Vatandaşlık & Göçmenlik Hukuku

FAALİYET ALANLARIMIZ

Vatandaşlık & Göçmenlik Hukuku

Vatandaşlık ve göçmen hukuku bireylerin vatandaşlık ile alakalı konularını düzenleyen bir hukuk sistemidir. Vatandaşlık hukukunun temel dayanağının milli hukuk olduğunu söylemek mümkündür. Göçmen hukuku konusunda da milli hukuka inilir. Vatandaşlık kavramı zorunlu bir kavram değildir. Doğum ile gelen bu özellik, bireylerin isteği üzerine değişebilir. 

Bir vatandaşın, bulunduğu ülke sınırları içinde yapması gereken ödevleri ve bağlı olduğu kanunlar vardır. Burada ortaya konulan temel düşünce hukuk bağıdır. Dolayısıyla vatandaşlığın doğum ile gelmesine gerek yoktur. Sonradan kazanılabileceği gibi, sonradan vatandaşlıktan çıkartılmak da mümkündür. 

Vatandaşlık hukukunun bulunulan ülke sınırları içinde geçerli olduğunu söylememiz mümkündür. Her ülkenin kendine özgü kuralları ve kanunları vardır. Bu kanunlar çerçevesinde vatandaşlık hakları belirlenir. Vatandaşlık birçok kişiye verilebilir. “Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?” diye soranlara ise, belirli şartlar ve koşullara uyulursa her yabancının Türk vatandaşlığı kazanabileceği bilgisinin verilmesi mümkündür. Konu genel bir konudur. Milletlerarası hukuk dalına da yardımcı olur. Göçmenler de bu haklar içerisindedir. Bir bayrak altında toplanmış herkes eşittir. Haklar ve kanunlar bütün vatandaşlar için aynı şekilde işlemektedir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili konular bu ara oldukça fazla gündeme gelmektedir. Getirilen yeni sistemler ile konu daha da netlik kazanmıştır. Türk vatandaşlığının kazanılması belirli koşul ve şartlara tabi tutulmaktadır. Bu koşul ve şartlar aşağıda verildiği gibidir.

Doğum ile kazanılan vatandaşlıkta; Türkiye sınırları içinde veya dışında anne veya babası Türk vatandaşı olan çocuk doğum ile Türk vatandaşlığını kazanmış olur. Bir başka durum ise şu şekildedir; Türkiye sınırları içinde veya dışında anne Türk vatandaşlığı hakkında sahip, baba yabancı uyruk olan çocuk doğum ile Türk vatandaşlığını kazanır. Bu durumların genel adı soy bağı ile açıklanır.

Türk vatandaşlığı doğum ile kazanıldığı gibi sonradan da kazanılabilir. Bu durum hukuk ile belirli şartlar ve başlıklara bölünmüştür. Bu şart ve başlıklar, yetkili makamın kararı ile, seçme hakkının kullanılması ile, evlat edinilme yolu ile ve istisnai şekilde gerçekleşmektedir. Bu başlıklar genel başlıktır. Başlıkların altında alt başlıklar bulunmaktadır. Durum üç başlık ile sınırlı değildir.

Vatandaşlık & Göçmenlik Hukuku
ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması birçok başlık ile açıklanmaktadır. Bu başlıklardan bir tanesi evlilik yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığıdır. Bu durumun kazanılması için gereken koşullar ve “Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Herhangi bir Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli kalma şartı ile evli olan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

Bir suçtan dolayı yargılaması bulunmayan veya tutuklama süresi içinde olmayan, kişiler başvuru yaptığı takdirde Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. Bilinmesi gereken önemli konulardan biri de bu şartların yeterli olmadığıdır. Devletin bazı durumlarda soruşturmalara ve mülakata tabi tutulduğu görülmektedir. Karar ise yapılan değerlendirmeler sonucunda netleştirilmektedir. 

