Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alma koşulları? Residence Permit Turkey

Mar 22, 2021Çalışma & Oturma İzni

Omur Boyu Ehliyet Donemi Sona Erdi

YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ ALMA PROSEDÜRÜ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

Vize uygulamasına tabi yabancılar için yüz seksen günde doksan gün kuralı uygulanmaktadır. Bu hükmün uygulaması vize uygulamasına tabi tüm yabancılar için geçerlidir.

Bahsi geçen kural gereği yabancı Türkiye’ye ilk giriş yaptığı tarihten itibaren 180 gün içerisinde fiili olarak maksimum 90 gün Türkiye’de kalabilecektir. Söz konusu 90 günlük süre ilk giriş tarihinden itibaren 180 günlük sürenin dolması ile sıfırlanacak ve yeniden işlemeye başlayacaktır.

Örnek vermek gerekir ise Türkiye’ye ilk giriş yaptığı tarihten itibaren 180 gün içerisinde farklı tarihlerde Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’de kalmış bir kişi ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün tamamlandığında 90 günün 30 gününü fiili olarak Türkiye’de kalarak kullanmış ise ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün sonunda yeniden vize alarak Türkiye’ye giriş yaptığında söz konusu 90 günlük süre sıfırdan işlemeye başlayacak ve bu kişi yeniden bir 90 gün daha Türkiye’de kalma hakkına sahip olacaktır.

Bu çerçevede 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancıların ülkemizde bu süreden daha fazla kalmalarını istemeleri durumunda, şartlarını taşıdıkları ikamet izni çeşitlerinden birine başvurmaları ve ikamet izni almaları esastır.

Her 180 günde en fazla 90 gün kuralı uyarınca, 90 günlük kalış süresini tamamladıktan sonra yabancının Türkiye’den çıkması halinde yeniden giriş yapabilmesi için 180 günlük sürenin dolmasını beklemesi gerekmektedir.

Türkiye’de 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancılar 180 günün tamamlanmasını beklemeden Türkiye’ye yeniden giriş yapmak isterler ise eğer ülkeye girmelerine engel olacak başkaca bir durum yok ise giriş tarihinden itibaren ikamet izni almak üzere on gün (10) içinde yaşadıkları ildeki Yabancılar Şube Müdürlüklerine başvurmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla kendilerine sınır kapılarında Türk Polisi tarafından şartlı olarak giriş izni verilmektedir. Bu çerçevede kendisine verilen matbu formda belirtilen hususları kabul eden yabancılar için genel hükümler çerçevesinde giriş işlemlerine başlanmaktadır

.

On gün içerisinde ikamet izni için başvurmayan yabancılar, giriş tarihinden itibaren ikamet izni ihlali yapmış sayılacaklardır.

Bu kısa girizgahtan sonra kısa süreli ikamet izni başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımları ve ikamet izin türüne göre temin edilmesi gereken evrakların neler olduğunu yakından inceleyelim.

1- Birinci aşamada öncelikle yabancının 1- https://e-ikamet.goc.gov.tr adresi üzerinden öncelikle “İlk kez ikamet izni başvurusu yapıyorum bölümüne girmesi, 2-Bu bölümde “Yeni bir başvuru yapmak istiyorum” alt başlığını seçmesi, https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/OnKayit ve burada karşısına çıkan ekrandaki ilk başvuru işlemleri ön kayıt formunu doldurması gerekir.

Ön kayıt formu yabancı tarafından doldurulduktan sonra bu formda belirttiği e-mail adresine e-ikamet@goc.gov.tr email adresinden doğrulama kodu ve başvuru numarası gönderilmektedir. E-ikamet sistemi üzerinden ikamet izni başvuru işlemlerine devam edilebilmesi için İlgili email de gönderilen bağlantı tıklanarak açılan ekrana doğrulama kodunun ve başvuru numarasının girilmesi gerekmektedir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra başvuru kaydınız oluşturulmuş olup söz konusu online başvuru formunu doldurabilirsiniz. Formu tek seferde dolduramaz iseniz https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru linki üzerinden “Başvuruma devam etmek istiyorum” alt başlığına tıklayarak başvuru numarası, e-posta adresi ve pasaport numarası bilgilerini girerek tekrardan hesabınıza giriş yapabilir ve kaldığınız yerden formu doldurmaya devam edebilirsiniz. https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/DevamEdenBasvuruGiris/IlkBasvuru

Bu noktada en önemli şeylerden biri başvuru numaranızı kaydetmek olup sisteme her girişde bu numara başvuru yapan ilgili yabancıdan istenecektir.

