Reklam Oyuncusu Çocuklar için Yasal Düzenleme !!!

Mar 22, 2021Reklam Hukuku

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

Reklamlarda Çocukların Çalışma Saatlerine ilişkin Düzenleme:

Çocukların çalıştırılmasına ilişkin Torba Yasa ile İş Kanunu’nun 71. maddesine ilave edilen düzenleme 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı tarihte kesin olarak yürürlüğe girmiştir.

Mevzuat uyarınca; esas kural 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olmasıdır. Ancak istisnalar şu şekildedir:

· 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceklerdir.

· 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabileceklerdir.

İlgili torba kanunda ayrıca, çocukların çalışma saatlerine de bir sınırlama getirilmiş olup, çocukların çalıştırılacakları işlerde bu saatlere uyulması gerekecektir. Bu kapsamda reklam ve tanıtım faaliyetlerinde çocukların yaş gruplarına göre uygulanabilecek çalıştırma saatleri şöyle belirlenmiştir.

(i) Okul öncesi veya okula devam eden bir çocuğa yer verildiği takdirde, bu çocuğun çalışma süresi:

a) eğitim saatleri dışında olmak da koşuluyla günde en fazla 2 saat ve haftada 10 saat

b) okulun kapalı olduğu dönemde ise günde en fazla 5 saat ve haftada 30 saat olabilecektir.

(ii) Zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen bir çocuğa rol verilmesi halinde ise, reklam faaliyetinde çalışacak bu çocuğun çalışma saati günde en fazla 5 saat ve haftada 30 saatolabilecektir.

(iii) 15 yaşını tamamlamış çocuklar için ise çalışma süresi günde 8 saat ve haftada 40 saate kadar olabilecektir.

Bu doğrultuda, özellikle reklam ve tanıtım faaliyetlerinde 14 yaşını doldurmamış bir çocuğa yer verilmesi halinde, öncelikle bu çocuk oyuncu ile yazılı bir sözleşme yapılması ve her bir faaliyet için yazılı açık izin alınması gerekecektir.

İlgili maddenin tam metni şu şekildedir

“On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

On dört yaşını doldurmamış çocuklar bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.”

İş Kanunu’nun ilgili 71. maddesi hükümlerine aykırı davranılması halinde, yine İş Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca, işveren veya işveren vekiline 1.200TL idari para cezası verilecektir.

Kanun’da belirtilen ceza miktarı 1.200TL olarak belirtilmekle birlikte, bu miktar her yıl değerlemeye tabi tutulmaktadır, örneğin bu yıl için belirlenen miktar 1.560TL’dir. Bu ceza miktarları, filmde yer alan ve fazla süre ile çalıştırılan çocuk başına düşünülmelidir.

Bahsi geçen kanuna ilişkin olarak yönetmelik ilgili devlet birimleri tarafından hazırlanmakta olup bu yönetmeliğin yakın zamanda yürürlüüğe gireceği düşünülmektedir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Av.Özgür Kurucuk

WiklundKurucuk Avukatlık Bürosu

info@wiklundkurucuk.com

#reklamhukuku #reklamlardaçocukkullanımı #reklammevzuatı #reklamveçocuk #çocukreklamyıldızları #çocukvereklam #lawfirminturkey #lawfirministanbul #turkishlawfirm