti ile gerçekleştirilecektir.

Şirket vergi kaydı açılışı yapıldığında şirkete tüm belgeler otomatik olarak gönderilecek KDV ve muhtasar vergilerinin iadeleri ve KDV, gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi için gerekli tüm bilgiler otomatik olarak mükellefe iletilecektir.

YÖNETİM KURULU (MÜDÜRLER KURULU) VE MÜDÜR:

Limited Şirketler’de şirket yönetim kurulu (müdürler kurulu ) 1 veya daha fazla yönetim kurulu (müdürler kurulu ) üyelerinden oluşur.Eğer Yönetim Kurulu (Müdürler Kurulu ) 3 üyeden az ise en az 1 yardımcı yönetim kurulu üyesi (müdürler kurulu üyesi) atanmak zorundadır.

Müdürler Kurulu üye sayısı ve yardımcı müdürler kurulu üye sayısının şirket ana sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekir.Limited şirketlerde müdür atanması zorunlu değildir ancak yönetim kurulu (ortaklar kurulu ) ister ise müdür atayabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı’da aynı zamanda (Müdürler Kurulu Başkanı) şirket müdürü olarak hareket edebilir.Müdürler Kurulu’nun (Yönetim Kurulu) görevleri şirketin büyüklüğüne göre ve müdür atanıp atanmamış olduğuna göre değişiklik gösterebilir.

Müdürler Kurulu (Yönetim Kurulu ) şirketin organizasyonu ve yönetiminden sorumlu olup müdür atama yetkisine sahiptir.Müdürler Kurulu (Yönetim Kurulu ) şirket genel kurulunu toplamaya ve kimin/kimlerin şirketi temsile yetkili olduğunu belirlemeye yetkilidir.

Eğer Müdürler Kurulu (Yönetim Kurulu ) birden fazla kişiden oluşuyor ise, müdürler kurulu üyelerinden biri müdürler kurulu başkanı (yönetim kurulu başkanı) olarak seçilmek zorundadır.Bu kişi kurulu yönetmeye yetkili olup yönetim kurulunun (müdürler kurulunun ) görevlerini yerine getirdiğini temin etmek ile yükümlüdür.

Müdürler kurulu Başkanı’nın ismi İsveç Ticaret Siciline bildirilmek zorundadır.

Müdürler Kurulunun işleyiş kuralları:

Müdürler Kurulu tüm vergilerin zamanında ödenmesini temin etmek ile sorumlu olup yıllık raporların hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilmesi yine müdürler kurulunun sorumluluğu altındadır.

Müdürler Kurulu aynı zamanda şirketteki her türlü değişikliği raporlamak ile yükümlüdür. Müdürler Kurulunun sorumlulukları çok geniş olup müdürler kurulu üyeleri belirli durum ve koşullarda şirketin borçlarından dolayı şahsi olarak sorumlu tutulabileceklerdir.

İmza Yetkisi:

Eğer herhangi bir imza yetkilisi tescil edilmemiş ise, tüm üyelerin birlikte imzalamaları koşulu ile müdürler kurulu her zaman şirket adına imza yetkisini kullanma hakkına sahiptir.

Müdürler Kurulu ister ise müdürler kurulu dışında 3.bir kişiyi imza yetkilisi olarak tayin edebilir.

Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde İkametgah Şartı:

Aşağıda belirtilen şirkette yer alan kişilerin Avrupa Ekonomik Bölgesi içerisinde ikametgahının bulunması mecburidir.

Bu kişiler ;

Müdürler Kurulu üyelerinin en az yarısı,

Müdürler Kurulu yardımcı üyelerinin (vekillerinin) en az yarısı,

Müdürler Kurulu Başkanı,

Müdürler Kurulu Başkan yardımcıları,

En az 1 özel imza yetkilisi.

Eğer bu koşullar sağlanamaz ise, şirket Ticaret Sicil Müdürlüğüne özel izin ve muafiyet başvurusunda bulunabilir.

Eğer şirket İsveç’te ikamet eden bir yetkili temsilciye sahip değil ise, Müdürler Kurulu şirket adına tebligatları alacak ve tebligat işlemlerini yürütecek İsveç’te ikamet eden bir yetkili kişiyi tayin etmek ve yetkilendirmek zorundadır.

Bu kişi Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmek zorundadır. Bu kişi İsveç’te ikamet etmek zorunda olup ve fakat şirket tarafından istihdam edilmek zorunda değildir.

HİSSEDARLAR VE PAY DEFTERİ:

Şirket hissedarları herhangi bir ülkede ikamet edebilirler. Müdürler Kurulu pay defteri düzenlemek zorunda olup bu defter halka açık şekilde şirket merkezinde tutulmak ve bulunmak zorundadır.

Şirket hissesi satıldığında, yeni hissedar pay defterine kaydedilmek zorundadır. Ticaret Sicil Müdürlüğü hissedarlık durumunu tescil etmemektedir.

MUHASEBE STANDARTLARI:

İsveç’te faaliyet gösteren tüm şirketler İsveç Muhasebe Mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmak ve genel muhasebe prensiplerine uygun davranmak ile yükümlüdür.

Yıllık şirket raporları Ticaret Sicil Müdürlüğünde dosyalanmak üzere finansal yılın sonundan itibaren 7 ay içerisinde Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilmelidir. Hesapların zamanında verilmemesi/raporlanmaması halinde bu durum şirketin ceza almasına yol açabilir.

Eğer yıllık hesaplar ve denetçi raporu finansal yılın bitiminden itibaren 11 yıl içinde tamamlanarak verilmez ise, Ticaret Sicil Memurluğu şirketin tasfiyesine karar verebilir.

DENETİM PRENSİPLERİ:

Denetçi şirket yönetiminin şirketler hukuku mevzuatı ve şirket ana sözleşmesine uygun hareket edip etmediğini denetlemek ile sorumludur. Denetçi asla şirket hesaplarını tutamaz. Yalnızca Muhasebeciler Birliği nezdinde kayıtlı muhasebeciler ve muhasebe firmaları limitet şirketleri denetleyebilir.

Limited şirket son iki finansal yılın her biri ve hepsi için aşağıdaki kriterlerden ikisine uygun ise bir denetçiye sahip olmalıdır :

Ortalama 3 işçiden fazla işçi istihdam etmek,

Bilançosunun 1.5 milyon SEK’i geçmiş olması,

Yıllık net satışının 3 Milyon SEK’i geçmiş olması

Büyük limitet şirketler aşağıdaki kriterlerden bir veya birden fazlasını karşılıyor ise kendilerine özel sınavlardan geçmiş kıdemli denetçi tayin etmek zorundadır.

Bu kriterler şunlardır:

Son iki yıl içerisinde ortalama 50’den fazla işçi istihdam etmiş olmak,

Son iki yıl içerisinde bilanço toplamı 40 milyon SEK’i geçmiş olmak,

Yıllık net satışı 80 milyon SEK’i geçmiş olmak.

Halka açık limitet şirketler, finans şirketleri ve Özel kar dağıtım sınırlaması bulunan şirketler kıdemli denetçi tayin etmek zorundadır.

Yıllık Beyanname Vermek:

Limited şirket ticari faaliyetlerinden elde etmiş olduğu gelirler ile ilgili olarak her yıl düzenli olarak vergi beyannamesi vermek zorundadır.

MALİ YIL:

Limited şirket mali yılı 12 ayı kapsamaktadır. İlk mali yıl şirket aktif olarak faaliyet göstermese bile şirketin tescili ile birlikte başlar. Şirketin mali yılı ana Sözleşmesi’nde belirtilmektedir.

Mali yıl takvim yılı ile aynı olabilir yada 2 takvim yılına bölünebilir. Buna bağlı olarak şirket finansal yılının başlayacağı ayı seçebilir. Şirket kurulduğunda yada mali yılını değiştirdiğinde şirketin 12 aydan daha kısa bir mali yıl belirlemesine yada mali yılı 18 aya uzatmasına izin verilir.

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YILLIK SUNULACAK BELGELER:

Yıllık Rapor- Bilanço, gelir beyanı, müdürler raporu, müdürler raporu ve finansal beyanlara ilave notlar dahil olmak üzere. Büyük şirketler ilave olarak nakit giriş beyanı da vermek zorundadır

Gerektiği zaman denetçi raporu

Kar dağıtımı kararı verilmiş ise buna ilişkin Genel Kurul Tutanağı

Eğer şirket grup şirketi ise grup ana şirketlerinin çoğunluğunun denetim raporu ve konsolide hesapları

Tüm dokümanlar İsveç’çe olarak hazırlanmalıdır.

Yıllık hesaplar tüm müdürler kurulu üyeleri ve gerekmesi halinde müdürler kurulu başkanı tarafından imzalanmak zorundadır.

Daha fazla bilgi için WiklundKurucuk Hukuk Bürosu ile irtibata geçin.

#isveçoturmaiznikararsüreleri #isveçteyaşam #isveçoturmaizinuzatma #isveçteişkurmak #isveçoturmaizni #isveçemülteciolarakbaşvurmak #isveçenasılilticaedilir #isveçgöçmenyasası #isveçteyaşamak #isveçoturum #isveççalışmaizni #isveçteçalışmak #isveçoturmaiznininsonaermesi #isveçoturmaizinbaşvurusüreleri #İsveçteTürkşirketininşubesinikurmak #isveçvergisistemi #isveçteminimummaaş #isveçişhukuku #isveçgöçmenyasasındadeğişiklik #isveçteişortamı #isveçteşirketkurmak #isveçtefirmanınşubesiniaçmak #isveçteşubekurulumu #isveçtefirmanınticaretsiciletescili #isveçteverginumarasıalmak #isveçmuhasebesistemi #isveçteödenenvergiler #isveçtetürkşirketinşubesiniaçmakveoturum #isveçteşirketsatınalma #isveçlimitedşirket #isveçteyabancılarınşirketkurması #isveçfirmasatınalma

The post İsveç’te Şirket Satın Almak ve Limited Şirket Kurmak. appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
İsveç’te Türk şirketin şubesini kurmak. https://www.wiklundkurucuk.com/tr/isvecte-turk-sirketin-subesini-kurmak/ Mon, 29 Mar 2021 02:34:31 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225456 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post İsveç’te Türk şirketin şubesini kurmak. appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

İsveç’te Türk şirketin şubesini kurmak.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
İSVEÇ’TE TÜRK ŞİRKETİN ŞUBESİNİ KURMAK

Türk şirketi İsveç’te şirketin faaliyetlerini yeni bir şirket kurmadan yalnızca Türk Şirketinin şubesini kurarak sürdürebilir.

