İcra Takibi ve Haciz !!!

Mar 22, 2021İcra hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İcra Takibi nedir?

Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işleme verilen hukuki addır.

Haciz nedir?

Borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemine haciz işlemi denmektedir.Halk arasında haciz kelimesi icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takip işlemlerinin yalnızca bir aşamasından ibarettir.

Eve icradan kağıt geldi?

İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzenlenen ödeme veya icra emridir.Üzeri muhakkak dikkatle okunmalı ve süreli olduğu unutulmamalıdır.

Ödeme Emri/İcra Emri farkı nedir?

Her ikiside ödemediğiniz bir borç bulunduğunu ve icra müdürlüğü aracılığı ile tahsil edileceğini bildiren belgelerdir.İcra takibinin birden çok çeşidi vardır.

  • İlamsız Takip

  • Kambiyo senetlerine özgü takip

  • İlamlı takip

İlamsız takip ve kambiyo senetlerine özgü takipte ödeme emri, ilamlı takipte icra emri gönderilir.

Ödeme Emri/İcra Emri ne bildirir?

İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenerek borçluya gönderilen bu belgelerde aşağıdaki bilgiler gösterilir.

  • Alacaklının adı, adresi

  • Borçlunun adı, adresi

  • Borç miktarı

  • İşleyecek faiz oranı

  • Faiz başlangıç tarihi

Ödeme/İcra emri ne bildirir?

İcra Müdürlüğü size bu belgeyi göndererek yasal haklarınızı kullanmanız için süre tanımış olur.Eğer borcunuz yok ise, borç miktarı doğru değil ise, önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyor ise yasal haklarınızı kullanarak takibi süresi içerisinde yapacağınız itiraz ile durdurabilirsiniz.

İcra Emri veya ödeme emri geldiğinde ne yapmalıyım ve yasal haklarım nelerdir?

Ödeme /İcra Emri mal ve haklarınızın haczedilmesinden önceki son aşama olabilir.Bu belgelerin dikkatle okunması gerekir.Belgelerin alt kısımlarında yapmanız gerekenler ve yasal haklarınız yazılıdır.Bu hakları kullanınız. Ödeme ve icra emrinde yazılı metin size zor ve karmaşık geliyor ise bir avukattan hukuki yardım almanız önerilir.

Mal Beyanı nedir?

Borcu karşılayacak miktarda malvarlığınızı açıkça bildireceğiniz bir dilekçedir.Ayrıca açık adresinizi de bildirmeniz gerekir. Uyarı yazısında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere 10 gün içinde mal beyanında bulunulması zorunludur.

Mal beyanında bulunmamanın sonucu nedir?

Takibe konu alacak miktarı asgari ücretin üzerinde ise mal beyanında bulunmamanız halinde alacaklı taraf icra mahkemesine başvurarak mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik edilmenizi isteme hakkına sahiptir.

İcra ve ödeme emri ile birlikte gönderilmesi gereken belge varmıdır?

İcra emrinde yoktur.Kambiyo takibinde ödeme emri ile birlikte borç kaynağı belge de gönderilmelidir.(Çek,senet,police ) İlamsız takipte ise borç belgeye dayalı ise dayanak belgenin (fatura vb.) gönderilmesi gerekir. Gönderilmediği taktirde 7 gün içerisinde icra mahkemesinden ödeme emrinin iptalini şikayet yolu ile talep edebilirsiniz.

İcra Mahkemesinin Görevleri nelerdir?

İcra Mahkemeleri, borçluların borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğünün işlemlerine ilişkin şikayetlerini incelemek ile görevli mahkemelerdir.İddialar yazılı delil ile kanıtlanır.Yazılı deliliniz yok ise genel mahkemeye yani asliye hukuk mahkemesine başvurarak itirazın iptali davası açmanız önerilir.

Tebligat elime ulaşmamış veya geç ulaşmış ise yapmam gereken nedir?

Bu durumda tebligatın usulsüzlüğünün tespitini isteyebilir veya gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz.

Takibe itiraz etmemenin sonuçları nelerdir?

İtiraz etmemeniz halinde, itiraz süresi sonunda hakkınızdaki icra takibi kesinleşir. Takip kesinleştikten sonra evinize haciz gelebilir, bankada bulunan paralarınıza, gayrimenkullerinize ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarınıza haciz konulabilir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kaynakça :www.hukukiyardim.gov.tr

Saygılarımla,

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#icratakibi #haciz #icratakibivehaciz #Eveicradankağıtgeldi #ödemeemri #icraemri #malbeyanı #tabligat #hacizişlemi #icraavukatı #hacizavukat #alacaktahsili #alacaktahsilavukatı #borcaitiraz #itirazıniptalidavası #icraharçları #istanbulavukat #lawfirmturkey #turkishlawfirm #lawfirminturkey #lawfirministanbul