Devlet Türk vatandaşlığı isteyen kişilerin gerçekten bir aile içinde yaşayıp yaşamadığı, gibi konular netliğe kavuşturulur. İşlemler bittikten sonra sonuç belirlenir. Bu sonuçlar bazen hızlı olduğu gibi bazen de yavaş olmaktadır. Ancak şartları gerçekten taşıyor olmak daha hızlı sonuç verecektir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması kolay gibi görünse de, Türk vatandaşlığı almak isteyen bireyler birçok şarta tabi tutulur. Yatırım yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması konusu parasal değerlerden ibarettir. Söz konusu şartlar ise yeni düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeler ve “Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?” sorusunun cevabı, yatırım yolu ile aşağıda verildiği gibidir. 

En alt sınır olarak 500.000 ABD doları sermaye ile yatırım yapan yabancı uyruklular,

Satın alma işleminden sonra üç yıl içinde satılma işlemlerini yapmama üzere taahhüt veren  en altı sınır 250.000 ABD doları tutarında olan taşınmaz satın almış olanlar,

Herhangi bir Türk bankasına üç yıl içinde çekilmemek sureti ile 500.000 ABD doları yatıran bireyler Türk vatandaşlığının kazanabilirler.

Bunun akabinde bir durum daha belirtmek gerekir ki o da; en altı sınır 50 olan işçi kapasitesine sahip bir işletmesi olan yabancılar Türk vatandaşlığı alma hakkından yararlanabilir.

Bu konuyla ilgili olarak detaylı bilgiye tarafımızdan ulaşılabilir.

a. HUKUKİ DAYANAK

19.09.2018 tarihli 30540 sayılı Resmî Gazete 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması hususunda değişiklikler yapılmıştır.

İşbu düzenlemelere istinaden Türk Vatandaşlığı Kazanılması için yatırım tutarları tekrar düzenlenmiş ve Türk Vatandaşlığı başvurusu için yabancılara kolaylıklar sağlanmıştır.

b. YATIRIM ÇEŞİTLERİ

“a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen, 

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,

f) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.”

Yabancı uyruklu kişiler, yapılan düzenleme sonucu Türk Vatandaşlığına hak kazanabileceklerdir.

Yatırım tutarları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında bulunan efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır.

c. KİMLER ANA BAŞVURUCU İLE BİRLİKTE BAŞVURABİLİR?

Yapılan yatırımla birlikte başvurucu, başvurucunun eşi, 18 yaş altı çocukları veya bağımlı çocukları Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı kazanabilmektedir.

Ana Başvurucunun 18 yaş üstü çocukları Türk Vatandaşlığına başvurucu ile birlikte başvuramamaktadır.

Ana Başvurucunun 18 yaş üstü çocuklarının Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için;

 • Yeni bir yatırım yapması

Veya

 • 5 yıl ikamet izni ile Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir.

d. TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Türk Vatandaşlığına başvuru için gerekli evraklar;

Ana Başvuru için;

 • Geçerli Pasaport
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Doğum Belgesi

İçeriğinde ana adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve uyruğunun açıkça belirtilmiş olması gerekir.

 • Medeni Hal Gösteren Belge

İşbu belge kişi evli ise evlilik belgesi, bekarsa bekar olduğunu gösteren belge, boşanmış ise boşanmış olduğunu gösteren belgedir.

 • Vekaletname

Başvurucunun Eşi için;

 • Geçerli Pasaport
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Doğum Belgesi

İçeriğinde ana adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve uyruğunun açıkça belirtilmiş olması gerekir.

 • Medeni Hal Gösteren Belge

İşbu belge kişi evli ise evlilik belgesi, bekarsa bekar olduğunu gösteren belge, boşanmış ise boşanmış olduğunu gösteren belgedir.

 • Vekaletname

Başvurucunun 18 yaş altı çocukları için;

 • Geçerli Pasaport
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Doğum Belgesi

İçeriğinde ana adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri ve uyruğunun açıkça belirtilmiş olması gerekir.