Şube hukuken Türk şirketinin bir parçasıdır ve ayrıca kendine ait bir sermayesi ve tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

İSVEÇTE ŞUBE KURULUMUNA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR:

Şubenin (filial) ayrı bir tüzel kişiliği yoktur ancak bağlı olduğu Türk Şirketinin bir parçası ve bölge ofisidir.

Şube İsveç’teki ticari faaliyetleri ile ilgili doğacak hukuki uyuşmazlıklarda İsveç kanunlarına ve İsveç yetkili makamlarının kararlarına tabidir.

Bir Türk şirketi İsveç’te yalnız tek bir şubeye sahip olabilir. Şube İsveç’te Yabancı Şirketlerin Şubelerine ilişkin Kanuna (Lag 1992:160) uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Şubenin kendine ait bir sermayesi bulunmamaktadır. Şubenin malvarlığı, alacak ve borçları Türk Şirketinin toplam malvarlığının bir parçasıdır. Bununla birlikte Şube kendi muhasebe kayıtlarını Türk şirketinden ayrı olarak tutmak ve saklamak zorundadır.

İsveç’te şubenin Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) de ikamet eden bir müdür ataması gereklidir. İsveç Ticaret Sicili tarafından (Bolagsverket) bu kurala ilişkin muafiyet bazı şirketlere tanınabilir.

Eğer şubenin müdürü AEB sınırları içinde ikamet etmiyor ise, Türk şirketi şube adına tebligat hizmetini almak için İsveç’te ikamet eden bir kişiyi atamak zorundadır. Bu kişinin şube tarafından istihdam edilmesi gerekmemekte ve fakat isminin Bolagsverket’e tescil edilmesi gerekmektedir.

Müdür şubenin bütün iş ve işlemlerinden/ faaliyetlerinden sorumludur. Türk şirketinden almış olduğu ve kendisini yetkilendiren vekaletname doğrultusunda Türk şirketinin İsveç’teki tüm işlemleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Şirketi adına hareket etme, Türk şirketini temsil etme ve Türk şirketi adına tebligatları alma konusunda yetkili olup Türk şirketini İsveç’te hukuken temsil etmektedir. Türk şirketinin İsveç’teki hukuken sorumlu temsilcisidir.

ŞUBENİN TESCİLİ:

Türk Şirketinin şubesini İsveç’te tescil ettirmek isteyen Türk şirketinin kendi ülkesinde tüzel kişi olarak tescil edilmiş olması zorunludur.

İsveç’te şube kurmak isteyen Türk Şirketi şube tescili sırasında birtakım belgeler sunmak zorundadır. İsveç’te yeni bir Limitet şirket kurulumu sırasında bu belgelerin sunulması gerekmemektedir. Bu sebep ile şubenin tescil süreci yeni şirket kurulumuna kıyasen daha uzun sürmektedir.

Şubenin tescili için İlk Adım:

Şubenin tescili için ilk adım İsveç Ticaret Siciline (Bolagsverket) tescil başvurusunda bulunmaktır. Bu başvuruya şube tescili talep eden Türk şirketine ilişkin detaylı bilgileri ihtiva eden aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir.

Türk Şirketinin detaylı kuruluş evrakları,

Türk Şirketinin en son 2 yıllık mali raporları

Türk şirketinin iflas ya da tasfiye durumunda olmadığını gösteren resmi belgeler,

Şube müdürüne Türk Şirketi tarafından verilen vekaletname,

Vekaletname veren Türk Şirket yetkililerinin şirketi temsile ve şirket adına imzaya yetkili olduğunu kanıtlayan resmi evraklar.

İsveç’te Türk Şirketinin Şubesi gerekli tüm bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru yapıldıktan, Bolagsverket tarafından başvuru onaylanıp kabul edildikten ve tescil ücreti olarak 2,000 SEK ödendikten sonra İsveç Ticaret Sicili ’ne (Bolagsverket) tescil edilebilecektir.

Şube Tescil prosedürü tamamlandıktan sonra, Türk Şirketinin Şubesi’ne 10 haneli ticaret sicil numarası verilecektir.

TÜRK ŞİRKETİNİN ŞUBESİNİN İSVEÇ’TE FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI:

Türk Şirketinin şubesine verilen 10 haneli ticaret sicil numarası şirketin tanımlayıcı ve tanıtıcı bir unsuru olup şube var olduğu sürece bu numara yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Şubeye verilen ticaret sicil numarasının İsveç’te faaliyet gösterecek şubenin antetli kağıtlarında, faturalarında ve sipariş formlarında bulunması zorunludur.

Yabancı Banka ve Finansal kuruluşların İsveç’te şube açabilmeleri için Ticaret Siciline tescilin yanısıra İsveç Finansal Denetim İdaresinden (Finansinspektionen) izin,lisans alması zorunludur.

ŞUBE ÜNVANIN İSVEÇ TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ:

Şubenin ticaret ünvanı içerisinde “şube” “ filial” ifadesi bulunmak zorundadır..

Şubenin ticaret ünvanı İsveç Ticaret Sicili “Bolagsverket” tarafından tutulan şube siciline tescil edilecektir.

Şube ünvan tescil prosedürü şube için önerilen ticaret ünvanının İsveç Ticaret Sicili “Bolagsverket” tarafından daha önce tescil edilmiş başka bir ünvana, isme yada soy adına çok benzer olması veya uygun olmaması yada yanıltıcı olması durumunda uzayabilecektir.

ŞUBENİN VERGİ DAİRESİNE TESCİLİ:

Şubeler için uygulanan vergi mevzuat ve düzenlemeleri limitet şirketler (aktiebolag) için uygulanan mevzuat ve düzenlemeler ile çok benzerdir.

Şube İsveç Vergi Dairesine (Skatteverket) vergi kaydı açılışı yaptırmak ve kendini işveren olarak tescil ettirmek ile yükümlüdür. Bu tescil işlemi (Skatte- och avgiftsanmälan) isimli vergi bildirim ve yükümlülük formunun şube tarafından doldurulması sureti ile gerçekleştirilecektir.

Şube tescil olduğunda Şubeye tüm belgeler otomatik olarak gönderilecek KDV ve PAYE vergi beyannameleri ve KDV, gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi için gerekli tüm bilgiler otomatik olarak mükellefe iletilecektir.

MUHASEBE PRENSİPLERİ:

İsveç’te faaliyet gösteren tüm şirketler muhasebe defter ve kayıtlarını İsveç Muhasebe Mevzuatına (Bokföringslagen) ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak tutmak ile yükümlüdür.

Şube bağlı olduğu Türk Şirketinden bağımsız ve ayrı olarak İsveç’te kendi muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ile yükümlüdür.

Muhasebe kayıtlarının doldurulması ve nihai hale getirilmesi bakımından İsveç’te faaliyet gösteren Avrupa Ekonomik Bölge (“AEB”) üyesi ülkelerin şubeleri ile AEB üyesi olmayan ülkelerin şubeleri arasında belirli farklar bulunmaktadır.

AEB üyesi olmayan ülkede kurulu şirketin İsveç Şubesi:

AEB üyesi olmayan ülkede kurulu şirketler yani Türk Şirketleri hem kendi yıllık faaliyet raporlarını hem de İsveç’teki şubeleri için tutmuş oldukları yıllık faaliyet raporlarını İsveç Ticaret Siciline “Bolagsverket” ibraz etmek ile yükümlüdür.

DENETİM PRENSİPLERİ

Türk şirketinin İsveç’te kurulacak şubesi en son iki finansal yılın her iki yılında da aşağıdaki kriterlerden en az ikisini karşılıyor ise bu durumda şube denetçi atamak zorundadır.

Bu kriterler:

Ortalama 3 işçiden fazla çalışanının bulunması,

Toplam bilançonun 1,5 milyon SEK’i geçiyor olması,

Yıllık net satışlarının 3 milyon SEK’i geçiyor olması.

Şube denetçisi yeminli mali müşavir olmak zorundadır. Eğer tescilli bir denetim firması denetçi olarak atanmış ise asli sorumlu olan muhasebecinin isminin belirtilmesi gerekmektedir. İsveç Muhasebeciler Denetleme Kurulu (Revisorsnämnden) yeminli müşavirlik statüsü ile ilgili şartları ve gereklilikleri ayrıntılı olarak düzenlemiştir.

YILLIK VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ:

Türk Şirketin İsveç Şubesi İsveç Vergi Dairesi Skatteverket’e ticari faaliyetlerinden elde etmiş olduğu gelir üzerinden yıllık vergi beyannamesi vermek ve gelirini beyan etmek zorundadır. Örnek kabilinden olmak üzere Şube İsveç Kurumlar Vergisine tabidir.

AB/AEB ÜLKELERİ

AB üyesi ülkeler:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere.

Avrupa Ekonomik Bölge üyesi ülkeler:

AB üyesi ülkeler ve bunlara ilave olarak İzlanda, Norveç ve Liechtenstein.

Daha fazla bilgi için WiklundKurucuk Hukuk Bürosu ile irtibata geçin.

