Türkiye’de ikamet izni

Nis 12, 2021Çalışma & Oturma İzni

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

Kanuni olarak verilen haklar kapsamında

 6458 Sayılı kanun uyarınca Türk vatandaşı olmayan türkiyede ikamet edecek yabancı uyruklu kişilere izin verilebilmektedir. Bu ikamet izni geçici sığınmacılarada düzenlenebilmektedir.

İkamet izni ile ilgili genel hususlar

Tabiyeti Türk olmayan gerçek kişiler vize süresi bitiminde türkiyede daha fazla ikamet edebilmek için oturma iznine başvurması gerekir. Bu süre zarfında Türkiye'de bulunması şarttır. Yurt dışından ikamet iznine başvurmak ve bu süreçte yurtdışına gidip gelmek mümkün değildir. Onay sürecinin sonuda istedikleri gibi Türkiye dışına seyehat gerçekleştirebilirler.

İkamet izini alına bilmesi için yapılması gereken bildirimler vardır;

Türkiyedeki ikamet amacı bu amaca dönük bilgi ve belgelirin beyanı gerekir. Ayrıca Türkiye'de kalacağı daimi ikametgahı ve telefonu bildirilir. Bununla birlikte kişinin hali göz önünde bulundurularak hem genel halk saglığı ve güvenliğine menfi yönde her hangi etkisinin olamaması gözetilir. Takdir edersinizki ikamet iznine başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan bir devletten alınmış geçerli bir pasaporta sahip olması icab eder. İstenmesi halinde avukatlarımız tarafından adli sicil kaydı ilgili makamlara sunulur. Bu koşullara bağlı kalarak başvurumuzun olumlu sonuçlanacağı konusunda hüsnü zanda bulunabiliriz.

İkamet izni için başvuru başlangıcı online olarak başlatılır. Avukatlarımız bu başvuruya Noterden düzenlenen sizi temsil ettiklerini belirten vekaletlerinide ekleyerek İl Göç İdaresine sunarlar.

 

Başvuru sürecinde icab eden evraklar

Gereken belge bilgi ve evraklar başvuru türüne göre değişen farklılıklar göstermesine rağmen endişe edilecek bir husus yoktur. En az 3 farklı avukat tarafından bütün başvuru evrakları tekrar tekrar gözden geçirildikten sonra göç idaresine sunulumktadır.

Bütün başvuru türleri için ortak temel gereklilikler aşağıda sıralanır. ;

-Türkiye’de sabit adres gösterir belge,

-Sağlık Sigortası,

-Biyometrik Fotoğraf,

-Vize ve Türkiye'ye girişte yapılan pasaport üstündeki damgalar sunulmalıdır.

-Geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge,

-Avukatlarımız için noterden düzenlenen vekaletname,

-Yurtdışından teğmin ettiğimiz belgelerde apostil bulunması bulunmadığı hallerde Türk konsolosluğundan bu belgelirin onaylanması gerekmekteri.

 

Vekaletname çıkarılması

Vekaletname örneği avukatlarımız tarafından size özel olarak düzenlenmektedir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında iseniz vekaletname noter aracılığı ile 10 dakikada onaylanmaktadır. Türkçeye hakimiyetinize göre yeminli tercume ve tercuman aracılığı ile yapılmaktadır.

  

Türkiye'de ikamet sırasında sağlık

Başvuruya konu olan süre zarfında sağlığınızla ilgili her hangi bir problem yaşamamanız adına sağlık sigortası yapmanız gerekir. Bu sadece bir tavsiye değil ikamet iznini onaylanması için adli makamlarca zorunlu tutulan bir gerekliliktir. Her sağlık sigortası size uygun olmaya bilir. Bunla ilgili işlemleri avukatlarımız tamamlayarak dosyanıza ekleyecektir. il göç idaresi tarafından belirtilen standartlara uygun nitelikte bir saglık sigorta poliçesi sunulması başvurunun doğru sonuçlanması için önem arz eder.

 

Harç ücretleri

İkamet iznine konu olan süreye ilişkin harç bedelleri avukatınız tarafından devlete ödenir. Bu ödemenin evrakları dosyanıza özenle eklenir. Başvuruya konu olan dosya kusursuz bir biçimde hazırlanmalı hatalara yer verilmelidir. Harç ödemesi gerçekleştiği halde doğru sunulmayan evraklardan dolayı kolayca red cevabı almak mümkündür.

 

İdeal başvuru kısa dönemli ikamet izni

Kısa dönemli ikamet izin başvuruları 1 yıl ve altını kapsar. Vize muafiyetinden yararlanarak yada vize alarak türkiye'ye giriş yapan yabancı kişiler. Türkiye'de kalış sürelerini uzatmak için bu ikamet izin türüne başvururlar. Bu başvuru tipi değigşik şekillerde sınıflandırıla bilir. Sözgelimi turizim, taşınmaza dayalı yada Aile üyelerinden birine bağlı olarak. başvuru yapılabilir. Daha iyi anlaşılması adına çeşitlendirmek gerekirse eğitim, sağlık, bilimsel olan izin türleri şeklinde sınıflandırıla bilir.

