Resmi Gazetede Bugün – 20.04.2021 Salı

Nis 22, 2021Resmi Gazetede Bugün

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

RESMİ GAZETEDE BUGÜN

20 Nisan 2021 Salı

Yürütme ve İdare 

Cumhurbaşkanı Kararları

  • Karar Sayısı: 3836 Konu: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesinde eğitim sektörü eklenmiş ve kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor alanında değişikliklere gidilmiştir.
  • Karar Sayısı: 3837 Konu: Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki serbest antlaşmalarda, ilgili Ticaret Antlaşması hükümlerine uygun işlemlerde Avrupa Birliği’ne uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu geçerlidir. 
  • Karar Sayısı : 3838 Konu: Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki serbest antlaşmalarda, ilgili Ticaret Antlaşması hükümlerine uygun işlemlerde Avrupa Birliği’ne uygulanan ilave gümrük vergisi oranları geçerlidir. 
  • Karar Sayısı: 3839 Konu: Büyük Krallık menşeili bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak kontenjan tarifleri düzenlenmiştir. 

Yönetmelikler

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik

Tebliğler 

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı: Seri No:4: Vakıflara Vergi Muhalefeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ No:1’de Değişiklik : Seri No 1’deki maddelerin Başkanlık sistemine adaptasyonu kapsamında lafzi değişiklikler ve “Gelirin Harcama Şekli” bölümünde değişiklik 
  • Ticaret Bakanlığı: Konu: Büyük Krallık menşeili bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak kontenjanlar düzenlenmiştir.
  • Ticaret Bakanlığı: Ürün Güvenliği ve Denetimi 2011/53’te Değişiklik 

Yargı 

Anayasa Mahkemesi Kararı

Yücel Aktay Başvurusu: Mülkiyet hakkı, kararın icrası hakkı ve yargılama uzunluğu sebebiyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla başvuran başvurucunun başvurusu başvuru hakkını kötüye kullanma sebebiyle reddedilmiş, başvurucu cezalandırılmıştır. 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun E:2019/2 K:2020/3 Sayılı Kararı

Özet: Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılması yeterli olup, öncelikle bu adrese normal bir çıkartılması gerekmemektedir.