 • Eğer ebeveynler boşanmış ise, annenin/babanın müşterek çocuğun Türk Vatandaşlığı kazanmasına dair muvafakat ettiğine dair belge ve ebeveynlerin evlenme ve boşanma belgesi

İşbu evrakların tamamı temel evraklardır, eksik olması halinde başvuru yapılamamaktadır.

Başvuru sürecinde istenen evrakların tamamının bulunulan ülke Dış İşleri Bakanlığı tarafından onaylanması, ardından bulunulan ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylı olması veya Apostil şerhi bulunması gerekmektedir.

Türk Konsolosluğu onayı veya Apostil şerhi bulunmayan evraklarla hiçbir işlem ve başvuru yapılamamaktadır.

e. VEKALETNAME

Ana Başvurucunun ve eşinin avukatları yetkilendireceği vekaletname ile; taşınmaz edinimi, banka hesabı açılışı, ikamet başvurusu ve vatandaşlık başvuru süreçlerinin tamamı avukatlar tarafından yürütülmektedir.

Vekaletname ile Ana Başvurucu ve ailesinin Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan banka hesap açılışı, taşınmaz edinimi, ikamet izni başvurusu ve Türk Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin tamamı yapılabilmektedir.

Verilmesi gereken vekaletnamenin içeriği avukatlar tarafından düzenlemiştir. Avukatlar tarafından hazırlanan taslak vekalet, başvurucu ve eşine gönderilir. Söz konusu vekaletname hem başvurucu hem eşi tarafından imzalanmalıdır.

Türkiye’de bulunan tüm Tapu Müdürlüklerinde vekaletname ile işlem yapılması için vekaletnamenin “Düzenlenme Şeklinde Vekaletname” olması zorunlu kılınmıştır. Taşınmaz edinimi için gerekli vekaletnamenin fotoğraflı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

İşbu vekaletname aşağıda bulunan üç şekilden biri ile düzenlenmelidir;

-Türkiye hudutlarında bulunan yerel noterlerde düzenlenebilir,

-bulunduğunuz ülke yerel noterliklerinden düzenlenip, Dış İşleri Bakanlığı onayı alındıktan sonra Apostil onayı eklenebilir,

-bulunduğunuz ülke Türk Konsolosluğundan yeminli tercüman eşliğinde düzenlenebilir.

Türk Konsolosluğu aracılığı ile vekaletname çıkartmak isteyen Müvekkillere avukatlar tarafından yeminli tercüman ve Konsolosluk randevusu oluşturulmaktadır. Daha sonra Müvekkiller ayarlanan gün ve saatte Konsolosluğa giderek işlemlerini tamamlayabilmektedir.

f. POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASI

Gerekli evraklar avukatlar tarafından teslim alınınca süreç başlatılmaktadır.

Öncelikli olarak yapılması gereken işlem, Ana Başvurucu adına Vergi Dairesine Potansiyel Vergi Kimlik Numarası için başvuru yapılmasıdır.

Potansiyel Vergi Kimlik Numarası, taşınmaz edinimi ve banka hesap açılışı için gerekli olan işlemleri tamamlamak için gerekmektedir.

Avukatlar vekaletnamede bulunan özel yetkisi ile Vergi Dairesine başvurarak Potansiyel Vergi Numarası almaktadır. Daha sonra Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Ana Başvurucu ile paylaşılmaktadır.

g. TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN YATIRIM TÜRLERİ

 • TAŞINMAZ YATIRIMI

Ana Başvurucu taşınmaz yatırımı yapmayı talep ederse, yapacağı yatırımın 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası veya dövizin üzerinde olması gerekmektedir. Keza söz konusu düzenlemeye bakılırsa;

“En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,”

Olarak düzenlenmektedir.

