Resmi Gazetede Bugün | Wiklundkurucuk Law Firm https://www.wiklundkurucuk.com Istanbul Turkey Lawyers and Law Firms Fri, 23 Apr 2021 18:25:59 +0000 tr hourly 1 https://www.wiklundkurucuk.com/ https://www.wiklundkurucuk.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png Resmi Gazetede Bugün | Wiklundkurucuk Law Firm https://www.wiklundkurucuk.com 32 32 Resmi Gazetede Bugün – 22.04.2021 Perşembe https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-22-04-2021-persembe/ Fri, 23 Apr 2021 18:25:43 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226647 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 22.04.2021 Perşembe appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 22.04.2021 Perşembe

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

22 Nisan 2021 Perşembe

Yasama

Kanun 

 • 15 Nisan 2021’de kabul edilen 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme ve İdare 

Milletlerarası Andlaşmalar 

 • Karar Sayısı: 3858 T.C ile KKTC Hükümetleri Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının onaylanması 
 • Karar Sayısı: 3859 T.C tarafından KKTC’ye 100.000 doz Covid-19 aşısı hibe edilmiştir.
 • Karar Sayısı: 3860 T.C tarafından Gine Bissau’ya 2 adet ventilatör cihazı hibe edilmiştir.
 • Karar Sayısı: 3861 T.C Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması
 • Karar Sayısı: 3862 Pakistan’da Kurulan ve Türk devlet kurumu statüsünde olan Türk Maarif Vakfı’nın Statü ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın onayı 
 • Karar Sayısı: 3866 Arabuluculuk Sonunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

 • Karar Sayısı: 3863 Türkiye – AB OTÜ Ortak Komitesi Kararının Birleşik Krallık adına da geçerliliğinin devamı adına değişikliklerin onaylanması

Cumhurbaşkanı Kararları 

 • Karar Sayısı: 3867 İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hakkında Değişiklik 
 • Karar Sayısı: 3869 TC Merkez Bankası’nın Genel Kurul toplantılarına hak sahiplerinin elektronik ortamdan da katılabileceğine dair karar
 • Karar Sayısı: 3868 MEB bünyesindeki Okul ve Kurumlara azami 250.000 ton kömür dağıtımı 
 • Karar Sayısı: 3879 2021-22 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi- Kesinti oranlarında değişiklikler 
 • Çeşitli illerde çeşitli alanların doğal sit statüsünü koruması statülerinin yeniden değerlendirilmeleri sonucu, bazı alanların kesin korunacak hassan alan olarak tescil ve ilan edilmeleri
 • Bursa Hanlar Bölgesinde bazı alanların Belediye tarafından acil kamulaştırılmasına dair 
 • Bazı taşınmazların Karaman OSB- Ereğli Enerji Taşımı hattı çalışmaları kapsamında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından acele kamulaştırılması 
 • GAP kapsamında acil kamulaştırmalar

Yönetmelik 

 • CB Strateji ve Bütçe Başkanlığından Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

The post Resmi Gazetede Bugün – 22.04.2021 Perşembe appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Resmi Gazetede Bugün – 21.04.2021 Çarşamba https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-21-04-2021-carsamba/ Fri, 23 Apr 2021 18:22:21 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226641 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 21.04.2021 Çarşamba appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 21.04.2021 Çarşamba

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

21 Nisan 2021 Çarşamba

Yürütme ve İdare 

Cumhurbaşkanı Kararnamesi

 • Kararname Numarası: 73 Konu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurulması

İlan Bölümü

Atama Kararları 

31461 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer uyarınca,

 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görevine son verilmiştir.
 • Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atanmıştır.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık atanmıştır.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atanmıştır.
 • Nihat Hatipoğlu yeniden Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.
 • Bartın, Bayburt, Çankırı Karatekin, Iğdır, İbn Haldun, İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektörler atanmıştır. 

The post Resmi Gazetede Bugün – 21.04.2021 Çarşamba appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Resmi Gazetede Bugün – 20.04.2021 Salı https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-20-04-2021-sali/ Thu, 22 Apr 2021 01:42:14 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226604 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 20.04.2021 Salı appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 20.04.2021 Salı

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

20 Nisan 2021 Salı

Yürütme ve İdare 

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Karar Sayısı: 3836 Konu: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesinde eğitim sektörü eklenmiş ve kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor alanında değişikliklere gidilmiştir.
 • Karar Sayısı: 3837 Konu: Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki serbest antlaşmalarda, ilgili Ticaret Antlaşması hükümlerine uygun işlemlerde Avrupa Birliği’ne uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu geçerlidir. 
 • Karar Sayısı : 3838 Konu: Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki serbest antlaşmalarda, ilgili Ticaret Antlaşması hükümlerine uygun işlemlerde Avrupa Birliği’ne uygulanan ilave gümrük vergisi oranları geçerlidir. 
 • Karar Sayısı: 3839 Konu: Büyük Krallık menşeili bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak kontenjan tarifleri düzenlenmiştir. 