#isveçoturmaiznikararsüreleri #isveçteyaşam #isveçoturmaizinuzatma #isveçteişkurmak #isveçoturmaizni #isveçemülteciolarakbaşvurmak #isveçenasılilticaedilir #isveçgöçmenyasası #isveçteyaşamak #isveçoturum #isveççalışmaizni #isveçteçalışmak #isveçoturmaiznininsonaermesi #isveçoturmaizinbaşvurusüreleri #İsveçteTürkşirketininşubesinikurmak #isveçvergisistemi #isveçteminimummaaş #isveçişhukuku #isveçgöçmenyasasındadeğişiklik #isveçteişortamı #isveçteşirketkurmak #isveçtefirmanınşubesiniaçmak #isveçteşubekurulumu #isveçtefirmanınticaretsiciletescili #isveçteverginumarasıalmak #isveçmuhasebesistemi #isveçteödenenvergiler #isveçtetürkşirketinşubesiniaçmakveoturum

The post İsveç’te Türk şirketin şubesini kurmak. appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
İsveç Çalışma İzni ve İsveç Oturma İzni nasıl alınır? https://www.wiklundkurucuk.com/tr/isvec-calisma-izni-ve-isvec-oturma-izni-nasil-alinir/ Sun, 28 Mar 2021 20:53:45 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225448 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post İsveç Çalışma İzni ve İsveç Oturma İzni nasıl alınır? appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

İsveç Çalışma İzni ve İsveç Oturma İzni nasıl alınır?

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
İSVEÇ ÇALIŞMA VE OTURMA İZNİ VE İŞ VİZESİ :

İsveç’te faaliyet gösteren Uluslararası Şirketler grup şirketleri içerisinde personel istihdam edebilir yada farklı şirketlerden yeni işçiler istihdam edebilirler.

İSVEÇ’TE ÇALIŞACAK AB ÜYESİ DEVLET VATANDAŞLARI :

90 GÜNÜ GEÇMEYEN ZİYARETLER:

İsveç AB üyesi bir devlet olduğundan ve Avrupa Ekonomik Bölge anlaşmasına taraf olduğundan, bu ülkelerin vatandaşları geçerli bir pasaport yada kimlik kartı ile İsveç’e 90 günü geçmeyecek şekilde giriş yapabileceklerdir. Avrupa Birliği ve İsviçre arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda aynı haklar İsviçre vatandaşlarına da tanınmıştır.

90 GÜNÜ AŞAN ZİYARETLER:

AB VE AEB üyesi ülke vatandaşları AB sınırları içerisindeki serbest dolaşım kuralları doğrultusunda oturum hakkına sahip iseler bu kapsamda ayrıca bir İsveç oturma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bir işyeri tarafından istihdam edilme, eğitim ve yeterli bazı kriterlere sahip olma normal olarak AB/AEB ülkesi vatandaşlarına ve bunların aile üyelerine İsveç’te 90 günden fazla oturum hakkı vermektedir. Aile üyelerinden AB/AEB üye ülke vatandaşı olmayanlar oturma kartları için İsveç Göçmenlik Ofisine (Migrationsverket) başvurmak zorundadırlar.

İsveç’te 1 yıldan fazla bir süre yaşama niyetinde olan bir kişi normal olarak İsveç Vergi Müdürlüğü (Skatteverket) tarafından tutulan İsveç Nüfus Siciline kayıt olmak zorundadır. İsveç’te istihdam edilen AB/AEB üyesi ülke vatandaşları İsveç Nüfus Siciline kendilerini kaydettirirken başvuru belgelerine ek olarak işverenden alacakları istihdam süresi ve tipini gösteren çalışma belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Danışmanlık hizmeti veren ve yada serbest çalışan kişiler İsveç Nüfus Siciline kaydolurken bu statülerini sertifika ile sözleşme ile yada benzer bir belge ile teyit etmeleri gerekir.

İlgili belge yazılı olmalı hizmeti alan kişi tarafından imzalanmalıdır.

Çalışma İzninin gerekmemesi:

AB/AEB üyesi ülke vatandaşları İsveç’e girer girmez İsveç çalışma izni almaksızın çalışmaya başlayabilirler.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLMAYAN ÜLKE VATANDAŞLARI :

90 GÜNÜ AŞMAYAN ZİYARETLER İÇİN VİZE GEREKLİLİĞİ:

AB/AEB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının İsveç’e giriş yapabilmeleri için Schengen vizesi almaları zorunludur.

Bununla birlikte aralarında Amerika, Japonya ve Kanadanın da bulunduğu bazı ülke vatandaşları bu kuraldan muaftırlar.

Yabancı ülke vatandaşları İsveç vize başvurularını bir çok ülkede yer alan Konsolosluk ve Büyükelçilikler aracılığı ile dijital ortamda yapabilmektedirler.

Basit olarak izah etmek gerekir ise İsveç Schengen Bölgesi’nin bir parçası olup AB/AEB üyesi ülkesi vatandaşlarından çalışma izni istememektedir. AB/AEB üyesi olmayan ülke vatandaşları İsveç’te çalışabilmek için çalışma izni almak zorunda olup bu iznin alınması için o kişiye İsveç’ten yazılı olarak yapılmış bir iş teklifinin bulunması gerekmektedir.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
İsveç Çalışma İzin Prosedürleri:

İsveç’te çalışmaya başlayacak, istihdam edilecek AB/AEB üyesi olmayan ülke vatandaşları ülkeye giriş yapmadan çalışma izni almak zorundadır.

Normal olarak en hızlı başvuru ve başvuru sonucu alma usulü dijital ortamda Migrationsverket’in web sitesi üzerinden online başvuru yapmaktır. Başvurular ayrıca başvurucunun bulunduğu yerde bulunan İsveç Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları üzerinden de yapılabilir.

Büyükelçilik yada konsolosluk çalışma izin başvurularını alınca bu başvuruları nihai karar verilmek üzere İsveç Göçmenlik Bürosu Migrationsverket’e göndermektedir.

İster online isterse İsveç konsolosluğu yada İsveç Büyükelçiliği üzerinden yapılmış olsun İsveç çalışma izin başvuru sonucunu hızlı alabilmek için en önemli koşul başvurunun tam ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması ve tamamlayıcı belgeler ile desteklenmesidir.

Çalışma izin başvurusu İsveç’teki İsveçli işveren tarafından düzenlenmiş olan yazılı iş teklifini de içermelidir. ( İş teklif form örneği Migrationsverket web sitesinde yer almaktadır).Yazılı iş teklifi maaş, sigorta ve çalışanın İsveç’te çalışacağı işyerinin çalışma koşullarını ihtiva etmelidir.

İşçinin maaşı ve diğer özlük hakları; ilgili meslek koluna ilişkin olarak akdedilmiş bulunan toplu iş sözleşmelerine ve mutat kabul edilmiş bulunan piyasa koşullarına uygun olmalı ve işçiye sağlanan haklar bakımından burada sağlanan haklar ile eşit hakları ihtiva etmelidir.

İlgili işkoluna ait İşçi Sendikasına işçi istidam ve çalışma koşullarına ilişkin fikrini beyan etmesi için imkan verilmiş olması zorunludur. Sendikanın görüşü işçiye yapılan yazılı iş teklifinde muhakkak yer almalı ve bu görüş çalışma izin başvurusunun eki olarak başvuruya eklenmelidir.

İsveç’te kuruluşundan itibaren 1 yıldan daha az süre ile faaliyet gösteren ve AB/AEB üyesi olmayan ülke vatandaşlarını firmasında istihdam etmek isteyen firmalar işçi için yapılacak çalışma izin başvurusunda işçiye ilişkin aşağıdaki şartların karşılandığına ilişkin yazılı belgeleri de ek olarak sunmalıdırlar.

İşçinin 3 aylık maaş ödemesinin garanti edildiğini tevsik eden belge. Örneğin Banka yada 3.kişiden alınan ödeme garantisi, Banka hesap ekstresi yada sözleşme.

İşçinin hizmet süresi, işin niteliği, çalışma saatleri, maaşı gibi teklif edilen işin ana şart ve koşullarını ihtiva eden yazılı belgeyi almış olması ve bu belgenin ilgili işçi tarafından imzalanmış ve başvuru eki olarak sunulmuş olması.

AB/AEB üyesi olmayan ülke vatandaşlarını firmasında istihdam etmek isteyen Otel, Restoran ve inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar ilave olarak bir takım yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
Çalışma izni onaylandığında verilen çalışma izni ilk iki sene için yalnızca verildiği iş alanı meslek, sözleşme süresi ve işveren ile sınırlı olarak verilmektedir.

Yani işçi ilk iki sene içerisinde çalıştığı işyerini değiştirmek ister ise mevcut çalışma izni yeni iş için geçerli olmaz Dolayısı ile işçiyi istihdam etmek isteyen yeni işverenin işçi için yeniden çalışma izin başvurusunda bulunması gerekir.

İşçi çalışma izni verildiğinden itibaren ilk iki sene içerisinde işten ayrılırsa yada işten çıkarılır ise azami 3 ay içinde yeni iş bularak bu yeni bulduğu iş üzerinden yeniden çalışma izin başvurusunda bulunmalıdır.

İşçi yeni çalışma izni çıkana kadar önceki çalışma izni süresi henüz bitmemiş ise bu çalışma izni ile yeni işyerinde yeni çalışma izni çıkana kadar çalışabilir.

Aksi halde mevcut iş özelinde verilen çalışma ve oturma izni iptal edilir ve işçinin İsveç’i terk etmesi gerekir.

Çalışma izni verildikten 2 yıl geçtikten sonraki ikinci 2 yıllık döneminde işçi iş değiştirmek ister ise aynı iş kolunda olmak şartı ile işçinin sahip olduğu mevcut çalışma izni gireceği yeni iş/işler içinde geçerli olacak ve yeniden İsveç Göçmen Bürosu’na çalışma izin başvurusu yapmasına gerek kalmayacaktır.

Bir işe dayalı olarak Çalışma ve Oturma İzni ilk olarak verildikten sonra işçi istihdam edilmiş olduğu işe 4 ay içinde başlamak zorundadır.

