Olağanüstü durumlarda İnternet sitesine erişimin engellenmesi ve/veya sitede yer alan içeriğin çıkarılması

Mar 22, 2021Bilişim Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

İnternet Suçlarında olağanüstü hallerde web sitesine erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması:

6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 15 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen kanun 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda önemli değişiklikler getirmiş ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde web sitesinin içeriğinin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi konularında devlet otoritesine önemli yetkiler tanımıştır. Buna göre ;

  • Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması,

  • millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması,

  • suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması,

sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde hakim onayı yada kararı olmaksızın , Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. İlgili karar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir. Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulacaktır. Hâkim kendisine onay için sunulan karara ilişkin kararını kırk sekiz saat içinde açıklayacak, aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkacaktır. İlgili madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek yani ihlale konu kısım dışında kalan kısımlar bakımından web sitesinin erişimine engel getirilmeyecektir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. Söz konusu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilecektir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklardır. Ayrıca bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecektir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Avukat Özgür KURUCUK

WiklundKurucuk Hukuk Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

5651 sayılı kanun, bilişim avukatı, bilişim avukatı İstanbul, bilişim avukatları, bilişim davalarında bilirkişi, bilişim hukuku alanında uzman avukat, bilişim hukuku avukatı, bilişim hukuku uzmanı, bilişim suçları avukatı, bilişim suçlarında uzman avukat, erişim yasakları, erişim yasakları avukatı, erişim yasakları uzmanı, internet avukatı, internet avukatı İstanbul, internet davaları avukatı, internet erişim yasakları, internet erişim yasakları alanında avukat, internet erişim yasakları avukatı, internet erişim yasakları uzmanı, internet haberciliği avukatı, internet hukuku, internet medyası avukatı, internet medyası hukuku, internet suçları avukatı, medya hukuku, sosyal medya avukatı, sosyal medya davaları, sosyal medya hukuku, sosyal medya uzmanı.

#internetdolandırıcılığı #internethukukuavukatı #internethukuku #internetyoluilehakaret #sibersuçlar #bilişimsuçları #bilişimavukatı #kredikartıdolandırıcılığı #sosyalmedyahukuku #sosyalmedyaavukatı #istanbulavukat #twitterüzerindenişlenensuçlar #facebooküzerindenişlenensuçlar #telifhakları #telifhaklarıavukatı #fikrihaklaravukatı #turkishlawfirm #lawfirminturkey #lawfirministanbul