Spor Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Spor Hukuku

Spora ait branşların giderek artan bir etkinlik alanına sahip olması ile Spor Hukuku büyümeye devam eden bir süreç içerisindedir. Türkiye’de spor faaliyetlerini kontrolü altında tutan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü aktif olarak görev almaktadır. Avrupa’da ise spor kulüpleri devlet dışında organlar tarafından bir yapılanma içerisinde görev alırlar. Spor Hukuku ele alınmak istendiğinde Türkiye cephesi ile Avrupa arasında farkların olması şartlar gereği doğaldır. Tüm Dünya’da spora dair sürekli gelişmelerin yaşanması bu alanda bir endüstrinin doğmasına yol açmış ve bu durum da özel bir spor hukuku konusunun doğmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Spor Hukuku Avukatı İstanbul vasıtası ile konuya yönelik bilgi almak mümkündür. Spor Hukuku Avukatı alanında uzman bir avukattır.

Spor Hukuku Nedir?

Çeşitli uyuşmazlıkların ya da itirazların yaşanması sporun yapısı gereği olduğundan bu sorunların kısa sürelerde çözümlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde farklılaşan yaşam koşulları hayat standartlarında değişime yol açmış bunun doğal bir sonucu olarak da ortaya çıkan serbest zaman etkinliklerini spor uğraşısı doldurmuştur. Bu günkü şartlarda spor profesyonel anlayışlarla yürütülen uğraşlar arasında yerini almaktadır. Spor hukuku, bu alanda doğacak ihtilafları çözümlemede yararlanılacak bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahkim bu noktada sıkça başvurulan bir hukuk prosedürü olarak uygulanmaktadır. Spor Hukuku Avukatı İstanbul bu alanda deneyim sahibi bir avukat olarak hizmet vermektedir.

Spor hukuku, sporculara yönelik hakların ve yükümlülüklerin düzenlenmesinin yanı sıra spor kuruluşlarına ait faaliyetleri de düzenler. Bunun yanı sıra antrenörler, gerçek ve tüzel kişiler de bu hukukun kapsamında çeşitli hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Spor hukuku, geniş kapsamlı olarak birçok konuyu içine alma özelliğine sahiptir. Sporda yer alan şiddet, doping ya da ceza ve disiplin suçları gibi konular da spor hukuku alanında ele alınmaktadır. Sporda adaletin tesis edilmesi, güven ve barış ortamlarının sağlanması gibi konular da bu kapsamda ele alınması gereken konulardır. Spor Hukuku Avukatı İstanbul bu alanda aktif olarak görev yapan başarılı bir avukattır. Spor Hukuku Avukatı sporu ilgilendiren hukuki her tür konuda danışmanlık hizmeti alınabilecek güvenilir bir avukattır.

Spor Hukuku ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Spor Hukuku Sözleşmeleri

Tahkim, taraflar tarafından yapılan anlaşmalara uygun olarak sorunun çözümlenmesine yönelik bir davranıştır. Bir özel hukuk kavramı olarak karşımıza çıkan tahkim kelimesi idare hukuku kapsamında da uygulanmaya başlayan bir kavramdır. Spor hukukuna yönelik anlaşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi aracılığı ile çözümlenmektedir. Spor hukuku tanımlanmak istendiğinde karma bir hukuk dalından söz etmek yanlış olmayacaktır. Spor hukuku açısından en önemli kaynak yazılı hukuk kuralları olarak karşımıza çıkmaktadır. Spor hukukunu ilgilendiren çeşitli konularda yapılan sözleşmeler sporcu, teknik adam ya da spor kulüplerinin aralarında akdedilmektedir. Bu sözleşmelere yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri Spor Hukuku Avukatı İstanbul tarafından sağlanmaktadır.

Spor Hukuku Uyuşmazlıkları

Spor hukuku uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda bu alanda da bir avukatlık hizmetine gereksinim duyulacaktır. Alanında uzman bir avukatın varlığı kişi hak ve özgürlüklerinin tesis edilmesinde oldukça önemlidir. Kişisel ya da kurumsal anlamda her türlü problemde Spor Hukuku Avukatı İstanbul gerekli tüm çalışmaları yapabilecek nitelikte bir avukattır. Sporu ilgilendiren alanlar son yıllarda giderek büyüyen bir sektörün varlığı ile karşılaşmamızı sağlamıştır. Spor hukuku uyuşmazlıkları, mali ya da disiplin uyuşmazlıkları şeklinde biçimlenmektedir. Bu tür uyuşmazlıkların çözümünde ulusal ya da uluslararası yargı mercileri konuya dâhil olabilmektedir. Spor hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Asliye Hukuk Mahkemeleri ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi yargı mercii olarak görev yapmaktadır.