2 yıldan daha uzun süreli bir hizmet sözleşmesi olması durumunda, işveren işçi için 2 yıllık verilen çalışma izin süresi dolmadan yeni bir çalışma izin başvurusunda bulunmalıdır.Grup içi personel transferlerinde ilan mecburiyeti bulunmamaktadır.

Çalışma izni verilen işçiye, işçinin eşine ve 21 yaşından küçük çocuklarına işçi ile birlikte eş zamanlı olarak oturma izni de verilir.

İsveç’te yeni bir işçi istihdam edilmek istenir ise, iş teklifi işverenin bu işe ilişkin pozisyonu en az 10 gün süre ile İsveç ve Avrupa Birliği sınırları içinde ilan ettiğini belirtmek zorundadır.

90 günlük süreyi aşan ikamet için gereken İsveç Oturma İzni:

AB vatandaşı olmayanlar İsveç’te 90 günden fazla süre ile kalmak için oturma izni almak zorundadır. İsveç Oturma İzni başvuruları İsveç Çalışma İzni başvuruları ile eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

Oturma izin kartı İsveç’e gitmeden önce temin edilmelidir.

İsveç’te çalışması için oturma izni verilen işçinin eşi ve 21 yaşın altındaki çocuklarına da aynı dönem için oturma izni ve çalışma izni verilebilecektir.

İsveç’te toplamda 4 yıl çalışıp bu süre boyunca oturma iznine sahip olan çalışan süresiz oturma izni için başvuru yapma hakkı kazanır.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
İSVEÇ’TE ÇALIŞMA İZNİ ALMADAN KİMLER ÇALIŞABİLİR?

Geçici olarak İsveç’te çalışan uzmanlar:

AB/AEB üyesi olmayan ülke vatandaşı uzmanların geçici nitelikte bir işin yapılması amacı ile uluslararası bir firma yada grup tarafından istihdam edilmeleri ve bu iş süresince İsveç’e gidip gelmeleri halinde çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu çalışma izninden muafiyet durumu yalnızca İsveç’te toplam kalma süresinin 12 ayı aşmaması durumunda geçerli olacaktır. Ancak her hâlükârda bu durum sebebi ile İsveç’te 90 günden daha az kalınması halinde dahi Türkiye’nin de içinde olduğu bazı ülke vatandaşları İsveç’e girmeden önce giriş vizesi almak zorundadır.

Kalış süresi 90 günü aşacak ise bu durumda İsveç’e giriş yapmadan önce oturma izni alınması zorunludur.

Ziyaretçi Araştırma Görevlileri:

Ziyaretçi araştırma görevlisi doktora dersleri alma hakkı veren bir yüksek eğitim almış ve İsveç’te kalış amacı bir bilimsel araştırma yapmak /bilimsel araştırmaya katkı sağlamak olan kişidir.

90 günden daha fazla süre ile ziyaretçi araştırma görevlisi olarak İsveç’te çalışmayı planlayan kişi çalışma izni olmaksızın çalışabilir. Ancak yine de muhakkak oturma iznine sahip olması gerekir.

90 günden daha az süre ile ziyaretçi araştırma görevlisi olarak İsveç’te çalışmayı planlayan kişilerin oturma izni almaları gerekmemektedir.

Ancak Türk vatandaşı araştırma görevlilerinin 90 günden daha az süre ile bu kapsamda çalışmaları durumunda yine de vize alarak İsveç’e girmeleri zorunludur.

Ziyaretçi araştırma görevlisi istihdam etmek isteyen kuruluşun İsveç Araştırma Konseyi (Vetenskapsrådet) tarafından onaylanmış bir araştırma kuruluşu olması zorunludur.

Araştırma kuruluşunun misafir araştırma görevlisi ile birlikte akdettiği ziyaretçi görevli sözleşmesini hazırlaması zorunludur.

Ziyaretçi görevli sözleşmesi misafir araştırma görevlisinin araştırma görevini yerine getirmeyi üstlenmiş olduğunu ve araştırma kuruluşunun ziyaretçi araştırma görevlisini bu süre içinde misafir ettiğini / bu çalışmasını kendi nezdinde yapacağını belirtmek zorundadır.

İlgili sözleşme her iki taraf tarafından imzalanmalı ve aşağıdaki hususları ihtiva etmelidir:

Araştırma projesinin amacı, süresi ve maliyeti (finansal kaynağı ),

Misafir araştırma görevlisinin araştırma görevini tamamlamaya ehil olduğunu destekleyen vasıflarının belirtilmesi,

Misafir araştırma görevlisinin istihdam süresi,

Misafir araştırma görevlisi 1 yıldan daha az süre ile İsveç’te kalacak ise onun adına düzenlenmiş geniş kapsamlı sağlık sigortası,

Misafir araştırma görevlisinin İsveç’te kaldığı süre boyunca kalışını ve dönüş seyahatini finanse edecek/destekleyecek yeterli kaynağın bulunduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için WiklundKurucuk Hukuk Bürosu ile irtibata geçebilirsiniz

#isveçoturmaiznikararsüreleri #isveçteyaşam #isveçoturmaizinuzatma #isveçteişkurmak #isveçoturmaizni #isveçemülteciolarakbaşvurmak #isveçenasılilticaedilir #isveçgöçmenyasası #isveçteyaşamak #isveçoturum #isveççalışmaizni #isveçteçalışmak #isveçoturmaiznininsonaermesi #isveçoturmaizinbaşvurusüreleri #İsveçteTürkşirketininşubesinikurmak #isveçvergisistemi #isveçteminimummaaş #isveçişhukuku #isveçgöçmenyasasındadeğişiklik #isveçteişortamı #isveçsüresizoturumizni #isveçsüresizoturmaizni #isveçvatandaşlıkbaşvurusu

The post İsveç Çalışma İzni ve İsveç Oturma İzni nasıl alınır? appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
İsveç’te şirket yada Türk şirketin şubesini kurmak. https://www.wiklundkurucuk.com/tr/isvecte-sirket-yada-turk-sirketin-subesini-kurmak/ Sun, 28 Mar 2021 20:49:09 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225441 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post İsveç’te şirket yada Türk şirketin şubesini kurmak. appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

İsveç’te şirket yada Türk şirketin şubesini kurmak.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
İsveç’te İş ve Şirket kurmak:

İsveç’te şirket kurma prosedürü son derece açık ve dolambaçsızdır. İsveç’in yabancı ülkede yaşayan yatırımcıları ve hissedarları diğerlerinden ayıran ayrımcılık yapan kural ve düzenlemeleri bulunmamakta ve değişime ayak uyduran bir yapısı bulunmaktadır.

Bu yönü ile eğitimli kişilerin ve beyinlerin İsveç ekonomisine ve kültürüne sağladıkları katma değer her zaman İsveç için önemlidir.

İsveç’te Limited Şirket’ mi yoksa Türk Şirketin Şubesini mi kursam?

İsveç’te girişim yapmak, iş kurmak isteyen yabancı bir şirket genellikle 2 farklı yapıda şirket kurulumundan birini tercih etmektedir.

İsveç’te yeni bir limitet şirket kurmak (aktiebolag) Mevcut Şirketinin şubesini kurmak (filial) İsveç’te iş kuran bir çok yabancı yatırımcı yeni bir limitet şirket kurmayı tercih etmektedir. İsveç yasaları uzun zaman önce kabul edilen düzenlemeler ile hissedarı tek kişiden oluşan limitet şirket kurulumuna izin vermektedir.

Bu tarz Limited Şirketler İsveç’te kurulmuş olan tüzel kişiliklerdir. Bu şirketlerin kuruluşunda minimum sermayesi 50,000 SEK olmak zorundadır. Daha sonra bu sermaye şirket işlemleri için kullanılabilir.

Şube İsveç’te kurulmamaktadır ancak yabancı şirketin bir parçası olarak İsveç’te faaliyet göstermek amacı ile şirketin İsveç şube ofisi niteliğindedir.

Hem limitet şirketler hem de şubeler İsveç Ticaret Siciline (Bolagsverket) ve İsveç Vergi Dairesine (Skatteverket) tescil ettirilmek zorundadır.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
Limited şirketler bir yönetim kurulu (ortaklar kurulu ) atamak zorunda olup , halka açık olmaları durumunda ayrıca müdür atamak da zorundadırlar.Şube ise muhakkak müdür atamak zorundadır. Müdürlerin ve ortaklar kurulu üyelerinin ikametleri ile ilgili olarak ayrıca özel düzenlemeler mevcuttur.

Gerek Limited Şirketlerin gerek ise şubelerin İsveç mevzuatı kapsamında öngörülen şirket defteri tutmaya ilişkin yürürlükteki yasal düzenlemelere uymaları ve belirli bir büyüklüğe gelmeleri durumunda ayrıca denetçi atamaları gerekmektedir.

Limited Şirketler yıllık hesaplarını İsveç Ticaret Siciline (Bolagsverket) vermek zorundadırlar.Şube kendi muhasebe hesaplarını bağlı olduğu yabancı şirketin hesaplarından ayrı olarak tutmak zorundadır. Gerek Şubenin gerek ise şubenin bağlı olduğu yabancı şirket tarafından verilecek yıllık muhasebe hesapları belirli koşul ve şartlara tabidir.

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi
Vergi açısından limitet şirketler ve şubeler benzer düzenlemelere tabidirler ancak şirket grup yapısına bağlı olarak farklı vergilere tabi olabilirler.

Limited Şirketler şirket grup içi kar payları aracılığı ile elde edilen kar üzerinden vergi muafiyeti elde edebilirler. Şube ise kurulup faaliyet göstermeye başladığında geçiş dönemi süresince bir takım vergi avantajlarından faydalanabilecektir.

