İcra Takibi ve Haciz !!!

İcra Takibi ve Haciz !!!

İcra Takibi ve Haciz !!! İcra Takibi nedir? Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işleme verilen hukuki addır. Haciz nedir? Borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemine haciz işlemi denmektedir.Halk...