İsveç’te iş kurmak ve İsveç Oturma İzni.

Mar 22, 2021Çalışma & Oturma İzni

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İsveç Oturma İzni:

Bu yazımızda İsveç’e 3 aydan fazla sure ile gelip kendi işini kurmak isteyen yada kurulu işini İsveç’te devam ettirmek isteyen yada İsveç’te herhangi bir şirkete ortak olmak sureti ile gelecek iş sahipleri ve yatırımcıların hangi koşullarda oturma izni alacaklarını ve bunun şartlarını inceleyeceğiz.

Yukarıda anlattığım şekilde İsveç’te çalışmayı planlayan vatandaşlarımızın İsveç Oturum İzni almaları zorunludur.

İsveç’e gelip 3 aydan fazla sure ile İsveç’te yukarıdaki koşullar dahilinde çalışmayı planlayan vatandaşlarımız başka bir işverenin yanında işçi olarak çalışamazlar. Öncelikle, 3 aydan daha az sure ile çalışmayı planlayan vatandaşlarımız için oturum izni gerekmese bile bu kişilerinde İsveç’e giriş vizesi almış olmaları gerekir.

İsveç’e gelip kendi işini kurmak isteyen yada kurulu işini İsveç’te devam ettirmek isteyen yada İsveç’te herhangi bir şirkete ortak olmak sureti ile İsveç’e gelip 3 aydan fazla sure ile İsveç’te çalışmayı planlayan vatandaşlarımız için oturum başvurusunda aranan şartlar şu şekildedir:

•Geçerli bir pasaporta sahip olmak,

•Çalışmız olduğunuz iş alanında önemli bir tecrübeye sahip olduğunuzu ve kendi işinizi yürütme konusunda sahip olduğunuz geçmiş deneyimlerinizi gösterebilmek,

•İsveççe ve/veya İngilizce bildiğinizi belgelendirebilmek

• Kendi işinizi yürütmekte olduğunuzu, bu işin nihai sorumluluğunun size ait olduğunu ve yürütülen bu işin en az yarı hissesinin sahibi olduğunuzu gösterebilmek,

•İşinizin(Hizmet yada ürünler) İsveç’te satılır yada üretilebilir olduğunu göstermek.

•Kendinizin ve varsa ailenizin ilk 2 sene içerisinde İsveç’te yaşamını sürdürebilmesi için yeterli paraya sahip olduğunuzu göstermek, (Bu tutar Kendiniz için 200,000 SEK, eşiniz için 100,000 SEK ve her bir çocuk için 50,000 SEK’tir.) ve

•2 yıllık deneme süresi sonunda İsveç’te kuracağınız işin sizi ve varsa ailenizi idam ettirmeyi ve yaşamızını sürdürmeyi yetecek olduğunu göstermek.

İsveç Göçmenlik Bürosu yapacağınız başvuruyu finansal bir bakış açısı ile sunacağınız iş planlarınızı değerlendirecektir.

Başvurularını yaparken yukarıdaki hususlara ilave olarak aşağıdaki evrakların başvurunun ekinde sunulması gerekir:

•Pasaportunuzun kişisel bilgilerinizi, fotoğrafınızı, imzanızı, pasaport numaranızı, pasaportun verildiği ülkeyi, pasaportun geçerlilik süresini ve giriş çıkış damgalarını ve varsa başka bir ülkedeki oturum izinlerini gösteren ilgili sayfalarının fotokopisi,

•İsveç’te kendiniz ve varsa ailenizin yaşamını ilk iki sene boyunca idam ettirebilmek için hesabınızda yeterli bakiyenin bulunduğunu gösteren Banka hesap eksteresi. (Kendiniz için en az 200,000 SEK, eşiniz için 100,000 SEK ve her bir çocuğunuz için 50,000 SEK hesapta bulunması gerekir.)

•Yeni bir ortaklığa girebilmek , iş kurabilmek, işinizi yürütmek ve yatırım yapabilmek için öngörülen tahmini masrafları karşılayacak yeterli paraya sahip olduğunuzu belgelendiren Banka hesap ekstreleri.

•Eğer bir işletme yada şirket, şirket hissesi satın aldıysanız yada alma planınız mevcut ise buna ilişkin satış sözleşmesi.

•Ortaklık sözleşmesi yada ortaklık pay defteri.