Çünkü bu geçiş döneminde başlangıçta gelir elde edilmemesi sebebi ile doğabilecek zararlar şubenin tüzel kişiliği olmadığından ve yabancı ana şirkete bağlı olduğundan yabancı şirketin vergilerinden zarar olarak düşülebilecektir.

Bu vergi avantajı İsveç’te yeni bir iştirak kurularak yeni bir limitet şirket kurulması durumunda geçerli değildir. Zira her ne kadar hissedarı yabancı bile olsa buna bakılmaksızın kurulan limitet şirket İsveç kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişiliktir.

Her ne kadar yabancı şirketin dış temsilciliğini İsveç’te açmak alternatif bir kuruluş şekli olarak sunulsa da “Dış temsilcilik” İsveç Kanunları tahtında tüzel kişilik olarak tanınmamakta ve kabul edilmemektedir.

İsveç te bugüne kadar planlanan iş yatırımları incelendiğinde en çok kullanılan iş modelinin yeni bir limitet şirket kurmak olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yapının ayrıca güzel taraflarından biri İsveç’te şirket kurup faaliyetlerinize başlayabilmeniz için İsveçli bir ortağa ihtiyacınızın bulunmamasıdır.İsveç’te bazı iş kollarında faaliyet gösterebilmek için ilgili kurumdan buna ilişkin özel lisans alınmasının gerekebileceğini de hatırlatmak isteriz.

Daha ayrıntılı bilgi için WiklundKurucuk Hukuk Bürosu ile irtibata geçebilirsiniz.

#isveçoturmaiznikararsüreleri #isveçteyaşam #isveçoturmaizinuzatma #isveçteişkurmak #isveçoturmaizni #isveçemülteciolarakbaşvurmak #isveçenasılilticaedilir #isveçgöçmenyasası #isveçteyaşamak #isveçoturum #isveççalışmaizni #isveçteçalışmak #isveçoturmaiznininsonaermesi #isveçoturmaizinbaşvurusüreleri #İsveçteTürkşirketininşubesinikurmak #isveçvergisistemi #isveçteminimummaaş #isveçişhukuku #isveçgöçmenyasasındadeğişiklik #isveçteişortamı

The post İsveç’te şirket yada Türk şirketin şubesini kurmak. appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Portekiz Altın Vize Uygulaması ve Portekiz Golden Visa Avukatı https://www.wiklundkurucuk.com/tr/portekiz-altin-vize-uygulamasi-ve-portekiz-golden-visa-avukati/ Sun, 28 Mar 2021 20:26:00 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225408 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Portekiz Altın Vize Uygulaması ve Portekiz Golden Visa Avukatı appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Portekiz Altın Vize Uygulaması ve Portekiz Golden Visa Avukatı

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

Bizimle Altın Vize kapsamında Portekiz’den ev alın, Oturma İzni Avukatlarımız aracılığı ile siz ve aileniz Portekiz Oturma İzni alarak Avrupa Birliği Vatandaşı olsun.

Portekiz Altın Vize uygulaması ile Türk Yatırımcılar artık hem Portekiz’de ev sahibi olup hem de oturum yani Portekiz Oturma İzni alarak aileleri ile birlikte Avrupa’da vizesiz dolaşım hakkını elde edebilecekler. Portekiz’den ev alma ve Portekiz’de yatırımcılar için altı vize ve oturma izni uygulaması. ​ Portekiz’in ünlü Yatırım Firması BWA Group Across ile WiklundKurucuk Hukuk Bürosunun imzalamış olduğu anlaşma doğrultusunda artık Türk Vatandaşları da Portekiz’den ev alarak yatırımcılar için özel olarak düzenlenmiş olan oturma izni alma olanağından bizim aracılığımız ile faydalanabilecekler, Türk ve Portekizli Avukatlar nezaretinde tüm alım satım ve başvuru süreci tamamlanarak hem Portekiz’de ev sahibi olup hem de oturma izni alarak aileleri ile birlikte Avrupa’da sınırsız dolaşım hakkını elde edebileceklerdir.

TÜRKİYE’DE ALTIN VİZE AVUKATI, PORTEKİZ OTURMA İZNİ AVUKATI, PORTEKİZ’DE EV ALARAK YATIRIM YAPMA VE PORTEKİZ OTURMA İZNİ ALMA FIRSATI.

Portekiz Hükümeti; Ekim 2012 yılında çıkardığı bir yasa ile AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına aşağıdaki yatırımlardan birini Portekiz’de yapmaları koşulu ile 5 yıllık geçici oturma izni verilmesine ilişkin yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu fırsatı yakalamak ve hem yatırım yaparken hem de siz ve aileniz için Avrupa’da sınırsız dolaşım hakkı veren oturma iznini alabilmek artık çok basit. ​

PEKİ PORTEKİZDE YENİ BİR YAŞAMA YELKEN AÇMAK ve AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ BİR ÜLKEDE OTURMA İZNİ SAHİBİOLMAK İÇİN NE GEREKLİ?

€500,000 (AVRO) değerinde yada bu değerin üstünde bir ev satın almanız halinde, yada

€1,000,000 (AVRO) üzerindeki bir paranın transfer edilmesi halinde, yada

En az 10 kişiye istihdam sağlayacak bir şirketin Portekiz’de kurulması halinde, bu fırsatı elde ederek Portekiz’de sizin ve aileniz için yeni ve güvenli bir yaşam kurmanız çok ama çok kolay.

SİZİ BURDAN ALIYORUZ!!!!!

Bizim ile birlikte bu programa dahil olan kişiler kendilerine sunacağımız çeşitli paketlerden birini değerlendirmek sureti ile bizim ile birlikte Portekiz’e gidip, tarafımızca ayarlanmış oteline yerleşip, hem Portekizin tadını çıkarabilecek hem de nezaretimizde ilgili tüm projeleri gezip dilediği projeden ev sahibi olabilecektir. ​ Müvekkilimiz evini beğenip almaya karar verdikten sonra Büromuz Avukatları ve Portekizli Avukat Ortaklarımız tarafından satış ve devir işlemleri tamamlanacak ve Müvekkilimiz ve ailesi için için eş zamanlı olarak aynı gün Portekiz Oturma İzni başvurusu yapılacaktır. Söz konusu devir işlemleri tamamlandıktan ve oturma izni başvurusu yapıldıktan sonra müvekkilimiz istediği zaman Türkiye’ye dönüş yapabilecektir.

Oturma izin başvuru süreci tamamlandıktan ve müvekkilimizin ve aile fertlerinin oturma izni çıktıktan sonra kendileri ile birlikte Portekiz’e gidilerek oturma izni ve diğer evrakların kendilerine teslim edilmesi sağlanacak ve Müvekkilimiz diler ise bizim aracılığımız ile evini kiraya vererek kira geliri de elde edebilecektir. ​

NEDEN PORTEKİZ?

1- Bize yani Türklere çok ama çok benziyorlar. Avrupalının genel soğuk ve yabancıları dışlayan havasından çok uzak ve bizim gibi insanlar hem dost canlısı hem de yardım sever. Gurbet acısı çekmeyeceğiniz aksine kendinizi memleketinizde hissedeceğiniz bir ortam var. Tabi memlekete artı olarak sayılabilecek bir çok güzel şey de cabası. ​

2- Güvenlik: Oldukça huzurlu ve güvenli bir ülke. Ülkede suç oranları oldukça düşük ve terör yok. Kimse size yabancı, göçmen muamelesi yapmıyor ve herkes birbiri ile eşit. ​

3- Portekizliler ‘de bizim gibi hayatı fazla ciddiye almıyor ve hayatı kendi tarzlarında ve rahat yaşıyorlar. Bu sebeple kendinizi Türkiye’de yaşıyor gibi hissedebilirsiniz. ​

4-Üst düzeyde ve dünya çapında okullar, kolejler ve üniversiteler mevcut ve çocuğunuz için muhteşem bir eğitim fırsatı var. ​

5-Avrupa’da sizin ve ailenizin serbest dolaşım hakkınız mevcut. ​

6-Muhteşem balık ürünleri, denizi ve doğal güzellikleri Türkiye’yi aratmıyor. ​

7- Hayat diğer Avrupa Ülkelerine nazaran çok daha ucuz. ​

8- Uluslar arası Araştırmalara göre göçmenlerin en mutlu ve huzurlu olduğu en iyi ikinci ülke. ​

9- Tüm bu güzellikleri yaşar iken Türkiye’deki yakınlarınız sadece size 4 saat uzaklıkta. ​ 10- Banka kredisi alarak Portekiz Yatırımcı Oturma İzni kapsamında ev yatırımı yapabilmek mümkün. ​ Son aldığımız resmi verilere göre 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında Portekiz Göçmen Bürosunun Portekiz’den ev alan 13 Türk Vatandaşı yatırımcıya Altın Vize uygulaması kapsamında oturma izni verdiği ve bu programın başladığından bu yana toplam 42 Türk Vatandaşının oturma izni aldığı ve Türk Vatandaşlarının Portekiz yatırımcı oturma iznine yüksek oranda artan bir ilgileri olduğu belirtilmektedir. ​ Yeni bir hayat için bizim ile irtibata geçin. ​

Portekiz Ofisimiz: ​ www.across.com.pt www.bwagroup.com.pt

Avª 5 de Outubro nº 125, 1º 1050–052

Lisboa, Portugal +351 217 817 220 +351 913 705 474 ​

İstanbul Ofisimiz:​​ ​ Adres: Acarlar Mahallesi, Beykoz Konakları Martı Sokak PK:295 Beykoz/ İstanbul-Türkiye

Telefon: +90 216 539 09 90 – +90 530 900 90 21

Email: info@wiklundkurucuk.com www.wiklundkurucuk.com

#portekizaltınvize #portekizaltınvizeavukat #portekizoturmaizni #portekizoturmaizniavukat #portekizdeneval #portekizyatırımcıvizesi #portekizevyatırımı #portekizdenavukatlarileeval #portekiztürkiyeortaklığı #portekiztürkiyeavukat #goldenvisalawyerinturkey #goldenvisalawyerinistanbul #PortuguesegoldenvisalawyerinTurkey

The post Portekiz Altın Vize Uygulaması ve Portekiz Golden Visa Avukatı appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alma koşulları? Residence Permit Turkey https://www.wiklundkurucuk.com/tr/yabancilarin-turkiyede-ikamet-izni-alma-kosullari-residence-permit-turkey/ Mon, 22 Mar 2021 09:55:17 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225017 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alma koşulları? Residence Permit Turkey appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alma koşulları? Residence Permit Turkey

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ ALMA PROSEDÜRÜ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

Vize uygulamasına tabi yabancılar için yüz seksen günde doksan gün kuralı uygulanmaktadır. Bu hükmün uygulaması vize uygulamasına tabi tüm yabancılar için geçerlidir.

