Resmi Gazetede Bugün – 14.04.2021 Çarşamba

Nis 14, 2021Resmi Gazetede Bugün

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

14 Nisan 2021 Çarşamba

Yürütme ve İdare 

Genelge:

2021/8 numaralı COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında

  • Çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. 
  • Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine geçiş teşvik edilmiştir.
  • MİT hariç, 24-32 haftaları arasında gebe olanlar, süt izninde olanlar, engelli çalışanlar, 

Sağlık Bakanlığı ve MİT hariç, yönetici olmayan 60 yaş üstü, kronik hastalığı     bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılmaktadır. 

Yönetmelikler:

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

Yargı

Anayasa Mahkemesi Kararı– Mustafa Atak Başvurusu

Kararda, Salih Sönmezoğlu kararına atıfta bulunulmuş, koruyucu tedbir için herhangi bir delil veya belge ibrazı aranmazken, önleyici tedbir kararı için şiddete maruz kalma veya maruz kalma tehlikesinin bulunduğuna dair olguların varlığının gerektiği, aksi yönde 6284 sayılı kanunla sağlanan hakkın kötüye kullanılmış olacağı belirtilmiştir, bu sebeple başvurucunun AY M.36 ile korunan hakkının ihlal edildiği kabul edilmiştir.