İsveç Çalışma İzni Başvurusu nasıl yapılır?

Mar 22, 2021Çalışma & Oturma İzni

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

AB ülkesi vatandaşı olmayan ve İsveç’te çalışmak isteyen kişilerin İsveç’te çalışabilmeleri için çalışma izni alması gerekir.

İsveç’te sürekli oturum izni almış kişiler, kolej yada üniversiteye girmek için oturma izni sahibi olan kişiler , ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalışmak üzere özel oturma izni almış kişiler, ATD-UND sahibi yani çalışma izni alma zorunluluğu bulunmayan mülteciler ve Avrupa Birliği vatandaşları İsveç’te çalışabilmek için çalışma izni almak zorunda değillerdir.

İstisnai olarak belirli meslek grupları ve belirli ülkelerin vatandaşları İsveç’te çalışmak için farklı bir takım düzenlemelere tabi kılınmıştır.

Bu gruba giren mesleklere, ülkelere ve özel düzenlemelere başka bir yazımızda değineceğiz.

İsveç’te Çalışma İzni Alma Koşulları:

İsveç’te çalışabilmenin ve çalışma izni almanın öncelikli koşulu tarafınıza İsveç’teki bir işverenden bir iş teklifinin yapılmış olmasıdır.

Çalışma izni verilene kadar ilgili kişi İsveç’e giriş yapamaz. İsveç’e gitmek ve İsveç’te iş aramak amacı ile çalışma izni alınması mümkün değildir.

Çalışma izni alınabilmesi aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekecektir:

• Geçerli bir pasaporta sahip olmak,

• Başvuruda bulunan kişiye teklif edilen işe ilişkin Çalışma koşullarının İsveç Toplu İş Sözleşmeleri’nde düzenlenmiş Çalışma Koşulları ile eşdeğer düzeyde olması yada ilgili iş kolu (sektör) ve endüstrisinde kabul gören ve uygulanan mutat çalışma koşullarından olması.

• Başvuruda bulunan kişiye teklif edilen maaşın İsveç Toplu İş Sözleşmeleri’nde düzenlenmiş maaş miktarları ile eşdeğer düzeyde olması yada ilgili iş kolu (sektör) ve endüstrisinde kabul gören ve alışılagelmiş bir maaş miktarı olması,

• Vergiler hariç aylık minimum 13,000 SEK maaşın teklif edilmiş olması,

• İşvereniniz tarafından çalışmaya başladığınızda tarafınıza sağlık, hayat,işçi ve emeklilik sigortalarını da kapsar şekilde sigorta yaptırılması gerekmektedir.

Çalışma İzni alabilmek için sadece tek bir iş için çalışma izni şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.

İlgili şartlar tek seferde 2 veya daha fazla iş için yerine getirilemez.

Çalışma izni konusunda;

• İsveç’te yada İsveç dışında istihdam edilmiş olmanız yada , • İsveçte’ki şirkete personel temin eden aracı işbulma kuruluşları tarafından istihdam edilmiş olmanız yada, • Çalıştığınız şirket organizasyonu içerisinde yer değiştirmeniz ve İsveç’te çalışacak olmanız,

durumu değiştirmeyecek ve herhalükarda İsveç’te çalışmak için çalışma izni almanız gerekecektir.

Türk Vatandaşları 3 aydan daha kısa süreli olarak İsveç’te çalışmak isteseler dahi yinede isveç vizesi ve çalışma izni almaları gerekecektir.

İsveç Nüfus Sicilinde kayıtlı olabilmek için en az 1 yıllık çalışma iznine sahip olmanız ve en az 1 yıl İsveç’te kalmanız gerekmektedir.

Eğer 1 yıldan daha kısa sureli olarak çalışma izni almışsanız, İsveç Nüfus siciline kayıt olabilmeniz mümkün değildir. Bu durum sizin İsveç’te sosyal haklardan yararlanamayacağınız anlamına gelmektedir.

Bu sebeple böyle bir durumda ilk aşamada Hastalık yada kaza hallerinde tüm masraflarınızı karşılayacak şekilde bir özel sigorta yaptırmanız gerekli ve uygun olacaktır.