Bahsi geçen kural gereği yabancı Türkiye’ye ilk giriş yaptığı tarihten itibaren 180 gün içerisinde fiili olarak maksimum 90 gün Türkiye’de kalabilecektir. Söz konusu 90 günlük süre ilk giriş tarihinden itibaren 180 günlük sürenin dolması ile sıfırlanacak ve yeniden işlemeye başlayacaktır.

Örnek vermek gerekir ise Türkiye’ye ilk giriş yaptığı tarihten itibaren 180 gün içerisinde farklı tarihlerde Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’de kalmış bir kişi ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün tamamlandığında 90 günün 30 gününü fiili olarak Türkiye’de kalarak kullanmış ise ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün sonunda yeniden vize alarak Türkiye’ye giriş yaptığında söz konusu 90 günlük süre sıfırdan işlemeye başlayacak ve bu kişi yeniden bir 90 gün daha Türkiye’de kalma hakkına sahip olacaktır.

Bu çerçevede 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancıların ülkemizde bu süreden daha fazla kalmalarını istemeleri durumunda, şartlarını taşıdıkları ikamet izni çeşitlerinden birine başvurmaları ve ikamet izni almaları esastır.

Her 180 günde en fazla 90 gün kuralı uyarınca, 90 günlük kalış süresini tamamladıktan sonra yabancının Türkiye’den çıkması halinde yeniden giriş yapabilmesi için 180 günlük sürenin dolmasını beklemesi gerekmektedir.

Türkiye’de 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancılar 180 günün tamamlanmasını beklemeden Türkiye’ye yeniden giriş yapmak isterler ise eğer ülkeye girmelerine engel olacak başkaca bir durum yok ise giriş tarihinden itibaren ikamet izni almak üzere on gün (10) içinde yaşadıkları ildeki Yabancılar Şube Müdürlüklerine başvurmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla kendilerine sınır kapılarında Türk Polisi tarafından şartlı olarak giriş izni verilmektedir. Bu çerçevede kendisine verilen matbu formda belirtilen hususları kabul eden yabancılar için genel hükümler çerçevesinde giriş işlemlerine başlanmaktadır

.

On gün içerisinde ikamet izni için başvurmayan yabancılar, giriş tarihinden itibaren ikamet izni ihlali yapmış sayılacaklardır.

Bu kısa girizgahtan sonra kısa süreli ikamet izni başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımları ve ikamet izin türüne göre temin edilmesi gereken evrakların neler olduğunu yakından inceleyelim.

1- Birinci aşamada öncelikle yabancının 1- https://e-ikamet.goc.gov.tr adresi üzerinden öncelikle “İlk kez ikamet izni başvurusu yapıyorum bölümüne girmesi, 2-Bu bölümde “Yeni bir başvuru yapmak istiyorum” alt başlığını seçmesi, https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/OnKayit ve burada karşısına çıkan ekrandaki ilk başvuru işlemleri ön kayıt formunu doldurması gerekir.

Ön kayıt formu yabancı tarafından doldurulduktan sonra bu formda belirttiği e-mail adresine e-ikamet@goc.gov.tr email adresinden doğrulama kodu ve başvuru numarası gönderilmektedir. E-ikamet sistemi üzerinden ikamet izni başvuru işlemlerine devam edilebilmesi için İlgili email de gönderilen bağlantı tıklanarak açılan ekrana doğrulama kodunun ve başvuru numarasının girilmesi gerekmektedir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra başvuru kaydınız oluşturulmuş olup söz konusu online başvuru formunu doldurabilirsiniz. Formu tek seferde dolduramaz iseniz https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru linki üzerinden “Başvuruma devam etmek istiyorum” alt başlığına tıklayarak başvuru numarası, e-posta adresi ve pasaport numarası bilgilerini girerek tekrardan hesabınıza giriş yapabilir ve kaldığınız yerden formu doldurmaya devam edebilirsiniz. https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/DevamEdenBasvuruGiris/IlkBasvuru

Bu noktada en önemli şeylerden biri başvuru numaranızı kaydetmek olup sisteme her girişde bu numara başvuru yapan ilgili yabancıdan istenecektir.

2- Başvuru formunu doldurmadan önce 4,5cm-3,5 cm boyutlarında son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz olan biyometrik fotoğrafınızı dijital ortamda sisteme yüklemeniz isteniyor. Sonrasında ilgili form karşımıza çıkıyor.

Peki bu başvuru formunda neler soruluyor? Bu başvuru formunda Başvurulan ikamet izin türü,kişisel bilgiler, talep edilen ikamet izin süresi,Türkiye’de ve yurtdışındaki adresler,eğitim durumu ve bilgileri , gelir durumu ve kaynağı vb.gibi soruların yanıtlanması ve bir takım beyan ve taahhütlerin verilmesi isteniyor.Bu soruların büyük bir samimiyetle doğru yanıtlanması ve cevapların gerçek durumu yansıtıyor olması çok önemli.Aksi bir durum oturma izni başvurunuzun reddedilmesi sonucunu ne yazık ki doğurabilir.

Sizin adınıza ikamet izin başvurusunu yalnızca yasal vekiliniz yani avukatınız yapabiliyor. Avukatınız ilgili formu da sizin adınıza doldurabiliyor ve ilgili İl Göç idaresindeki randevuya’da size temsilen katılabiliyor. Ancak tabiki İl Göç idaresinin her zaman için başvuru sahibini görme hakkı saklı ve avukata rağmen ister ise başvuru sahibini bizzat görmek ve soru sormak isteyebilir.

3- Başvuru formu usulüne uygun olarak tamamen doldurulduktan sonra randevu almak için ilgili sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz yerdeki İl Göç İdaresinin uygun olduğu gün ve saatleri ekranda görmek ve buna uygun olarak randevu almak mümkün.

Bunun tek istisnası ise İstanbul bölgesi. İstanbul İl Göç İdaresinden randevu almak istediğiniz zaman randevu tarih ve saatini seçebilmek mümkün değil ve sistem otomatik olarak size bir randevu gün ve saati atıyor.

İstanbul Bölgesinin yoğunluğu sebebi ile randevu gününün başvuru tarihinden 4-5 ay sonraya verilmesi gibi durumlar mümkün.Dediğimiz gibi burada tamamen sistemin atadığı tarih ve saate bağlıyız ve bunu değiştirebilme imkanımız yok.

4- Randevu gün ve tarihi de belirlendikten sonra artık pdf formatındaki kısa dönem ikamet izin başvuru formunun bilgisayarınıza kaydedilmesi ve bir çıktısının alınarak randevu günü İl Göç İdaresine sunulmak üzere hazır edilmesi gerekiyor. Bu form randevu bilgilerini ,yerini ve saatini aynı zamanda başvurucunun resmini de ihtiva ediyor.

Bu form ilgili yabancının ikamet izin başvuru yaptığına dair delil oluşturuyor ve randevu tarihine kadarki süre içerisinde o kişinin Türkiye’de ikamet edebilmesinin yasal dayanağını oluşturuyor. Yani ikamet izin başvuru yapmış olan kişi randevu tarihine kadar bu belge ile Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı elde ediyor.

Ancak bu form hiç bir şekilde “İkamet izni müraacat belgesi” yerine geçmiyor ve yabancıya ülkeden çıkış yada ülkeye giriş hakkı vermiyor.Sadece randevu gününe kadar yabancının Türkiye’de vize süresi geçmiş olsa bile kalabilmesi imkanını sağlıyor.

5- Başvuru işlemleri tamamlandıktan ve randevu gün ve tarihi belirlenip resmi başvuru formunuz oluşturulduktan sonra sistem isterse başvurucuya başvuru harç ve giderlerini online olarak ödeyebilmesi için ilgili sayfaya yönlendirebiliyor.Bu sayfa aracılığı ile gerek harç bedelinin gerek ise ikamet izin belgesi bedelinin online olarak sistemden ödenmesi mümkün. Bunun dışında bu harçlar bankalar aracılığı ile de tahsil edilebiliyor.

Oturma izin harç miktarları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye gore farklılık gösterebiliyor.Harç miktarlarının hesaplanması için aşağıdaki linki tıklayarak ülke ve izin süresine gore harçların ne kadar olduğunu görebilirsiniz.http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izni-belgesi—harc-miktarlari_409_414_901_icerik

Sistem her halükarda harç miktarını kendisi hesaplayıp başvuru formu içerisinde bunun miktarı ve türünü belirtiyor.

Örnek kabilinden olmak üzere bir ingiliz vatandaşı için 2 senelik kısa süreli oturma izni başvuru yapmak isterseniz 2016 yılı itibari ile 435.18 TL harç bedeli ve 58.50 TL ikamet izin belgesi bedeli ödemeniz gerekiyor.

6- Online olarak başvurumuzu yaptık, İstanbul İl Göç İdaresinden görüşme için randevumuzu aldık, harç bedellerini yatırdık.Geriye randevu günü İl Göç İdaresine sunmanız gerekli evrakların hazırlanması kaldı.

Şimdi isterseniz kısa süreli turistik ikamet izin başvurularında İl Göç İdaresindeki randevunuzda hangi belgelerin sunulması gerektiğini kısaca inceleyelim.