Diğer koşul ise edinilen taşınmaz/taşınmazlara 3 yıl satılmama şerhi konulmasıdır. 3 yıl süre ile söz konusu taşınmaz/taşınmazlar Ana Başvurucu adına kayıtlı kalmalı, hiçbir şekil ve surette satılmamalı ve devredilmemelidir.

Söz konusu taşınmaz/taşınmazların niteliği konut, arsa, işyeri ve benzeri taşınmaz niteliğinde olabilmektedir.

Bunun yanı sıra Ana Başvurucu birden çok taşınmaz satın alabilmektedir.

Örnek olarak; “Ana Başvurucu farklı lokasyonlardan 3 adet daire satın alabilmektedir. Satın aldığı 3 adet dairenin satış bedellerinin, değerleme raporlarının ve satış bedeli ödemelerinin 250.000 Amerikan Doları üzerinde olması gerekmektedir.”

Avukatlar özel düzenlenen vekaletname ile taşınmaz devir işlemlerinin tamamını yürütebilmektedir.

Ana Başvurucu adına banka hesap açılış işlemleri avukatlar tarafından tamamlanmaktadır.

  • TAŞINMAZ EDİNİMİNDE YABANCILARIN TABİ OLDUĞU SINIRLAMALAR

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’den taşınmaz edinme sürecinde ilgili mevzuatlar dahilinde düzenlenmiş bazı sınırlamalara tabiidir.

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz ediniminde öncelikle taşınmazın yüz ölçüm miktarları kısıtlanmaktadır. Bu düzenlemeye göre normalde 30 Hektar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile en fazla 60 Hektar taşınmaz edinimine müsaade edilmektedir.

Ek olarak, askeri yasak ve güvenlik bölgeleri de denetlenmektedir. Yabancı ülke vatandaşının taşınmaz edinmeyi talep ettiği bölgenin askeri bölgelerde veya güvenlik bölgelerinde olup olmadığı denetlenmektedir.

  • TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNEBİLECEK YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI

İşbu hususla ilgili olarak özellik belirtmeliyiz ki; Cumhurbaşkanlığının onayı dahilinde bulunan 183 ülke vatandaşlarının tamamı Türkiye’den taşınmaz edinebilmektedir.

Taşınmaz edinebilecek ülkelerin yayınlanmış tam bir listesi bulunmamaktadır. Ancak gelen talebe göre ilgili Tapu Müdürlüklerinden tarafımızca sorgulama yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra Suriye Vatandaşlarının taşınmaz edinimleri yasaklanmış bulunmaktadır.

  • TAŞINMAZ SEÇİMİ

Taşınmaz seçimi, sürecin en önemli adımların biridir. Öyle ki Türkiye’de bulunan bir çok lokasyon bu süreçte değerlendirilmektedir. Taşınmaz seçiminde en çok dikkat edilen husus taşınmazın kira getirisidir.

Özellikle belirtmek isteriz ki; taşınmaz seçim sürecinde Ana Başvurucu, emlakçı, proje ve taşınmazı kendi araştırmasıyla bulabileceği gibi, avukatlar tarafından da yönlendirme yapılabilmektedir.

  • TAŞINMAZ KONTROLÜ

Ana Başvurucu yatırım yapmak isteyeceği taşınmazı belirledikten sonra avukatla mevcut tapu paylaşılmaktadır. Daha sonra avukatlar tarafından tapu kontrol edilmekte ve tapu üzerinde takyidat, kayıt olup olmadığı araştırılmaktadır. Bununla birlikte taşınmazın/taşınmazların tapuda kat irtifakı ve kat mülkiyetinin mevcut olup olmadığı kontrol edilir.

Üzerinde takyidat, kayıt bulunan taşınmazlar Türk Vatandaşlığına uygun değildir.

Özellikle belirtirsek; üzerinde bulunan ipotek, haciz ve benzeri kayıtlar bulunan taşınmazlar Türk Vatandaşlığına başvuru sırasında uygun bulunmamaktadır.