Sporcu Hukukunun Dalları

Spor, gerçek ve tüzel kişilerin varlığı ile kolektif bir faaliyet olarak yürütülen uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sporcular bu grubun içinde gerçek kişileri temsil ederler. Sporcular amatör ya da profesyonel olarak faaliyette bulunan kişilerdir. Sporcular açısından her federasyonun hukuki durumlarını kendi bünyesinde belirlemesi mümkün olmaktadır. Futbol dışında kalan tüm spor dalları Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Bu kuruma ait bir yönetmelik aracılığı ile federasyonlar yetkili kılınabilir. Sporcu hukukuna ilişkin dalları belirleyen, karşılaşılacak problemin niteliği ile ilgili durumlar olacaktır. Spor hukukunu ilgilendiren birçok anlaşmazlık ya da uyuşmazlık söz konusu olacağından problemin türüne göre hareket edilecektir. Spor Hukuku Avukatı İstanbul spor hukukunu ilgilendiren her konuda deneyim sahibi bir avukattır. Spor Hukuku Avukatı ile profesyonel anlamda işlere imza atmak mümkündür.

Futbolcu Avukatlığı

Türkiye Futbol Federasyonu, özel hukuk hükümlerine tabi olan bir müessesedir. Tüzel kişiliğe sahip olması ve futbolla ilgili her tür ihtilafın çözümünde yetkili birim olması en önemli özelliğidir. Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak gelişen her tür anlaşmazlık çözümünde yetki, Tahkim Kurulu’ndadır. Futbolu ilgilendiren konuların çözümünde Tahkim Kurulu’nun yetkili olması başta başka bir yargı organına gereksinim duyulmasını ortadan kaldırmaktadır. Futbolcu avukatlığı oldukça önemli sorumlulukları Spor Hukuku Avukatı alanında hizmet veren avukatların üzerine yüklemektedir. Sporcular, kulüpleri ile yapacakları anlaşmalar esnasında profesyonel anlamda bir danışmanlık hizmetine gereksinim duyarlar. Hak kayıplarının önüne geçilmesinde alınacak profesyonel avukatlık hizmetlerinin önemi oldukça fazladır. Spor Hukuku Avukatı İstanbul bu tür hizmetler konusunda başarılı çalışmalar yapmaktadır.

Futbolcu ya da kendisini temsil eden menajerinin yeterince deneyim sahibi olmaması veya hukuki prosedüre hâkim olmayışları bazı hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet verebilir. Böyle durumların önlenmesi hukuki anlamda danışmanlık hizmetiyle mümkündür. Sporcunun yapacağı kontratın kontrol edilmesinin ya da düzenlenmesinin bir avukat aracılığı ile gerçekleştiğinde daha verimli sonuçlara ulaşılması söz konusudur.

Futbolcular açısından bazı durumlarda sıkıntılı süreçlerin yaşanması mümkün olabilmektedir. Yapılan sözleşmelerde futbolcular açısından çeşitli hakların varlığı söz konusudur. Bazı durumlarda kulüpten bu hakların tahsil edilmesinde uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda futbolcu bir avukata gereksinim duyacaktır. Spor Hukuku Avukatı İstanbul bu tür konularda deneyimli bir avukattır.

Futbolcular açısından karşılaşılabilecek hukuki süreçler birden fazla şekilde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda futbolcunun kişilik haklarına karşı bir saldırı gerçekleşmesi durumunda bunun için de hukuki bir danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu durumlarda futbolcu avukatlığı devreye girmektedir. Hukuki süreçleri en iyi bilen ve bunu sürdürecek olan kişi avukatlar olacağından bu konularda da futbolcuların hukuki danışmanlığa gereksinimi olacaktır.