 1. Pasaportun aslı ve ilgili sayfaların fotokopisi( Talep edilen izin süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaporta sahip olunması gerekir)

 2. Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz olan 4 adet biyometrik fotoğraf

 3. Başvuru sahibi ve/veya vekili tarafından imzalanmış ikamet izni başvuru formu.

 4. İstenilen İkamet izin süresi boyunca geçerli sağlık sigortası. Eğer Özel sağlık sigortası yapılacak ise policede “İşbu police 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” Ibaresi bulunmalıdır.

 5. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair başvuru formunda yapılan beyanı destekleyen belgeler (İdare tarafından gerekli görülmesi halinde istenebilir) Banka Hesap Cüzdanı (En az son 6 aylık hesap hareketlerini gösterir belge ibraz edilmelidir) ,kredi kartı ekstresi, uluslararası kredi kartı (En az son 6 aylık hesap hareketleri ve güncel limit bilgilerini gösterir belge ibraz edilmelidir),üzerinde haciz bulunmadığını belirten güncel onaylı gelir belgesi, banka mevduat gelirini gösteren belge,kira geliri söz konusu ise sahip olunan gayrimenkullerin tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira sözleşmesi, başvuru sahibi şirket sahibi ise şirkete ve şirketin gelir tablosuna ilişkin resmi belgeler,emekli ise emekli aylığı tahsis belgesi ve emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı vs. İdare tarafından beyana uygun olarak talep edilmesi halinde sunulması gerekir.Gelir beyanını gösteren resmi belgelerin yurtdışından temin edilmesi halinde apostilli ve noter onaylı türkçe tercümelerinin ibraz edilmesi gerekir.

 6. Yabancı adına vekil başvuruyorsa vekaletname Türkiye’de verilmiş ise noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı , yurtdışında verilmiş ise vekaletnamenin apostilli ve noter onaylı türkçe tercümesi ve aslı sunulmalıdır.

 7. İkamet izni harcı ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuz,

 8. Sizinle irtibata geçilmesi ve ikamet izni belgenizin adresinize ulaşması için adres,telefon ve e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.İlgili adreste kira sözleşmesi ile kalıyorsanız kira sözleşmenizin noter onaylı örneğinin başvuru belgeleri içerisinde yer alması gerekir. Kendinize ait konut niteliğinde taşınmazınızın bulunması halinde konutun şahsınıza ait olduğunu gösteren resmi belge(konut tapusu) istenir. Otel gibi yerlerde kalıyorsanız bu yerlerde kalındığına dair belgelerinde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

 9. Akraba dışında 3.kişinin yanında kalınması halinde yanında kalınan kişinin ve evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü gerekir.

 10. Yabancı idarece istenilmesi halinde vatandaşı olduğu ve yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.Bu belgenin aslının apostilli ve noter onaylı türkçe tercümesi ile birlikte ilgili makamlara sunulması gerekmektedir. Yabancı eğer 5 yıldır Türkiye’de ikamet ediyorsa adli sicil kaydını Türk makamlarından alabilecektir.

İdarenin her zaman ek bilgi belge isteme imkanı saklıdır. Eksik belgelerin tamamlanabilmesi için 30 güne kadar süre verilebilir. Eksik belgelerin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır.

7-

İkamet İzni Müracaat belgesi:

Görüşme randevusuna katılıp başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Müracat Belgesi” verilir.Bu belge randevu tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ikamet izin başvurusu inceleme süresi içerisinde yabancıya Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Bu belge ayrıca yabancıya bu süre içerisinde maksimum 15 gün yurt dışında kalma hakkı verir. 15 günlük süreye uyulması halinde çıkış durumunda herhangi bir vize ihlal cezası ödenmez. Bu sürenin aşılması halinde yabancı vize rejimine tabi olacaktır.

8-

İkamet izin başvurularının İl Göç İdaresi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde olumlu sonuçlanması halinde ikamet izin belgeleri yabancıların başvurularında belirtmiş oldukları adreslere posta yolu ile gönderilecektir.

Son olarak uygulamada var olan bir soruna da değinmek isterim. Şöyle ki online olarak ikamet izni başvurusu yapılması ve ikamet izni başvuru formunun alınması yabancıya yurt dışına çıkış yapma yada ülkeye giriş yapma imkanı vermemektedir. İkamet izni başvuru formu yabancıya başvuru tarihinden randevu süresine kadar Türkiye’de yasal olarak kalma imkanı vermektedir.

Yabancı başvuru tarihi ile randevu tarihi arasında yurt dışına çıkmak ister ise vize rejimine tabii olacaktır. Buna gore vize süresi biten yabancı yurtdışına çıkmak ister ise vizesinin bitiminden 10 gün içerisinde yurtdışına çıkmış olması halinde sınırda herhangi bir vize cezası ödemeyecektir.

Ancak vize süresinin bitiminden 10 gün geçmiş ise yurtdışına ancak vize ihlali yaparak Türkiye’de fazla kaldığı sürelerin cezasını ödemek suretiyle çıkabilecek ve cezayı ödemek koşulu ile herhangi bir sorun yaşamadan tekrar vize alarak Türkiye’ye yeniden giriş yapabilecektir. Vize ceza miktarı günlük oturma izin ücretinin iki katı olup bu tutara ilave olarak ayrıca tek giriş vize ücreti olan 372,80 TL ve kart ücreti olan 58,50 tahsil edilebilecektir.

Yabancının online olarak oturma izni başvurusu yapmış ve randevu almış olması vize cezası ödemesine engel olmayacaktır.

Vize ihlal cezaları ödenmeden yurtdışına çıkılması halinde ilgili yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır.

Yabancıya ikamet başvuru inceleme süresince 90 günlük yasal kalış hakkı ve azami 15 günlük yurtdışına çıkış hakkı sağlayan belge “İkamet İzni Müracat Belgesi” olup bu belge İl Göç İdaresi tarafından randevu sırasında evraklar teslim edilirken düzenlenerek başvuru sahibi yabancıya verilmektedir. Online başvuru yapılıp randevu alındığında düzenlenen ikamet izni başvuru formu ise sadece Türkiye’de randevu tarihine kadar yasal olarak kalma hakkı sağlar.Ülke dışına çıkma ve girme hakkı vermez.

Ayrıca oturma izni başvurusu yapıp randevu alınsa bile yasal kalış süresi dolduktan sonra cezasını ödeyip yurtdışında çıkıp tekrar şartlı giriş yapılır ve tekrar çıkılmak isternir ise böyle bir durumda ilgili yabancıya 90 gün süre ile yurtiçi giriş yasağı uygulanabilir.

Saygılarımla,

.Özgür Kurucuk

Attorney at Law

Bize ulaşın

WiklundKurucuk Law Firm

info@wiklundkurucuk.com

www.wiklundkurucuk.com

#kısasürelioturmaizni #yabancılaroturumizni #yabancılarçalışmaizni #ilgöçidaresi #evize #eikamet #turkishresidentpermit #ikametiznigereklibelgeler #residentpermitturkey #residentpermitturkeyapplication #residentpermitistanbul #turkishvisacost #turkishvisaform #residencepermitturkeyonlineappointment #çalışmaizni #shorttermresidentpermitTurkey

The post Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alma koşulları? Residence Permit Turkey appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!! https://www.wiklundkurucuk.com/tr/isvec-oturma-izni-sahibi-olmak-da-artik-yetmiyor/ Mon, 22 Mar 2021 09:48:39 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225007 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!! appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!!

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!!

İsveç Oturma İznine Sahip bir kişi ile yakın aile bağları bulunması sebebi ile gerçek kişilerin yapacakları oturma izin başvurularında bundan böyle yeni kurallar geçerli olacaktır.

İsveç Göçmen Temyiz Mahkemesi tarafından verilmiş olan içtihat karar doğrultusunda Avrupa Birliği vatandaşı olup İsveç’te oturma iznine sahip olan bir kişi ile yakın aile bağları bulunması sebebi ile gerçek kişilerin bu yakınlık dolayısı ile İsveç oturma izni için başvurmaları bundan sonra artık mümkün olmayacaktır.

Yani İsveç Oturma izni ne ya da sürekli oturma iznine sahip bir kişi dolayısı ile bu kişi ile yakın aile bağları bulunan birinin bu kişiyi referans göstererek oturma izni için başvurması bundan böyle mümkün olmayacaktır.

Bu kural daha önce İsveç oturma iznine sahip bir kişi ile yakın aile bağları bulunması sebebi ile alınmış olan oturma izninin uzatılması için yapılan başvuru bakımından da geçerli olacak ve daha önceden alınmış olan oturum izni ancak başka koşullarında yerine getirilmesi koşulu ile uzatılabilecektir.

Böyle bir durumda bulunan kişinin oturma iznini uzatabilmesi için hem kendisinin hem de başvurusuna referans gösterdiği kişinin oturma izni şartlarını yerine getirmesi gerekecektir.

Bununla birlikte halihazırda oturma iznine sahip olan kişi ile yakın aile ilişkileri olan bu kişi her halükarda oturum kartı alma ve oturma hakkına sahip olmaya devam edebilecektir.

Oturma İzni başvurusuna ilişkin kararı beklerken İsveç’e seyahat etmek mümkün olacak.

Eğer İsveç oturma izin başvurusuna ilişkin nihai kararı bekliyorsanız, İsveç’e geçici olarak gelip ziyaret etmek maksadı ile vizeye başvurma imkanınız mevcuttur.

Eğer İsveç oturma izninizin uzatılmasına ilişkin nihai kararı bekliyorsanız ve İsveç dışındaysanız yine aynı şekilde bekleme süresi içerisinde İsveç’e seyahat edebilmek için vizeye başvurabilmeniz mümkündür.

Oturma İzin Başvurusu Sonucunu Bekleyenler:

İsveç Oturma izin başvurunuzun sonucunu öğrenmek uzun zaman alabilir.