•Eğer bir işletme yada şirket , şirket hissesi satın aldıysanız alış bedelinin tamamının yada kendinize düşen ilgili kısmının ödendiğini gösteren banka dekontları ,

•Müşteriler /Tedarikçiler ile yapmış olduğunuz sözleşmeler ve işyeri kira sözleşmesi,

•Eğer söz konusu iş başvuru öncesinde sürdürülmekte ve mevcut ise yani yeni kurulmuyor ise geçmiş 2 yıla ilişkin yıllık mali tablolar ve raporlar,

•Mevcut finansal yıla ilişkin ve bir önceki aya kadar ve bu ayı da kapsayacak şekilde şirketin Bilanço ve gelir beyanı(raporu) ,

•İsveç’çe yada İngilizce konuştuğunuzu belgelendiren Kurs Belgesi,

•Eğitim hayatınızı,eğitim geçmişinizi gösteren belgeler,

•Önceki işverenlerden alınmış sertifikalar,

•İsveç dışında daha önce sahibi olduğunuz yada halihazırda sahibi olduğunuz şirketinize ilişkin ticaret sicil belgesi.

İsveç’te nüfus kayıtlarına ilişkin sicile tescil olunması için en az 1 yıllık oturum izni alınmış olması ve en az 1 yıl İsveç’te kalınması zorunludur.

Eğer öğrenci sıfatı ile oturum izni alınmış bir kişi; işveren sıfatı ile oturum izni almak için başvurur ise bu kişinin mevcut oturum izni sona ermeden bu başvuruyu yapmış olması gerekir.

Bu konumdaki birinin yapacağı başvuruda en az 30 yüksek öğretim ders kredisini tamamlamış olduğunu yada lisansüstü eğitimini tamamlamış olduğunu belgelendirmiş olması gerekir.

İsveç Göçmenlik Bürosu tüm bilgi ve belgelerini eksiksiz olarak sunmuş olan başvurulara öncelik vermektedir.

Ancak herhalükarda İsveç Göçmenlik Bürosu tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunmuş olsanız dahi başvurularınızı araştırmak zorunda kalabilecektir.

İsveç Göçmen Bürosunun oturum başvurusuna ilişkin vereceği nihai karar Online olarak yapacağınız başvurunuzda belirteceğiniz ilgili ülkedeki konsolosluk yada büyükelçiliğe gönderilecektir.

İsveç’te iş kurmak isteyen başvurucuların yukarıda belirtmiş olduğumuz koşullar çerçevesinde yapacakları başvuru İsveç Göçmen Bürosu tarafından uygun bulunur ise bu kişilere başlangıçta 2 yıllık oturum izni verilebilecektir.

2 yıllık sürenin sonunda bu kişiler İsveç’te yaşamaya devam etmek istiyorlar ise oturum izinlerinin uzatılması için yeniden başvuru yapmaları gereklidir.

2 yıllık oturma iznine sahip başvurucular;:

•Kurdukları işten elde ettikleri gelir ile kendilerinin geçimlerini sağlıyor olmak,

•Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uymak,

•Faaliyet gösterdiği işi ile ilgili gerekli tüm izinleri geçerli şekilde elinde bulundurmak ve

•Her yıl 6 aydan fazla süre ile İsveç’te kalmış olmak

koşulu ile sürekli oturum izni alabilirler.

Oturum izni başvurunuzun cevabı online başvurunuzda göstereceğiniz Büyükelçilik yada ilgili Konsolosluğa gönderilecektir.

Oturum izni başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde oturum izni kartınızın hazırlanabilmesi için ilgili Büyükelçilik yada Konsolosluk ile irtibata geçip konsoloslukta resminizi çektirmeniz ve parmak izinizi aldırmanız gerekir.

Oturum izni kartınız sizin parmak izininizi ve resminizi ihtiva etmektedir.

İlgili ülkelerdeki İsveç Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları oturum izni kartını hazır olur olmaz oturum başvuruları olumlu sonuçlanan başvuruculara gönderecek yada teslim edecektir.

Oturum izni kartının hazırlanıp Büyükelçiliği veyahutta Konsolosluğa teslim edilmesi süreci, başvuruya ilişkin olarak verilecek karadan itibaren azami 4 haftadır.

İsveç’e giriş yaparken geçerli pasaportunuz ile birlikte oturum izni kartınızın muhakkak gösterilmesi gerekir.

Serbest meslek erbabı olarak Oturum izni alan kişi İsveç’te yalnız kendi işini yürütebilecek olup herhangi birinin yanında çalışamayacaktır.

1 yıldan daha kısa süreli oturum izni alınması halinde İsveç Nüfus Siciline tescil olunması mümkün olmayıp bu durumda siz ve aileniz İsveç’te sosyal haklardan ve sigorta hizmetinden faydalanamayacaktır. Bu şekilde oturum izni alarak İsveç’e gelen vatandaşlarımızın yaptıracakları sigortaların tüm hastalık,sakatlık vb. halleri içermesine özen gösterilmelidir.

Oturum izni aldığınızda sizin ile aynı süre için aile üyelerinizde oturum izni alabilecektir.

İsveç’te İş Kurma ve İsveç Oturum İzni:

En az 6 aylık oturum izni alınması halinde aile üyeleriniz çalışma iznide alabilecektir.