 

Çokça tercih gören ikamet izin türleri (Kısa süreli)

Amacı Turim olan kısa süreli ikamet talepleri

Turistik amaçlarla Türkiye’de bulunan yabancılara düzenlenen ikamet izni türüdür. Nerede ikamet edeceğiniz ve iletişim telefonu bildirmemiz gereklidir. Nispeten daha kısa süreli ve kabulü kolay bir başvuru tipidir. tabi ki daimi ikametgahınızın hangi ülkede olduğu ve hangi ülke vatandaşı olduğunuza göre değişen incelikler barındırır. Konusuna hakim avukat kadromuz sizin için bütün detaylarıyla başvurunuzu gerçekleştirip; sonuçlandırır.

Taşınmaz mülkünüzün kaynaklık ettiği ikamet izin türü

Türkiye hudutları dahilinde edinilen taşınmazların kaynaklığında ikamet izinine başvuru yapmak mümkündür. Bu reşit olmayan çocukları ve eşide kapsar. Bu işlemler avukatlarımız tarafından vekaleten yürütülüp sonuçlandırılır.

Alınacak taşınmaz seçildikten sonra avukat tapu üstünde gereken tahkikatı yapar. İncelemelerin tamamlanması akabinde tapuyla ilgili bilgiler. Vekalet edilen yabancı müvekkile sunulur. Akabinde avukatlarımız ilgili sataş sözleşmelerini inceler ve gereken tapu işlemine geçilir. Tabiyetine göre değişmekle birlikte 183 ülke vatandaşının türkiyede taşınmaz edinmesinde bir mahsur yoktur. Edinilen Taşınmazın konut olması ikamet izini için şarttır. Arsa, Dükkan gibi gayri menkuller üzerinden ikamet izin başvurusu yapılamamaktadır. Bütün bu aşamalarda devlet tarafından onaylı değerleme uzmanlarının raporları tapuya ibraz olunur.

 

İş Ortaklıkları ve ticari faliyetleri hedef alan ikamet izni

Türkiye'de ticari faliyette bulunacak yurt dışınında mukim olan faliyetlerini veya bir kısmını Türk toprakları üstünde sürdürmek yada iş ortaklıkları partner veya distiribütörlük faliyetleri yürütecek olan firmalırın Türk ticaret kanununa göre şirketin faliyet alanı müdürü ünvanı türü merkez binası belli olacak şekilde avukatlarımız tarafından işlemleri balatılır ve sicil kaydı oluşturulur. Avukatlarımız ve mali müşavirlerimiz aracılığı ile ticari sicil müdürlüklerine başvurularının ardında ticaret siçil gastesinde ilanı mütakip şirket kurulumu tamamlanmış olur. Her bir aşamasında sizlerin yanında yer alak ve faliyetlerinizin sürekliligini saglamak yurt dışından gelen personelin ikamet işlemlerini tamamlamak sureti ile bütün bu zorlu süreci birlikte yürütürüz. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra çalışma izni çok daha kolay ve hızlı çıkartıla bilmektedir.

 

4.Aile İkamet İzni

En basit hali ile yabancı uyruklu eşin ikamet izni ile başlayıp 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için mülteci aileler, koruma ve sığınma hakkı sahipleri için aile ikamet izni başvurusu yapılabilir. Aile bir bütündür. eşlerin birliktelikleri esastır çocuk anne babasından ayrılamaz. bütün bu prensipler doğrultusunda aile ikamet iznine başvurulmaktadır. Tabiki bununda şartları evrakları ve kuralları duruma göre değişmektedir. gelir sahibi olmak adlili sicilinin temiz olması birlikte yaşama şartlarının elverişli olması destekleyen kişi için aranan gerekliliklerdir.

 

Uzun dönemi kapsayan ikimet izini başvuruları

Türkiye cumhuriyeti toplaraklarında en az 8 sene kesintisiz ikamet etmek şartı öncelikli göze çarpar. Yeteri kadar gelir sahibi olmak aranan kriterlerdendir. Bunun için özel bir hesaplama yöntemi kullanılır. Başvuran kişiden kamunun düzen ve disiplinine aykırı haller içinde olmaması beklenir. Tabiki sağlık sigortası ve son 3 yıl içinde sosyal yardıma başvurmaması istenir. Bu beklentiler karşılığında uzun dönemli sınırsız ikamet izni sahibi olmamın getirdiği bir çok ayrıcalık ve haklar mevcuttur.

 

İkamet izninde ret ve iptale sebep olan durumlar.  

İkamet izninde ret ve iptale sebep olan durumlar.  

Gereken belgelerin düzensiz yada eksik yada hatalı düzenlenmiş olması gerekçelerin başlıcasını oluşturur. Dahada kötüsü sahte olması ve bunun anlaşılması gibi durumlar çok ağır cezalara sebebiyet verir. Yerine getirilen şartlardan bir yada birden fazlasının sonradan ortadan kalkması mahsup olan borçların ve cezai yaptırımların gereği olan ödemelerin yapılmaması. Bulaşıcı halk sağlığını ilgilendiren bir hastalıga sahip olmak. Türkiye'de ki ikamet bilgilerinin eksik yada yanlış verilmesi yine ilk sıralarda gelen hatalardandır. Verilen ikamet izninin amacı dışında kullanılmasıda son yıllarda iptal gerekçelerinin başını çekmektedir. İptaal yada ret kararından sonra 60 gün içerisinde idare mahkemelerine dava açılmalı yada tebli tebellüg müttakip 10 gün içinde ülkeden çıkış yapılması gerekir. Ama sizler için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Bizler Wiklund olarak geniş kadromuzla her zaman sizlerin yanında olarak. her azamada sizi yönlendirerek bu gibi durumlarla karşılaşılmasının önüne geçeriz.