Tıbbi Müdahale Kavramı

Tıbbi Müdahale Kavramı

Tıbbi Müdahale Kavramı Anayasamız ve Biyotıp Sözleşmesinde tıbbi müdahalenin genel çerçeve ve sınırları çizilmektedir. Bu bilgiler uyarınca, tıbbi müdahale, kişilerin ruh ve beden sağlığına yönelik herhangi bir noksanlığı veya hastalığı teşhis, tedavi etmek; tedavinin...
Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bulunmamakla birlikte, hekimlik sözleşmesi olarak tanımlayabileceğimiz hekim ile hasta arasındaki ilişkide sözleşme, Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmesinin kurulmasını...
Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale Kavramı

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale Kavramı

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahale Kavramı Kişinin bedeni üzerinde doğuştan sahip olduğu veya doğuştan var olmamakla birlikte; sonradan bir etken; kaza, yaralanma, hastalık sonucu ya da kendiliğinden meydana gelerek, kişinin dış görümünde bozulmaya neden olan...