Resmi Gazetede Bugün – 16.04.2021 Cuma

Nis 16, 2021Resmi Gazetede Bugün

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

16 Nisan 2021 Cuma

Yürütme ve İdare 

Yönetmelikler:

  • Adalet Bakanlığı: Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik: Seçim müdürlüklerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. 
  • Tarım ve Orman Bakanlığı: Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik: 5996 sayılı kanunun m.24/4’ün uygulanmasına yönelik yaptırımların usul ve esasları düzenlenmiştir. 
  • Ticaret Bakanlığı: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Satışta yetkililerin lise mezunu olmaları şartı, ilkokul mezununa değiştirilmiştir. 
  • T.C. Merkez Bankası: Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik: 30 Nisan 2021’den itibaren Ödemelerde Kripto Varlıkların kullanılamayacağı belirtilmiştir.
  • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı: Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : Üniversitelerarası Kurul bünyesinde kurulacak Doçentlik Komisyonunun esas ve usulleri düzenlenmiştir.