Yönetmelikler

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik

Tebliğler 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı: Seri No:4: Vakıflara Vergi Muhalefeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ No:1’de Değişiklik : Seri No 1’deki maddelerin Başkanlık sistemine adaptasyonu kapsamında lafzi değişiklikler ve “Gelirin Harcama Şekli” bölümünde değişiklik 
 • Ticaret Bakanlığı: Konu: Büyük Krallık menşeili bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak kontenjanlar düzenlenmiştir.
 • Ticaret Bakanlığı: Ürün Güvenliği ve Denetimi 2011/53’te Değişiklik 

Yargı 

Anayasa Mahkemesi Kararı

Yücel Aktay Başvurusu: Mülkiyet hakkı, kararın icrası hakkı ve yargılama uzunluğu sebebiyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla başvuran başvurucunun başvurusu başvuru hakkını kötüye kullanma sebebiyle reddedilmiş, başvurucu cezalandırılmıştır. 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun E:2019/2 K:2020/3 Sayılı Kararı

Özet: Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılması yeterli olup, öncelikle bu adrese normal bir çıkartılması gerekmemektedir. 

The post Resmi Gazetede Bugün – 20.04.2021 Salı appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Resmi Gazetede Bugün – 19.04.2021 Pazartesi https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-19-04-2021-pazartesi/ Mon, 19 Apr 2021 17:32:39 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226596 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 19.04.2021 Pazartesi appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 19.04.2021 Pazartesi

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

19 Nisan 2021 Pazartesi

Yürütme ve İdare 

Yönetmelikler

 • Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

İlanlar

 • Kaçak veya adres bulunamayanlar hakkında Yargı ilanları
 • Kars Organize Sanayi Bölgesi Yol ve Yağmursuyu Altyapı Yenileme İşi İhalesi
 • Haliç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanları

The post Resmi Gazetede Bugün – 19.04.2021 Pazartesi appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-17-04-2021-cumartesi/ Sun, 18 Apr 2021 16:22:24 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226585 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

17 Nisan 2021 Cumartesi

Yasama

 • 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yayımlandı. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının yapılmalarında uygulanacak esas ve usuller yer alıyor.  

Yürütme ve İdare 

Yönetmelik:

Yargı 

 • Anayasa Mahkemesi Kararları: As Partisi, Ülkem Partisi ve Türk ve Dünya Birliği siyasi partilerinin 2019 yılı kesin mali hesap incelemeleri yayımlanmıştır. 

The post Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-16-04-2021-cuma/ Fri, 16 Apr 2021 20:29:18 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226535 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

16 Nisan 2021 Cuma

Yürütme ve İdare 

Yönetmelikler:

 • Adalet Bakanlığı: Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik: Seçim müdürlüklerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. 
 • Tarım ve Orman Bakanlığı: Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik: 5996 sayılı kanunun m.24/4’ün uygulanmasına yönelik yaptırımların usul ve esasları düzenlenmiştir. 
 • Ticaret Bakanlığı: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Satışta yetkililerin lise mezunu olmaları şartı, ilkokul mezununa değiştirilmiştir. 
 • T.C. Merkez Bankası: Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik: 30 Nisan 2021’den itibaren Ödemelerde Kripto Varlıkların kullanılamayacağı belirtilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı: Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Üniversitelerarası Kurul bünyesinde kurulacak Doçentlik Komisyonunun esas ve usulleri düzenlenmiştir. 

The post Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-15-04-2021-persembe/ Fri, 16 Apr 2021 20:24:56 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226525 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

15 Nisan 2021 Perşembe

Yürütme ve İdare 

Yönetmelikler:

Tebliğler:

İlanlar

Yargı:

 • Anayasa Mahkemesi Kararı: 2018/20868 başvuru no’lu Rafet Güney Başvurusu uyarınca, Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda başvuru yollarının tüketilmesinin kabul edilebilirlik açısından zorunlu tutulduğunu bir kez daha vurgulamıştır. 

The post Resmi Gazetede Bugün – 15.04.2021 Perşembe appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>
Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba https://www.wiklundkurucuk.com/tr/resmi-gazetede-bugun-14-04-2021-carsamba/ Wed, 14 Apr 2021 12:27:59 +0000 https://www.wiklundkurucuk.com/?p=226350 Curabitur fringilla malesuada magna, in vehicula tortor hendrerit quis. Cras dolor odio, faucibus elementum egestas a, auctor sed nisl. Suspendisse in odio justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ut laoreet nibh, ac luctus enim.

The post Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>

Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

14 Nisan 2021 Çarşamba

Yürütme ve İdare 

Genelge:

2021/8 numaralı COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında

 • Çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. 
 • Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine geçiş teşvik edilmiştir.
 • MİT hariç, 24-32 haftaları arasında gebe olanlar, süt izninde olanlar, engelli çalışanlar, 

Sağlık Bakanlığı ve MİT hariç, yönetici olmayan 60 yaş üstü, kronik hastalığı     bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılmaktadır. 

Yönetmelikler:

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

Yargı

Anayasa Mahkemesi Kararı– Mustafa Atak Başvurusu

Kararda, Salih Sönmezoğlu kararına atıfta bulunulmuş, koruyucu tedbir için herhangi bir delil veya belge ibrazı aranmazken, önleyici tedbir kararı için şiddete maruz kalma veya maruz kalma tehlikesinin bulunduğuna dair olguların varlığının gerektiği, aksi yönde 6284 sayılı kanunla sağlanan hakkın kötüye kullanılmış olacağı belirtilmiştir, bu sebeple başvurucunun AY M.36 ile korunan hakkının ihlal edildiği kabul edilmiştir. 

The post Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba appeared first on Wiklundkurucuk Law Firm.

]]>