Resmi Gazetede Bugün – 17.04.2021 Cumartesi

Nis 18, 2021Resmi Gazetede Bugün

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

17 Nisan 2021 Cumartesi

Yasama

  • 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yayımlandı. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının yapılmalarında uygulanacak esas ve usuller yer alıyor.  

Yürütme ve İdare 

Yönetmelik:

Yargı 

  • Anayasa Mahkemesi Kararları: As Partisi, Ülkem Partisi ve Türk ve Dünya Birliği siyasi partilerinin 2019 yılı kesin mali hesap incelemeleri yayımlanmıştır.