Bununla birlikte imzalanması gereken sözleşmeler incelenir ve Ana Başvurucunun hukuki olarak tüm hakları koruma altına alınmaktadır.

  • DEĞERLEME RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Gayrimenkul Değerleme Kurumu tarafından taşınmazın/taşınmazların değer tespiti yapılmalı, Değerleme Raporu hazırlanmalıdır.

Türkiye’de bulunan Tapu Müdürlüklerinde yabancılara taşınmaz satış işlemlerinin tamamında Gayrimenkul Değerleme Kurumu tarafından hazırlanan Değerleme Raporu satış işlemi öncesinde Tapu Müdürlüğüne sunulmalıdır.

Avukatlar tarafından Gayrimenkul Değerleme Kurumu organize edilerek Değerleme Raporu hazırlatılır.

Bu süreçte avukatlara irtibat numarası ve tapu bilgileri gerekmektedir.

  • TAŞINMAZ ÖDEMESİ

Taşınmaz/taşınmazların ödemesinde en önemli husus ödemelerin tamamı alıcının banka hesabından satıcının banka hesabına olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra taşınmazın/taşınmazların satış bedeli ödemesi yapılırken dekont açıklamasına tapu bilgileri yazılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, taşınmaz/taşınmazların satış bedelinin ödendiğine dair dekontta Alıcı ve Satıcının İsimleri, hangi taşınmaz için ödeme yapıldığının açıkça gözükmesi gerekmektedir.

Zira Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygunluk denetimlerinde dekonttan taşınmaz, alıcı ve satıcı hakkında tüm detayların yer almasını talep etmektedir.

  • TAKSİTLİ SATIŞ

Vatandaşlık başvurusu sürecinde taksitli satış kabul edilmektedir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus; taksitle veya peşin olarak ödenmiş tutarın 250.000Amerikan Dolarını karşılaması gerekmektedir.

Örnek: Her bir taksit tutarı 50.000Amerikan Doları olmak üzere 8 taksitli bir satış düşünülürse;

5. taksitin ödenmesi ile 250.000 Amerikan Doları tutarı karşılanmaktadır. Böylelikle 5. Ay sonunda vatandaşlığa başvuru yolu açılmaktadır.

  • TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İmzalanacak Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkündür.

İşbu Sözleşmenin noter huzurunda imzalanması gerekmektedir.

Taşınmazın kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş olması gerekmektedir.

250.000Amerikan dolarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Tapu Siciline sözleşme ile ilgili şerh düşülmelidir.

  • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN UYGUNLUK BELGESİ

Türk Vatandaşlığına uygun bir yatırım yapmak için; Tapu Satış Bedeli, Değerleme Raporunda bulunan tutar ve Ödenen tutar 250.000Amerikan Doları’nın üstünde olmalıdır.

250.000Amerikan Doları yatırım şartını sağlanması ile birlikte gerekli belgeler toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Yatırım Uygunluk Belgesi talebi ile başvurulmaktadır.

Yatırım Uygunluk Belgesi teslim alındıktan sonra Türk Vatandaşlığı Başvuru süreci için işlemler başlatılabilmektedir.

 • BANKA YATIRIMI

Ana Başvurucu, banka hesap açılışı ile birlikte banka hesabından talep ettiği işlemlerin tamamını yapabilmektedir.

İnternet bankacılığını aktifleştirerek hesabında bulunan tüm işlemleri yönetebilmektedir.

Banka yatırımı için;

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,”

Düzenlenmektedir.

Düzenlemeye istinaden 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirasını 3 yıl boyunca banka hesabında tutan Ana Başvurucu Türk Vatandaşı olabilmektedir.

Bahsedilen yatırımın banka hesabında bulunduğu 3 yıl süre boyunca Ana Başvurucu faiz veya katılım payından yararlanabilmektedir.

