Faaliyet Alanlarımız

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, hükümleri temel itibari ile Türk Ticaret Kanunu’nda ve Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan bir…

» Devamını oku…

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suç ve cezaları düzenleyen ve bu suç ve cezaların yaptırımlarının netleştirilmesini sağlayan bir hukuk dalıdır.

» Devamını oku…

Çalışma & Oturma İzni

Bir ülke vatandaşının, bir başka ülkede kısa ya da uzun süre kalmaları ya da yaşamaları için gerekli olan izin türlerinden birisi çalışma izni…

» Devamını oku…

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet kavramının derinliklerine yani tanımına inmeden önce fikir ve mülkiyet kavramlarının neleri ifade ettikleri bilinmesi…

» Devamını oku…

Gayrimenkul Hukuku

Ana hatlarıyla 4721 sayılı Medeni Kanunun 4. Kitabında yer alan Eşya Hukuku’na ilişkin kısımda düzenlenen bir hukuk dalıdır.

» Devamını oku…

İş Hukuku

İş hukuku alanında düzenlenmiş olan bir kanun olan İş Kanunu, iş, işçi ve işveren konularını temel olarak ele alan ve bu konuda ortaya…

» Devamını oku…

Kira Hukuku

Gayrimenkul hukuku kapsamında ele alındığı bilinen kira hukuku, kiracılar ile mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak amacı…

» Devamını oku…

Boşanma Hukuku

Boşanma, temel itibari ile belirli bir duruma hitap etse de bu durumun ortaya çıkmasına sebep olan birden fazla unsur vardır. 

» Devamını oku…

İcra Hukuku

Cebr-i icra, devletin elinde bulunan zor kullanma gücüdür.Mevcut borçlarını ödemeyen ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere..

» Devamını oku…

Spor Hukuku

Spora ait branşların giderek artan bir etkinlik alanına sahip olması ile Spor Hukuku büyümeye devam eden bir süreç içerisindedir…

» Devamını oku…

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir bireyin ölümü halinde sahip olduğu varlık üzerindeki hakların kime devredileceğini düzenleyen bir hukuk…

» Devamını oku…

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul hizmetimiz kapsamında, devletin, tıpkı kendi vatandaşlarında olduğu gibi, yabancıların da…

» Devamını oku…

Sağlık Hukuku

İnsanın sağlıklı bir hayat sürmesi, sağlıklı yaşaması hüküm ve koşullar altına alınarak sağlık hukuku yapısının doğmasına neden…

» Devamını oku…

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku için “İki veya daha fazla tarafın, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından doğan hukuk dalıdır.”…

» Devamını oku…

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, yeni bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı ile internet üzerinden işlenen suçların tamamının yaptırıma tabii…

» Devamını oku…

Vatandaşlık & Göçmen Hukuku

Vatandaşlık ve göçmen hukuku bireylerin vatandaşlık ile alakalı konularını düzenleyen…

» Devamını oku…

İdare Hukuku

Kamu hukukunda, dava taraflarından biri her zaman devlettir. Ancak, özel hukukta bu durum değişmektedir. Özel hukukta taraflardan…

» Devamını oku…

Hukuki Danışmanlık & Davalar

Hukuki danışmanlık ve dava sürecinde avukatların, mahkemelerde bulunan davalar kapsamında…

» Devamını oku…

Taşıma Hukuku

Yüklerin veya insanların güvenli, hızlı ve sağlam bir şekilde taşınmasına genel olarak taşımacılık adı verilir. Taşımacılığın birçok türü vardır…

» Devamını oku…

Reklam Hukuku

Reklam sektörü son zamanlar da gündemde olan bir konudur. Her alanda reklamcılık yapılabilmektedir. Reklam hukuku bu…

» Devamını oku…

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.