Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

Mar 11, 2021İdare Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

Sürücü ehliyetlerinde önemli değişiklikler getiren Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29329 sayılıYönetmelik, 17 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik ile birlikte ömür boyu ehliyet sahibi olmak dönemi sona ermiş olup ilgili yönetmelik kapsamında önceden var olan 9 ehliyet sınıfı 18’e çıkarılmıştır.

İlgili yönetmelik kapsamında söz konusu ehliyet sınıflarından otomobil, motorsiklet gibi küçük ehliyetler 10 yılda bir kamyon, otobüs gibi büyük araç ehliyetleride 5 yılda bir değiştirilecek ve bu sürelerin sonunda ehliyetlerin yenilenmemesi halinde , süresi sona eren ehliyetler geçersiz hale gelecektir.

Sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya dış temsilciliklerimize müracaat etmesi suretiyle yapılacaktır. Müracaat sırasında Başvuru sahiplerinin;

a) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,

b) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

c) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması gereklidir.

Bu şekilde yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmayacaktır.

Yönetmelik kapsamında ayrıca Yenileme müracaatı sırasında eski sürücü belgesi geri alınacak, müracaatı tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge” verilecektir.

Yönetmelikle yeni getirilen bir düzenlemede yurtdışında yaşayan gurbetçilerimiz ile ilgili olup bu konununda altını çizmek gerekmektedir.

Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Türkiye’de araç kullanmaları ilişkin getirilen düzenlemede; ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanabilecekleri düzenlenmiştir.

Bunun yanısıra ilgili yönetmelik ile Altı aydan fazla Türkiye’de bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bir yıllık sürenin sonunda vatandaşımızın Türkiye’de araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelesini ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirmesi zorunludur.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29329 sayılı yönetmeliğin yukarıda belirtmiş olduğumuz maddeleri 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, ehliyetler 1 Ocak 2016’dan itibaren yenilenecek olup sürücüler ehliyetlerini 15 lira karşılığında değiştirebileceklerdir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Avukat Özgür KURUCUK

WiklundKurucuk Hukuk Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#yeniehliyetdüzenlemesi #taşımahukuku #cezahukuku #yeniehliyetyasası #yeniehliyetdüzenlemesivecezalar #turkishlawfirm #lawfirmturkey #lawfirminturkey #lawfirministanbul