  • BANKA HESAP AÇILIŞI

Avukatlar vekaletname ile bankalarda hesap açılış işlemlerinin tamamını yürütebilmektedir. Özellikle bildirmek isteriz ki; işbu vekaletnamede para çekmeye dair bir yetki bulunmamaktadır. Sadece banka hesap açılışı ve banka yatırımı için gerekli işlemlere ilişkin yetkiler bulunmaktadır.

Banka hesap açılışı için pasaport, vekaletname, adres gösterir belge, Potansiyel Vergi Kimlik Numarası belgeleri gerekmektedir.

Daha sonra hesap açılışı için gerekli belgeler imzalanarak banka hesap açılış süreci tamamlanmaktadır. Banka hesabının açılmasının ardından hesap bilgileri, müşteri numarası gibi internet bankacılığı için gerekli bilgilerin tamamı Ana Başvurucu ile paylaşılmaktadır.

  • BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN UYGUNLUK BELGESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından banka hesabı, hesabın kime ait olduğu, yatırım tutarı ve vekaletname incelenerek yapılan denetimler sonucunda Ana Başvurucunun yatırımı uygun bulunursa Yatırım Uygunluk Belgesi düzenlenmektedir.

Yatırım tutarının hangi hesaptan Ana Başvurucunun açılan banka hesabına gönderildiğinin bir önemi bulunmamaktadır. 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirasının Ana Başvurucunun Türkiye’de bulunan bankada bulunan banka hesabına kimin tarafından, hangi ülkeden, ne tür bir hesaptan geldiği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenmemektedir. Burada asıl denetlenen husus tespitin talep tarihinde Ana Başvurucunun hesabında söz konusu tutarın bulunup bulunmadığıdır.

Bunun yanı sıra yatırım tutarı 500.000 Amerikan Doları’nı karşıladığı sürece Ana Başvurucu yatırımı istediği oranda istediği döviz biriminde banka hesabında tutmakta serbesttir.

Örnek; 250.000 Amerikan Doları 250.000EURO olarak yatırım yapılabilmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun asıl denetlediği husus Yatırım Uygunluk Belgesi talep edildiği esnada Ana Başvurucunun adına açılmış Türk Bankalarında bulunan hesabında yatırım tutarının tam ve eksiksiz bulunmasıdır.

 • İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 31/j bendi kapsamında ikamet izni başvurusu yapılmaktadır.

Bahsetmiş olduğumuz ikamet izni Türk Vatandaşlığına başvuru sürecine özel bir ikamet izni türüdür.

Söz konusu ikamet izni sadece Ana Başvuru için gerekmektedir. Bu nedenle sadece Ana Başvurucu adına söz konusu ikamet izni başvurusu yapılmaktadır.

Ana Başvurucu dilerse Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında bu ikamet izninden yararlanabilmektedir.

 • SAĞLIK SİGORTASI

İkamet izni için geçerli bir sağlık sigortasının bulunması gerekmektedir. Zira İl Göç İdaresi ikamet izin başvurularında başvurucular adına sağlık sigortası yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu sağlık sigorta poliçesinin sunulması zorunludur.

Ayrıca yapılacak sağlık sigortasının ikamet izni için geçerli ibarelere sahip olması gerekmektedir.

Avukatlar Ana Başvurucu için gerekli olan sağlık sigortası sürecinin tamamını yürütmektedir.

 • İKAMET İZNİ BAŞVURUSU

Geçerli sağlık sigortası yaptırıldıktan sonra ikamet başvurusu aşamasına geçilebilmektedir.

İkamet İzni başvurusu öncelikle online olarak yapılır. İl Göç İdaresi tarafından belirlenen harç ödemeleri tamamlanır ve daha sonra gerekli evraklar ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gidilerek evrak teslimi yapılır. Birkaç gün içerisinde ikamet izni onaylanmaktadır.