İsveç Çalışma izni için nasıl başvurabilirim ?

Ana kural İsveç’e giriş yapmadan önce İsveç Çalışma İzni başvurusunun yapılmış ve çalışma izninin alınmış olmasıdır.

Online olarak başvuru yapılması daha çabuk karar almanızı kolaylaştıran bir faktördür.

Belirli ülkeler ve iş alanları için çalışma izni alınır iken uygulanacak özel bir takım düzenlemeler mevcuttur. Ayrıca sığınmacı olup çalışma izni için başvuru yapanlar ve İsveçte’ki İşverenini ziyaret eden kişiler için ayrıca diğer bir takım düzenlemeler mevcuttur.

Gelin şimdi genel olarak yapılan bir çalışma izni başvurusundaki aşamaları tek tek belirtelim. Başvuruların her zaman online olarak yada doğrudan konsolosluk/büyükelçilik aracılığı ile yapılabileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

1. İş Teklifi: İsveç’ten (bir işyerinde çalışan olarak) çalışma izni alınabilmesi için öncelikle İsveç’ten bir iş teklifinin alınması gerekir. İlave olarak İşverenin size teklif etmiş olduğu çalışılacak ilgili pozisyonu İsveç’te ve Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’de işe alındığınız tarihten önce en az 10 gün süre ile ilan etmiş/duyurmuş olması gerekir.

2. İşverenin başvurusu: İsveçteki İşvereniniz gerekli iş teklifini yaptıktan sonra çalışma izni başvurusunu sizin için yapmaya başlayabilir.Bu başvuruyu yapabilmesi için işverenin size ait isim, doğum tarihi,vatandaşlık,eğitim durumu ve e-mail adresi bilgilerine ihtiyacı olacaktır. İşvereniniz tarafından sizin için yapılacak çalışma izni başvurusunun sonucunu alana kadar İşveren’e bildirmiş olduğunuz e-mail adresine erişimizin bulunması çok önemli bir noktadır.Zira İsveç Göçmenlik Bürosu başvurusu süreci devam ederken sizlerle bu e-mail adresi aracılığı ile irtibata geçecektir.

3. İşverenin sizin adınıza başlatacağı başvuru için işveren nezdinde yapılması gerekenler ayrı bir yazıda daha detaylı olarak sizlerle paylaşılacaktır.İşveren nezdinde gerekli ilan ve başvurular yerine getirildikten ve ilgili iş teklif prosedürleri tamamlandıktan sonra, bu sefer başvuru sırası size gelecek olup , işveren tarafından iş teklif prosedürü tamamlanır tamamlanmaz tarafınıza buna ilişkin bir e-mail gönderilir ve bu sefer çalışan olarak sizin ne şekilde çalışma izni için başvuracağınız bu mailde detaylı olarak aktarılır.

Eğer İsveç’e sizin ile birlikte ailenizde gelecek ise , onların içinde izin başvurusunda eş zamanlı olarak bulunulabilecektir. Tarafınıza gönderilen çalışma koşullarına ilişkin bilgilerin işveren ile anlaşmış olduğunuz koşullar ile uygunluğunun tarafınızca muhakkak kontrol edilmesi gerekmektedir.

4. Başvuru sırasında aşağıda yer alan belgelerin başvuru ile birlikte scan edilerek yada kopyaları sunularak başvuruya eklenmesi gerekir:

Başvuru sahibinin pasaportunun;Kişisel bilgilerini, fotoğraflarını,imzalarını,pasaport numaralarını ,pasaportun verildiği ülkeyi,pasaportun geçerlilik süresini ve giriş çıkış damgalarını ve varsa başka bir ülkedeki oturum izinlerini gösteren ilgili sayfalarının fotokopisi.

Eğer aile üyeleride sizin ile İsveç’e geliyor ve sizin ile aynı zamanda başvuru yapıyor iseler başvuru ile birlikte aşağıdaki belgelerin sunulması gerekir.