Futbolcuların avukatlık hizmetine ihtiyaç duymasını gerekli kılacak bir diğer konu ise bağlı oldukları kulüpleri tarafından kendilerine kesilen cezalardır. Futbolcuların bu cezalara itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazın yapılacağı merci ise Türkiye Futbol Federasyonu olmaktadır. Hukuksal alanda deneyimi olmayan bir futbolcunun bu süreçleri yönetmesi zor olacağından profesyonel anlamda bir avukat tarafından temsil edilmesi gerekecektir. Spor Hukuku Avukatı İstanbul profesyonel hizmetlere imza atmış bir avukattır. Futbolcuların karşılaşma ihtimali bulunan bu tür sorunların çözümünde Spor Hukuku Avukatı deneyimleri ile görev almaktadır.

Futbolcuların avukatlık hizmetine ihtiyaç duymasını gerekli kılacak bir diğer konu ise bağlı oldukları kulüplerin, futbolculara borçlarını ödememesinden kaynaklanmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin 18.01.2019 tarihli iptal kararına kadar futbol kulüpleri ve futbolcular arasındaki uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun münhasır yani kesin yetkisi bulunmaktaydı. Fakat Anayasa Mahkemesi, 18.01.2019 tarihli iptal kararı uyarınca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun münhasır yetkisi kaldırılarak ihtiyari yetkisi bulunduğuna karar verilmiştir. Bu iptal kararı ile birlikte futbolcu alacakları konusunda Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisinin kabul edilmemesi halinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Futbolcular zaman zaman uluslararası arenada da kariyerlerini sürdürmektedirler. Bu süreçlerin de doğru yönetilmeye ihtiyacı vardır. Aksi durumlarda futbolcu açısından maddi ve manevi hak kayıplarının yaşanması söz konusu olabilir. Bu tür durumların önüne geçmenin yolu profesyonel anlamda hukuki danışmanlık almaktır. Futbolcuların imzaladıkları sözleşmeler yabancı dilde olacağından bu tür evrakların doğru analiz edilmesi Gereklidir. Ayrıca alacakları tahsil etmek için ülkelerin hukuk kurallarının da iyi bilinmesi gerekecektir. Bu tür işler oldukça kapsamlı çalışmaları gerekli kılacağından kişisel olarak bir futbolcu tek başına hareket etmesi tavsiye edilmez.. Mutlaka bir hukuki danışmanlığa ihtiyacı olacaktır. Spor Hukuku Avukatı İstanbul spor hukuku konusunda danışmanlık hizmeti veren profesyonel bir avukat olarak görev yapmaktadır.

Sporculara Verilen Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Sporcular hukuki konularda danışmanlık hizmetine zaman zaman ihtiyaç hissederler. Bunun sebepleri arasında hak kaybı yaşamak istememeleri yatmaktadır. Aynı zamanda çeşitli problemlerle karşılaştıklarında ya da uyuşmazlık yaşadıklarında haklarının savunulmasına gerek duyarlar. Spor hukuku hem özel hem de kamu hukuku özellikleri taşıması açısından ayrı bir hukuk disiplini olarak değerlendirilmektedir.

Spor hukuku söz konusu olduğunda ulusal ya da uluslararası hukuk da işin içine girebilmektedir. Konunun kapsamlı oluşu birçok unsuru konuya dâhil edeceğinden bu alanda problem yaşayan sporcular hukuki anlamda bir danışmanlık hizmeti alırlar. Spor Hukuku Avukatı İstanbul bu hizmetleri ile bilinmektedir.

Sporcular için verilecek danışmanlık hizmetleri arasında yer alan durumlar şu şekilde sıralanacaktır:

  • Profesyonel olarak çalışan sporcuların sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrollerinin sağlanması
  • Sporcuların vergi mükellefiyetleri konusunda bilgilendirilmeleri
  • Sporcuları ilgilendiren medya ve TV haklarına yönelik hukuki danışmanlık süreçleri
  • Sporcuların kulüpleri ile olan anlaşmazlıkları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti
  • Sporcunun yurt dışında bir kulüp ile yapacağı anlaşmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti

Sporcular bu konuların dışında da birden fazla sorunla karşılaşabilmektedirler. Bu durumlarda ihtiyaç duyacağı, profesyonel manada hizmet alabileceği bir avukat danışmanlığıdır. Spor Hukuku Avukatı İstanbul spor hukukunu ilgilendiren her tür konuda güvenle hizmet alınabilecek bir avukattır. Spor Hukuku Avukatı olarak mesleğinde gerekli tecrübelere sahip alanında uzman bir avukat olarak hizmet vermektedir. Sporcuların karşılaşabileceği çeşitli sorunların çözümünde etkili hizmetlere imza atan bir avukat olarak görevini yapmaktadır.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.