Normal bir ikamet izni başvurusundan farklı olarak,

İşbu ikamet izni türü ile Ana Başvurucunun Türkiye’ye giriş yapmasına gerek kalmadan ikamet izni süreci tamamlanmaktadır,

Online sistem üzerinden alınan randevular çok uzun süre almakta ancak işbu ikamet izni ile randevular çok daha kısa sürede halledilmektedir.

ı. VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Yatırım Uygunluk Belgesinin ve ikamet izninin avukatlar tarafından teslim alınmasında sonra Türk Vatandaşlık Başvurusu yapılmaktadır.

Ana Başvurucu ve ailesi Türkiye Cumhuriyeti Kimlikleri ve Pasaportları için Türkçe isim-soy isimlerini seçmektedirler. İsim- ve soy isim seçimlerinde Devletin ve ilgili mevzuatın belirlediği belli sınırlamalar bulunmaktadır.

İsim ve soy isimler tamamen Türkçe diline ait isim ve soy isimlerden seçilmiş olmalı

Veya

Ana Başvurucu ve ailesi Türk Vatandaşlığı Başvuru sürecinde kullandıkları pasaportta bulunan isimlerini Türk Kimlik ve pasaportlarında birebir aynı şekilde kullanarak

başvuru yapabilmektedirler.

Bunun yanı sıra Türk Medeni Kanunu’na istinaden ailenin tek bir soy isim kullanması gerekmektedir. Karı – Koca- Çocukların ortak bir soy isimlerinin olması zorunludur.

Ana Başvurucunun isim ve soy isimlerine karar vermelerinin ardından avukatlar tarafından ilgili makamlara başvuru yapılır.

 • VATANDAŞLIK ONAY SÜRECİ

Vatandaşlık Başvurusunun yapılması ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından Vatandaşlık Başvurusuna ait bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler aracılığı ile;

https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx

Bağlantısından Vatandaşlık Başvurusunun ne aşamada olduğunu kontrol edilebilmektedir.

Ayrıca avukatlar belli aralıklarla ilgili bakanlıktan doğrudan bilgi alarak Vatandaşlık Başvurusunun aşamasını kontrol edip, aileyi bilgilendirmektedir.

Evrakların tamamen teslim edilip başvurunun tamamlanmasıyla aşamalar sırasıyla aşağıdaki gibidir;

-Yetkili Makama gönderilmesi,

-Arşiv Araştırması yapılması

-Yetkili Makama onaya sunulması

-Yetkili Makam Onayı

-Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden gerekli evrakların alınması

-Pasaport ve Kimlik Kartı için başvuru

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının ardından;

Aile Türkiye’de bulunuyorsa ilgili Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Pasaportları için başvuru yapabilmektedir,

Ya da

Avukatların ayarlayacağı randevu ile aile bulunduğu yerdeki Türk Konsolosluğundan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Pasaportları için başvuru yapabilmektedir.

Daha sonra ilgili makamlardan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Pasaportlarını teslim alabilmektedirler.

İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması başlıklarından biri olan ikamet yoluyla kazanılması aslında çok duyulan ve uygulanan bir yöntemdir. Aslında kolay gibi görünse de bu konuda da belirli şartlar vardır. Herhangi bir ülke vatandaşı iseniz Türkiye sınırları içerisinde 5 yıl ikamet ediyor olmanız haliyle Türk vatandaşlığını kazanabilirsiniz. Bu konu ile alakalı bakılacak durum ise sicil kaydınızdır. Milli güvenlik kurulunun engeline takılacak durumlarda işleminizin sonuçlanmayacağını söylememiz mümkündür. Bu konu ile alakalı Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğü hizmet vermektedir. Başvuru formu ve istenilen belgeler site üzerinden yer almaktadır.

Vatandaşlık & Göçmenlik Hukuku
ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var ?

Hemen formu doldurun ve sizinle iletişime geçelim!