• Pasaportlarının kişisel bilgilerini,fotoğraflarını,imzalarını,pasaport numaralarını ,pasaportun verildiği ülkeyi,pasaportun geçerlilik süresini ve giriş çıkış damgalarını ve varsa başka bir ülkedeki oturum izinlerini gösteren ilgili sayfalarının fotokopisi,

• Evlilik cüzdanının yada benzer bir dökümanın bir kopyası(Evli çiftler yada kayıtlı eşler için geçerlidir)Evli olmayanlar için eşlerin kendi ülkelerinde birlikte yaşadıklarını ispatlayan belgeler,

• Çocukların nüfus cüzdanı

• Çocuğun İsveç’e gelmeyen diğer velisi var ise ondan çocuk için alınacak çocuğun İsveç’e gelip buraya yerleşebileceğine izin veren muvafakatname.

21 yaşından büyük çocukların mali açıdan anne ve babalarına bağımlı olduğunu belgelendiren dökümanların sunulması gerekir.

İlgili evrakların yetkili tercüman tarafından İsveççe yada İngilizceye çevrilmesi zorunludur.Orijinal dökümanların kopyalarınında evraklarla birlikte muhakkak sunulması gerekecektir.

5- Çalışma izni başvurunuz için online olarak yapacağınız başvurularda başvuru ücretini kredi kartı ile ödemeniz mümkündür. Ödemeyi yapmanız ile birlikte başvurunuz tamamlanmış olur.Bunun üzerine size ve işvereninize çalışma izni başvurunuzun yapıldığına ilişkin bir onay e-maili gönderilir. Gerekmesi halinde ek bilgi için İsveç Göçmenlik Bürosu sizinle irtibata geçecektir.

6- İsveç Göçmenlik Bürosunun başvurunuz ile ilgili kararını verebilmesi için,başvuru için gereken tüm bilgilerin başvuru formunda doğru şekilde doldurulmuş olması ve gerekli tüm evrakların ek olarak başvuru ile birlikte sunulması gerekecektir.

İsveç Göçmen Bürosunun bazı durumlarda her ne kadar tüm gerekli evraklar ve bilgiler eksiksiz olarak sunulsa bile, başvurunuz üzerinde ilave inceleme yapma hakkı her zaman bulunmaktadır.

7- Eğer İsveç’ten 3 aydan fazla sure ile çalışma izni almış iseniz,tarafınıza ayrıca oturma izin kartıda verilecektir. Bu kart sizin fotoğraf ve parmak izinizi ihtiva etmekte ve çalışma izni süreniz boyunca İsveç’te oturma izni hakkınız olduğunu belgelendirmektedir.

Eğer vatandaşımız başvuru yaptığında fotoğraf çektirmemiş ve parmak izi aldırmamış ise hemen bu işlemleri İsveç Büyükelçiliği yada konsolosluğu nezdinde yerine getirmelidir. Bu işlem için önceden Büyükelçilik yada Konsolosluk ile irtibata geçilmelidir.

Daha önceden oturma izni kartınız mevcut olsa bile bilgiler kaydedilmediği için yinede yeniden başvuru yapılmalıdır.

Eğer ailenizde sizin ile birlikte oturma izni için başvuruyor ise, onlarda konsolosluk yada büyükelçilik nezdinde fotoğraf çektirmeli ve parmak izi vermelidirler.Bu sebeple ziyaretiniz öncesi muhakkak büyükelçilik yada konsolosluk ile irtibata geçilmelidir.

8- Çalışma izni başvurunuz için karar verildiğinde buna ilişkin bir e-mail tarafınıza gönderilecektir.

İlgili karar tarafınıza başvurunuzda gösterdiğiniz konsolosluk yada büyükelçilikte bildirilecek/tebliğ edilecektir. Çalışma izni başvurunuza ilişkin karar verildiğine dair bir bildirim ayrıca posta yolu ile işvereninize gönderilecektir.

Kararı almak için konsolosluk yada büyükelçiliğe gittiğinizde yanınızda pasaportunuzu götürmeniz gerekir.

Eğer tarafınıza çalışma izni verildi ise,konsolosluk yada büyükelçilik nezdinde fotoğraf çekimi ve parmak izi işlemlerinin tamamlanmasından 4 hafta içerisinde oturma izin kartınız tarafınıza gönderilecektir.

