Danışman

M. Özgür Kurucuk

Kıdemli Danışman 

Mehmet Özgür KURUCUK, WiklundKurucuk’ta bankacılık, finans ve bilgi teknolojisi uygulamalarından sorumlu ortaktır.

İstanbul Barosu üyesidir.

1996-1998 yılları arasında Özbekistan Taşkent Devlet Üniversitesi’nde öğrenim gördü ve 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mehmet Özgür KURUCUK 2010 yılında Stockholm Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde “Hukuk ve Bilgi Teknolojileri” Yüksek Lisans Programında (LL.M.) Yüksek Lisans yapmıştır.

Son olarak, İstanbul’daki WiklundKurucuk Hukuk Bürosuna katılmadan önce İtalyan-Avusturya bankacılık grubunun bir üyesi olan önde gelen bir Türk bankasında (Yapı ve Kredi Bankası) hukuk müşavirliği yapmıştır.

Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak teknik değerlendirme çalışmalarının yanı sıra proje finansmanı, birleşme ve devralmalar, bankacılık ve finans ve dış ticaret, bankanın yabancı iştiraklerine (yani YKB Hollanda, YKB Bahreyn Şubesi, YKB Azerbaycan, YKB Moskova), çeşitli departmanlara (yani Proje Finansmanı, Hazine, Finansal Kurumlar, Dış İşlemler) ve şubelere yasal danışmanlık yapma, çeşitli finansman sözleşmeleri (Sendikasyonlar, Hidroelektrik Santrali Proje Finansmanı, Rüzgar Enerjisi Santrali, Güneş Enerjisi Santrali, Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Jeotermal Enerji Santrali, PPP, Alışveriş Merkezleri, Oteller, Havaalanlarının Proje Finansmanı, Hisse Alımları, Metro, Murabaha Sözleşmeleri) ve bunların güvenlik belgelerini hazırlama, müzakere etme ve yasal olarak inceleme konularında görev almıştır.

Enerji Hukuku ve Proje Finansmanı, Bankacılık Hukuku ve Sözleşmeleri, Göçmenlik Hukuku ve Bilişim Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Mehmet Özgür Kurucuk akıcı seviyede Türkçe, İngilizce ve Rusça bilmektedir.