Reklam Hukuku | Wiklundkurucuk Law Firm https://www.wiklundkurucuk.com Istanbul Turkey Lawyers and Law Firms Mon, 12 Apr 2021 08:23:06 +0000 tr hourly 1 https://www.wiklundkurucuk.com/ https://www.wiklundkurucuk.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png Reklam Hukuku | Wiklundkurucuk Law Firm https://www.wiklundkurucuk.com 32 32 İlaç Reklamlarında Reklam Şirketlerinin bağlı olduğu kural ve düzenlemeler !!! https://www.wiklundkurucuk.com/tr/ilac-reklamlarinda-reklam-sirketlerinin-bagli-oldugu-kural-ve-duzenlemeler/ Mon, 22 Mar 2021 09:13:50 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=224957 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post İlaç Reklamlarında Reklam Şirketlerinin bağlı olduğu kural ve düzenlemeler !!! appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

İlaç Reklamlarında Reklam Şirketlerinin bağlı olduğu kural ve düzenlemeler !!!

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İlaç Reklamlarında Uyulması gereken Kurallar:

Reklam şirketlerinin hazırlayacakları reklamlarda genel reklamlardan farklı olarak aşağıda belirteceğim ilgili mevzuatlarda yer alan özel bir takım düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

İlaç sektörü kapsamındaki reklam faaliyetlerini aşağıda yer verdiğim kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddeleri düzenlemektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Madde 11 – Belirli ürünlerin ticari iletişimi

(2) Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticari iletişim yapılamaz. (3) Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır.(4) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Belirli ürünlerin ticarî iletişimi

MADDE 12 –

(1) Aşağıda belirlenen ürünlerin (Değişik ibare:RG-3/4/2014-28961) ticari iletişiminde uyulması gereken kurallar şunlardır:

b) Reçeteye tâbi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz.c) (Değişik:RG-3/4/2014-28961) Reçeteye tâbi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır. Bu konuda 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve her yıl Sağlık Bakanlığınca yayımlanan liste esas alınır. Reçeteye tabi olmayan ilaç ve tedavilerin reklamlarında; reçetesiz satış izni olduğuna ve içerdiği etkin maddeye dair açıklama, televizyonlarda görünür ve okunur şekilde yazı ile radyolarda ise sözlü olarak yapılır.

ç) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

Madde 5 – Reklamlar;

ğ) Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez.

h) Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.

Tanıklı reklamlar

MADDE 16 –

(1) Reklamlarda, tanıklığına başvurulan kişi, kurum veya kuruluşun tecrübesine, bilgisine veya araştırma sonuçlarına dayanmayan ve gerçek olmayan hiçbir tanıklık ya da onay ifadesine yer verilemez veya atıfta bulunulamaz.

(2) Reklamlarda, geçerliliğini yitiren veya başka nedenlerle uygulanamaz duruma gelen tanıklık ya da onay ifadeleri kullanılamaz.

(3) Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşlarının bir mal veya hizmete yönelik sağlık beyanında bulunduğuna ilişkin ya da bu izlenimi uyandıran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilemez.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#reklammevzuatı #ticarireklamvehaksızticariuygulamalar #rtükkanunu #ilaçreklamları #reklamşirketleri #sağlıkmevzuatı #tanıklıreklamlar #reklamlardadoktorkullanımı #reklamyasası #reklamüstkurulu #lawfirminturkey #lawfirministanbul #turkishlawfirm

The post İlaç Reklamlarında Reklam Şirketlerinin bağlı olduğu kural ve düzenlemeler !!! appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!! https://www.wiklundkurucuk.com/tr/reklam-oyuncusu-cocuklar-icin-yasal-duzenleme/ Mon, 22 Mar 2021 09:07:56 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=224947 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!! appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!!

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

Reklamlarda Çocukların Çalışma Saatlerine ilişkin Düzenleme:

Çocukların çalıştırılmasına ilişkin Torba Yasa ile İş Kanunu’nun 71. maddesine ilave edilen düzenleme 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı tarihte kesin olarak yürürlüğe girmiştir.

Mevzuat uyarınca; esas kural 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olmasıdır. Ancak istisnalar şu şekildedir:

· 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceklerdir.

· 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabileceklerdir.

İlgili torba kanunda ayrıca, çocukların çalışma saatlerine de bir sınırlama getirilmiş olup, çocukların çalıştırılacakları işlerde bu saatlere uyulması gerekecektir. Bu kapsamda reklam ve tanıtım faaliyetlerinde çocukların yaş gruplarına göre uygulanabilecek çalıştırma saatleri şöyle belirlenmiştir.

(i) Okul öncesi veya okula devam eden bir çocuğa yer verildiği takdirde, bu çocuğun çalışma süresi:

a) eğitim saatleri dışında olmak da koşuluyla günde en fazla 2 saat ve haftada 10 saat

b) okulun kapalı olduğu dönemde ise günde en fazla 5 saat ve haftada 30 saat olabilecektir.

(ii) Zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen bir çocuğa rol verilmesi halinde ise, reklam faaliyetinde çalışacak bu çocuğun çalışma saati günde en fazla 5 saat ve haftada 30 saatolabilecektir.

(iii) 15 yaşını tamamlamış çocuklar için ise çalışma süresi günde 8 saat ve haftada 40 saate kadar olabilecektir.

Bu doğrultuda, özellikle reklam ve tanıtım faaliyetlerinde 14 yaşını doldurmamış bir çocuğa yer verilmesi halinde, öncelikle bu çocuk oyuncu ile yazılı bir sözleşme yapılması ve her bir faaliyet için yazılı açık izin alınması gerekecektir.

İlgili maddenin tam metni şu şekildedir

“On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

On dört yaşını doldurmamış çocuklar bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.”

İş Kanunu’nun ilgili 71. maddesi hükümlerine aykırı davranılması halinde, yine İş Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca, işveren veya işveren vekiline 1.200TL idari para cezası verilecektir.

Kanun’da belirtilen ceza miktarı 1.200TL olarak belirtilmekle birlikte, bu miktar her yıl değerlemeye tabi tutulmaktadır, örneğin bu yıl için belirlenen miktar 1.560TL’dir. Bu ceza miktarları, filmde yer alan ve fazla süre ile çalıştırılan çocuk başına düşünülmelidir.

Bahsi geçen kanuna ilişkin olarak yönetmelik ilgili devlet birimleri tarafından hazırlanmakta olup bu yönetmeliğin yakın zamanda yürürlüüğe gireceği düşünülmektedir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#reklamhukuku #reklamlardaçocukkullanımı #reklammevzuatı #reklamveçocuk #çocukreklamyıldızları #çocukvereklam #lawfirminturkey #lawfirministanbul #turkishlawfirm

The post Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!! appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>