Çalışma izni başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda tarafınıza verilecek olan çalışma izni kararda belirtilen iş ve ilgili işveren ile sınırlı olarak, kararda belirtilen süre kadar verilecektir.

Eğer mevcut işyerinden ayrılıp yeni bir işverenin yanında yeni bir iş bulursanız yada iş tanımınızda bir değişiklik olur ise , yeni çalışma izni için başvurulması gerekir.

Eğer İsveç’ten 3 aydan fazla sure ile çalışma izni almış iseniz,tarafınıza ayrıca oturma izin kartıda verilecektir. Bu kart sizin fotoğraf ve parmak izinizi ihtiva etmekte ve çalışma izni süreniz boyunca İsveç’te otuma izni hakkınız olduğunu belgelendirmektedir.

Eğer vatandaşımız başvuru yaptığında fotoğraf çektirmemiş ve parmak izi aldırmamış ise hemen bu işlemleri İsveç Büyükelçiliği yada konsolosluğu nezdinde yerine getirmelidir. Bu işlem için önceden Büyükelçilik yada Konsolosluk ile irtibata geçilmelidir.

Oturma izin kartınız hazır olduğunda Büyükelçilik yada Konsolosluk bu kartı size teslim edecek yada gönderecektir.

Kartın düzenlendiği ve Büyükelçilik yada konsolosluğa ulaştırıldığına ilişkin kararın size bildirildiği tarihten itibaren kartın size ulaştırılması maksimum 4 hafta kadar sürebilir.

İsveç’e vardığınızda oturma izin kartınız ve geçerli pasaportunuzun birlikte ilgili makamlara ibraz edilmesi gerekir.

Bir çok durumda İsveç’te istihdam edildiğiniz yerdeki çalışma süreniz kadar çalışma izni tarafınıza verilmek ile birlikte, çalışma süreniz hiç bir zaman pasaportunuzun geçerlilik süresinden daha fazla olamaz.

Çalışma izni başlangıçta başvurucuya en fazla 2 yıllık süre için verilebilir.Göçmen Bürosu için ilgili işyerinde çalışmanızın ne kadar süreceğini belirlemek zor ise, çalışma izni daha kısa sureli olarak da verilebilir.

Eğer aile üyelerinizde sizin ile birlikte İsveç’e geliyor ise,sizin ile aynı süre için onlarda oturum izni almaya hak kazanır.Onlar bakımındanda bu süre pasaportlarının geçerlilik süresinden daha uzun olamaz.

Eğer çalışma izni ve dolayısı ile oturma izni süreniz sona ermiş ancak buna rağmen İsveç’te yaşamaya devam etmek istiyorsanız,çalışma ve oturma izninin uzatılması için yeni bir başvuru yapmanız gerekecektir.

Söz konusu başvurunun mevcut izniniz sona ermeden önce yapılmış olması gereklidir.

Eğer çalışan olarak İsveç’te istihdam edilip çalışma izni almışsanız ve toplamda 48 ay İsveç’te çalışmışsanız, sürekli oturum izni alabilirsiniz.

İsveç Çalışma İzin Başvurusunun Reddi!!!

Göçmen Bürosu çalışma izni başvurunuzu red ederse bu karara karşı itiraz süreniz kararı öğrendiğiniz tarihten itibaren 3 haftadır.

Çalışma izin başvurunuzun reddine ilişkin kararın size gönderildiği tarihten itibaren 2 hafta geçmiş olması ile karar size bildirilmiş sayılır.

İtiraz öncelikle Göçmen Bürosuna yapılır ve Göçmen Bürosu vermiş olduğu red kararını yeniden inceler.

Göçmen Bürosu vermiş olduğu red kararını değiştirmez ise bu kere dosyanız göçmen mahkemesi tarafından incelenir ve nihai olarak karara bağlanır.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Avukat Özgür KURUCUK

WiklundKurucuk Hukuk Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#isveçvizesi #isveççalışmaizni #isveçoturmaizni #isveçteçalışmak #isveçteyaşamak #AdvokatiTurkiet #İsveçiltica #İsveçOturum #İsveçteişkurmak #İsveçteişbulmak #turkishlawfirm #lawfirminturkey #lawfirministanbul