İzinsiz Ticari Mesaj ve Arama artık yasak!!!

Mar 22, 2021İdare Hukuku

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere bu zamana kadar firmalar tarafından ticari reklam amaçlı olarak tüketicilere gönderilen sayısız SMS mesajları, elektronik posta ve ticari aramalar vatandaşları çileden çıkarıyordu.

1 mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı kanun sayesinde bu keyfi ve herhangi bir yasal dayanağı olmayan ticari mesaj gönderimine nihayet bir dur dendi.

İlgili kanun uyarınca Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecektir.

Ticari Elektronik ileti kapsamına Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler girmekte olup 6563 sayılı kanun tüm bu iletişim araçlarını kapsamaktadır.

Vatandaşın kendisine onay alınması için gönderilen mesaja cevap vermemesi halinde bu onun kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine izin vermediği anlamına gelecek olup, sessiz kalınması ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdiği anlamına kesinlikle gelmeyecektir.

Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecektir.

Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca alıcının onayı alınmayacaktır.

Önceden izin alınması kuralının tek istisnası Esnaf ve tacirlerdir. Buna göre esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecektir.

Söz konusu kanun alıcılara diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddetme imkanı sağlamıştır.

Buna göre, Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

Red talebinin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmakla yükümlüdür.

İlgili kanun kişisel verilerin korunmasına ilişkin de yeni düzenlemeler getirmiş olup buna göre Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı; ilgili Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak ve Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.

Bu kanun uyarınca 6.maddede düzenlenmiş ticari elektronik iletinin gönderilmesi için ön onay alımı ile ilgili düzenlemelere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından elli bin Türk Lirası’na kadar idari para ceza verilmesi öngörülmüştür.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Avukat Özgür KURUCUK

WiklundKurucuk Hukuk Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#internethukuku #elektronikticaret #sosyalmedyahukuku #bilişimhukuku #internetdolandırıcılığı #internethukukuavukatı #bilişimhukukuavukatı #turkishlawfirm #lawfirmturkey #lawfirminturkey #lawfirministanbul