Ailenizin sizin tarafından geçiminin sağlanacağının tarafınızca gösterilebilmesi, ispatlanabilmesi gerekir.

Aile üyeleri denilince bunu içerisine resmi nikahlı eş, resmi nikahlı olmayan ancak beraber yaşadığınız eş (imam nikahlı vs.), sizin ve eşinizin evli olmayan ve 18 yaşın altındaki çocukları girmektedir.

Eğer ailenizde İsveçte’ki yaşantınızda sizinle birlikte İsveç’e gelecek ise, yapılacak online başvurularda aile üyeleri de belirtilebilecektir.

Aile üyeleri sizinle aynı zmanada aynı zamanda başvurmamış ise bu taktirde kendileride başvurularını online olarak yapabilecektir.

Aile üyelerinin yapacakları başvurularda aşağıdaki belgeleri sunmaları aranmaktadır:

•Pasaportlarının kişisel bilgilerini,fotoğraflarını,imzalarını,pasaport numaralarını ,pasaportun verildiği ülkeyi,pasaportun geçerlilik süresini ve giriş çıkış damgalarını ve varsa başka bir ülkedeki oturum izinlerini gösteren ilgili sayfalarının fotokopisi,

•Evlilik cüzdanının bir kopyası, evli olmayanlar için eşlerin kendi ülkelerinde birlikte yaşadıklarını ispatlayan belgeler,

•Çocukların nüfus cüzdanı,

•Çocuğun İsveç’e gelmeyen diğer velisi var ise ondan çocuk için alınacak muvafakatname.

İsveç Göçmen Bürosunun Oturum İzni Başvurunuzu reddetmesi halinde Bu karara karşı, karara ilişkin bilgilendirildiğiniz tarihten itibaren 3 hafta içerisinde itiraz edilebilecektir. İtirazın hangi usul ile yapılacağı red kararında detaylı olarak belirtilecektir.

İsveç’te iken oturum başvurunuz reddedilir ise bu sizin artık İsveç’te oturum hakkınız olmadığı anlamına gelecektir. Bu karar kabul edilebilir yada red kararına karşı itiraz edilebilir.

İsveç Göçmenlik Bürosu başvurunuza ilişkin kararını ilgiliye bildirirken farklı bildirim usullerinden yararlanabilmektedir.

Buna göre; İsveç Göçmenlik Bürosu İlgili kararı başvurunuzda belirtmiş olduğunuz adresinize posta yolu ile gönderecektir. Akabinde İsveç Göçmen Bürosu en az 1 gün sonra karar yazısının başvuran kişiye gönderildiğine dair bir kontrol mesajını posta yolu ile ilgili başvurucuya gönderecektir.

Bu usul sizin ilk bildirim mektubunu alıp almadığınız teyit edebilmek için öngörülmüştür.

Dolayısı ile İsveç Göçmen Bürosu tarafından size birbirini takip eden günlerde 2 adet mektup gönderilecektir.

Kararın gönderildiği tarihten 2 hafta geçmesi ile birlikte, ilgili karar tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Eğer başvurunuza ilişkin kararı almamış iseniz ve fakat kontrol mesajı tarafınıza ulaştı ise, bu durumda derhal İsveç Göçmen Bürosu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Kararınızı aldıktan sonra bu karara karşı herhangi bir itirazınız olmaz ise, ilgili kararın tarafınızca alındığı tarihten itibaren 3 hafta sonra bu karar kesinleşerek yürürlüğe girecektir.

Eğer oturum başvurunuza ilişkin verilen karara karşı itiraz etmek isterseniz, itiraz başvurunuzu Göçmenlik Bürosuna göndermeniz gerekecektir.

Göçmenlik bürosu süresi içerisinde yapmış olduğunuz itirazınız üzerine vermiş olduğu kararı yeniden inceleyecektir.

İnceleme neticesinde kararında bir değişiklik olmaz ise bu sefer itirazınız Göçmen Mahkemesi tarafından değerlendirilecektir.

İtirazınızın ; ilgili karar kesinleşerek yürürlüğe girmeden önce yani kararı almış olduğunuz tarihten itibaren 3 hafta içerisinde Göçmenlik Bürosuna ulaşmış olması zorunludur. Aksi durumda yapacağınız itiraz başvurunuz incelenmeyecektir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla

Avukat Özgür KURUCUK

WiklundKurucuk Hukuk Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#isveçvizesi #isveççalışmaizni #isveçoturmaizni #isveçoturum #isveçteişkurmak #isveçlihukukbürosu #AdvokatiTurkiet #isveçteyaşamak #isveçteokumak #isveçevlilik #isveçtürkiye #swedishlawyerinTurkey #Türkiyedeişyapanİsveçlifirmalar #turkishlawfirm #lawfirministanbul #lawfirminturkey