Türk Vatandaşlığını Kaybetme

Türk vatandaşlığının kazanılması belirli şartlar ile sağlanmaktadır. Aynı şekilde Türk vatandaşlığının kaybedilmesi de belirli şartlara tabi tutulur. Vatandaşlıktan çıkmak veya çıkarılmak kolay bir iş değildir. Türk vatandaşlığından başka bir ülke vatandaşı olmak isteyen kişiler için Kanunlarca uyarlanmış olan şartlar ise aşağıda verildiği gibidir.

 • Ergenlik çağına girmiş ve ayırt etme gücüne sahip olmak
 • Yabancı bir devletin vatandaşı olduğuna inandırıcı belgeler sunmak ve o devletin vatandaşlığını kazanmış olmak
 • Bir suç türünden hüküm giymemiş olmak
 • Askerlik sebebiyle veya her hangi bir durum ile aranıyor olmamak
 • Hakkında verilmiş mali bir cezai işlem bulunmamak

Bu şartlara uyan bireyler Nüfus Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru formunu doldurarak işlemlerini yapabilir. Türk vatandaşlığı kazanma konusunda sunmuş olduğumuz hizmetler bağlamında şunu söylememiz mümkündür; istenilen belgeler ve usullere uyulması gereklidir ve şartları taşımak önemlidir. Aksi halde işlem yapılmamaktadır. Başvurular eksiksiz olmalıdır.

Mavi Kart

Son zamanlarda gündem olan konulardan biri de mavi kart konusudur. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere, talepleri halinde belirli haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenerek verilir.. Mavi kart resmi bir belgedir. Bu yüzden belirli işlemlere tabi tutulur 

Türk vatandaşlığı kazanma konusunda sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamında şu bilgileri vermemiz mümkündür; mavi kartlıların seçme ve seçilme, araç ithal etme ve askerlik hizmeti ile alakalı konularda yükümlülüğü yoktur. Mavi kart belgesini çıkartmak için ücret talebi söz konusu değildir. Sadece evrak ücreti alınmaktadır Aalınan bu belgenin, kimlik belgesi olarak kullanılması ise mümkündür.

Herhangi bir süresi olmayan bu kartı çocukları için çıkartmak isteyen ebeveynler müracaat ettikleri durumda çocuk adına bir belge alabilmektedir. Belgenin süresi yoktur, fakat kaybolma gibi nedenlerden dolayı yenileme işlemleri yapılmaktadır. Bunun için ise nüfus müdürlüklerine mavi kart yenilemek için başvuru yapılması yeterlidir. 

Hizmet ile Alakalı Bilgiler

Türk vatandaşlığının kazanılması veya kaybedilmesi kolay değildir. Bu bağlamda geçerli olan şartlar ve kanunlar bellidir. Türk vatandaşlığı hakkında genel bilgiler ise yukarıda verildiği gibidir. Metnimizi okuyup “Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır?” sorusunun cevabını doğrudan danışmanlık ya da avukatlık hizmeti alarak öğrenmek ve bu bağlamda ortaya çıkması muhtemel olan sorunları kaldırıp, süreci kısaltmak isteyen kişilerin bizler ile iletişime geçmeleri mümkündür.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, Türk vatandaşı olmak da, Türk vatandaşlığından çıkmak da belirli şartlara tabiidir. Bu şartların yerine getirilmesi ve bu bağlamda gerekli olan belgelerin sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde temin edilmesi hem işleyiş açısından hem de süre açısından avantaj sağlamaktadır. Eksiksiz ve doğru bir şekilde belgelerini hazırlayan kişilerin, vatandaş olma ya da vatandaşlıktan çıkma konusundaki talepleri, daha kısa süre içerisinde cevaplanmakta bu da kişilere zamandan tasarruf etme imkânı sağlamaktadır.

Hukuki Danışma Talebi

Hukuk sorunlarınız için buradayız! Bizimle iletişime geçebilirsiniz.