Oturma izin başvurunuzun sonucunu almadan önce İsveç’te bulunan ailenizi yada yakınlarınızı isteyebilirsiniz. Bu durumda geçici vizeye başvurma imkanınız bulunmaktadır. Ancak geçici vizeniz sona ermeden İsveç’ten ayrılmış olmanız gerekli ve önemlidir. Oturma izinleri normal süreç içerisinde siz halihazırda İsveç’te iken çıkmamaktadır.

Oturma İzni Uzatma Başvurusu Sonucunu Bekleyenler:

Eğer oturma izni uzatma başvurunuzun sonucunu bekliyorsanız ve geçici olarak başvuru öncesinde yada başvuru devam ederken İsveç’ten ayrılacak iseniz, İsveç’e geçerli bir oturum izni olmaksızın giriş yapmak oldukça zor olacaktır.

Eğer oturma izni süreniz bitmeden uzatma başvurusu yapmış iseniz, İsveç’e dönebilmek ve başvuru sürecini İsveç’te bekleyebilmek için vizeye başvurma olanağınız bulunmaktadır.

Bulunduğunuz ülkedeki İsveç Konsolosluklarından bu vize için başvurmanız mümkündür.

İsveç oturum ve İsveç çalışma izni ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız WiklundKurucuk Hukuk Bürosu‘na ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

www.wiklundkurucuk.com

#isveçvizesi #isveçoturum #isveçoturmaizni #isveçteyaşamak #isveçteişkurmak #isveççalışmaizni #isveçeilticaetmek #isveçgöçmenyasası #isveçgöçmenyasasındadeğişiklik #isveçlihukukbürosu #isveçenasılilticaedilir #isveçemülteciolarakbaşvurmak #isveç #isveçakraba #isveçteyaşam #isveçoturmaizinbaşvurusüreleri #isveçoturmaizinuzatma #isveçoturmaiznikararsüreleri #isveçoturmaiznininsonaermesi #turkishlawfirm #lawfirministanbul #lawfirminturkey

The post İsveç Oturma İzni sahibi olmak da artık yetmiyor !!! appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
İsveç göçmen yasasındaki değişiklikler ve isveç oturma izni https://www.wiklundkurucuk.com/tr/isvec-gocmen-yasasindaki-degisiklikler-ve-isvec-oturma-izni/ Mon, 22 Mar 2021 09:46:35 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=225003 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post İsveç göçmen yasasındaki değişiklikler ve isveç oturma izni appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

İsveç göçmen yasasındaki değişiklikler ve isveç oturma izni

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İSVEÇ SIĞINMA VE GÖÇMEN YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN İSVEÇ’E SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK VE İSVEÇ’E OTURUM İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KİŞİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:

İsveç’ten oturma izni alma sürecini zorlaştıran geçici yasa 20 temmuz 2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu geçici yasanın yürürlüğe girmesi; 3 yıl süre ile Avrupa Birliği Mevzuatı ve Uluslararası Konvansiyon hükümleri altında belirli hususlara ilişkin olarak İsveç Mevzuatının minimum düzeyde uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Söz konusu geçici yasa İsveç’e başvuracak sığınmacı sayısını kati bir biçimde azaltmak amacı ile İsveç Parlamentosu (Riksdag) tarafından kabul edilen önlemlerden yalnızca bir tanesidir.

Söz konusu geçici yasanın yürürlüğü süresince İsveç’e sığınma hakkı var olmaya devam edecek ve fakat bu kapsamda oturma izni alacak kişilerin oturma izni şartlarında değişiklikler meydana gelecektir.

Geçici yasanın önceki yasal düzenlemeler ile karşılaştırdığında getirmiş olduğu en önemli değişikliler özellikle başlıca şu konularda olmuştur:

• Bundan sonra Ana Kural sığınmacılara süresiz İsveç oturum izni vermek yerine geçici İsveç oturum izni verilmesi.

Oturum izni süreleri sığınmacı statüsü verilip sığınmacı olarak İsveç’e kabul edilenler için 3 yıl, bağlı (ikincil) koruma statüsü elde edenler için ise 13 ay olarak süre ile sınırlandırılmıştır.

Korunma ihtiyacı (need of protection) sebebi ile sığınmacı olarak kabul edilip oturma izni alma hakkı dışında kalan ve yalnızca İsveç Kanunlarında düzenlenen diğer sığınma başvurusu yapma sebepleri bakımından şahıs olarak oturma izni alma imkanları yasanın yürürlüğü süresince yürürlükten kaldırılmıştır.

• İsveç’te Aile Birleşimi artık çok daha zor:

Sığınmacı statüsü verilip süreli olarak oturma izni verilen kişiler, çekirdek aileleri ile aile birleşimi yapma hakkına sahip olabileceklerdir.

Oysa ki sığınmacı statüsü verilmeyen ve fakat bağlı(ikincil) koruma statüsü elde edenler yani 13 aylık oturma iznine sahip olanlar aile birleşimi için çok kısıtlı imkanlara sahip olacaklardır.

Ancak bu kişiler en son 24 Kasım 2015 tarihinden önce ( Hükumetin teklif edilen yasayı sunduğu tarih) sığınma başvurusunda bulunmuşlar ise, aile birleşimi için öngörülen önceki haklara sahip olacaklardır.

24 Kasım tarihinden sonra başvurmuş olanlar ise yalnızca çok istisnai durumlarda aile birleşimi haklarına sahip olup yalnızca bu durumlarda ilgili haklarını kullanabileceklerdir.

• İsveç’te Daha zor geçinme koşulları:

Yeni çıkan geçici yasa kapsamında eğer kişinin sığınma başvurusu kabul edilip o kişiye süreli oturma izni verilmiş ise ve söz konusu kişi ailesini de İsveç’e getirmek istiyor ise, o kişinin hem kendisinin hemde İsveç’e göç etmek isteyen ailesinin geçimini sağlayacak durumda olması ve yeterli büyüklükte ve standartlarda ailesi ile beraber yaşayabileceği İsveç’te bir eve sahip olması gerekir.

Yeni yürürlüğe giren geçim koşullarına ilişkin bu düzenlemeler hem süresiz oturum izni ve geçici süreli oturum izni sahibi sığınmacılar hemde İsveç vatandaşları veya uzun süredir İsveç’te oturan kişiler bakımından da uygulanacaktır.

Ancak geçim koşullarına ilişkin bu şartlar sığınma başvurusu kabul edilip oturma izni verildikten sonra 3 ay içerisinde aile birleşimi için başvuran sığınmacıların aile üyelerinin oturma izni başvuruları için aranmayacaktır.

• İsveç’te Korunma ihtiyacı (need of protection) dışındaki diğer sebepler bakımından sığınma başvurusunun kabul edilip oturma izni almanın çok zorlaşması.

İstisnai ve özellikle üzücü belirli spesifik sebepler yüzünden sığınma başvurusunda bulunma ve buna dayanarak oturma izni başvurusu yapma hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak İsveç’in taraf olduğu uluslararası konvansiyonların uygulanmasını zorunlu kıldığı uygulamalar bu hükmün istisnasını teşkil eder.

• İsveç’te artık Sürekli Oturum = İş zorunluluğu

Geçici oturma izni sona erdiğinde halihazırda bir yerde çalışan yada şirketini çalıştıran sığınmacılar, eğer mevcut işleri kendi geçimlerini sağlamak için yeterli ise süresiz oturum izni alabilirler. Böyle bir durumda bu kişiler için kendi geçimini sağlayabilme kriteri yeterli olup, bu koşullarda artık sığınmacı olarak sınıflandırılmaları gerekmemektedir ve süresiz oturum izni alabilirler.

İsveç oturum izni ve İsveç İltica talebi ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız WiklundKurucuk Hukuk Bürosu‘na ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

www.wiklundkurucuk.com

#isveçvizesi #isveçoturum #isveçoturmaizni #isveçteyaşamak #isveçteişkurmak #isveççalışmaizni #isveçeilticaetmek #isveçgöçmenyasası #isveçgöçmenyasasındadeğişiklik #isveçlihukukbürosu #isveçenasılilticaedilir #isveçemülteciolarakbaşvurmak #turkishlawfirm #lawfirministanbul #lawfirminturkey

The post İsveç göçmen yasasındaki değişiklikler ve isveç oturma izni appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Alma Şartları: https://www.wiklundkurucuk.com/tr/yabancilarin-turkiyede-calisma-izni-alma-sartlari/ Mon, 22 Mar 2021 09:22:41 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=224968 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Alma Şartları: appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Alma Şartları:

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ ALMA ŞARTLARI:

Bu yazımızda Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için almaları gereken çalışma izin şart ve koşullarını,çalışma izin türlerini ve çalışma izin başvuru değerlendirme kriterlerini inceleyeceğiz.

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27’nci maddesi uyarınca geçerli çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir. (4817 sayılı Kanun md.6)

Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilir.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç onbeş gün içerisinde durum Bakanlığımıza bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir. (Uygulama Yönt. m.35).

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni koşullarını karşılamayan yabancı şirket ortağı ve şirket sahiplerine süreli çalışma izni verilebilmektedir.

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.

 2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

 5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

 6. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

 7. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

 8. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,

 9. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

 10. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

 11. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

 12. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

 13. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

 14. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

 15. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Law Firm

info@wiklundkurucuk.com

#yabancılarhukuku #yabancılarınçalışmaizni #yabancılarınoturmaizni #çalışmaizni #yabancılarşube #çalışmaizniücretleri #çalışmaiznininuzatılması #turkishworkpermit #workpermitturkey #workpermitistanbul #turkishresidentpermit #residentpermitturkey #turkishlawyer #turkishlawfirm #turkishlaw #legaladviseforforeignersinTurkey #foreignersturkey #foreignersistanbul #foreignerslegaladviceturkey

The post Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzni Alma Şartları: appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>