2- Başvuru formunu doldurmadan önce 4,5cm-3,5 cm boyutlarında son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz olan biyometrik fotoğrafınızı dijital ortamda sisteme yüklemeniz isteniyor. Sonrasında ilgili form karşımıza çıkıyor.

Peki bu başvuru formunda neler soruluyor? Bu başvuru formunda Başvurulan ikamet izin türü,kişisel bilgiler, talep edilen ikamet izin süresi,Türkiye’de ve yurtdışındaki adresler,eğitim durumu ve bilgileri , gelir durumu ve kaynağı vb.gibi soruların yanıtlanması ve bir takım beyan ve taahhütlerin verilmesi isteniyor.Bu soruların büyük bir samimiyetle doğru yanıtlanması ve cevapların gerçek durumu yansıtıyor olması çok önemli.Aksi bir durum oturma izni başvurunuzun reddedilmesi sonucunu ne yazık ki doğurabilir.

Sizin adınıza ikamet izin başvurusunu yalnızca yasal vekiliniz yani avukatınız yapabiliyor. Avukatınız ilgili formu da sizin adınıza doldurabiliyor ve ilgili İl Göç idaresindeki randevuya’da size temsilen katılabiliyor. Ancak tabiki İl Göç idaresinin her zaman için başvuru sahibini görme hakkı saklı ve avukata rağmen ister ise başvuru sahibini bizzat görmek ve soru sormak isteyebilir.

3- Başvuru formu usulüne uygun olarak tamamen doldurulduktan sonra randevu almak için ilgili sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz yerdeki İl Göç İdaresinin uygun olduğu gün ve saatleri ekranda görmek ve buna uygun olarak randevu almak mümkün.

Bunun tek istisnası ise İstanbul bölgesi. İstanbul İl Göç İdaresinden randevu almak istediğiniz zaman randevu tarih ve saatini seçebilmek mümkün değil ve sistem otomatik olarak size bir randevu gün ve saati atıyor.

İstanbul Bölgesinin yoğunluğu sebebi ile randevu gününün başvuru tarihinden 4-5 ay sonraya verilmesi gibi durumlar mümkün.Dediğimiz gibi burada tamamen sistemin atadığı tarih ve saate bağlıyız ve bunu değiştirebilme imkanımız yok.

4- Randevu gün ve tarihi de belirlendikten sonra artık pdf formatındaki kısa dönem ikamet izin başvuru formunun bilgisayarınıza kaydedilmesi ve bir çıktısının alınarak randevu günü İl Göç İdaresine sunulmak üzere hazır edilmesi gerekiyor. Bu form randevu bilgilerini ,yerini ve saatini aynı zamanda başvurucunun resmini de ihtiva ediyor.

Bu form ilgili yabancının ikamet izin başvuru yaptığına dair delil oluşturuyor ve randevu tarihine kadarki süre içerisinde o kişinin Türkiye’de ikamet edebilmesinin yasal dayanağını oluşturuyor. Yani ikamet izin başvuru yapmış olan kişi randevu tarihine kadar bu belge ile Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı elde ediyor.

Ancak bu form hiç bir şekilde “İkamet izni müraacat belgesi” yerine geçmiyor ve yabancıya ülkeden çıkış yada ülkeye giriş hakkı vermiyor.Sadece randevu gününe kadar yabancının Türkiye’de vize süresi geçmiş olsa bile kalabilmesi imkanını sağlıyor.

5- Başvuru işlemleri tamamlandıktan ve randevu gün ve tarihi belirlenip resmi başvuru formunuz oluşturulduktan sonra sistem isterse başvurucuya başvuru harç ve giderlerini online olarak ödeyebilmesi için ilgili sayfaya yönlendirebiliyor.Bu sayfa aracılığı ile gerek harç bedelinin gerek ise ikamet izin belgesi bedelinin online olarak sistemden ödenmesi mümkün. Bunun dışında bu harçlar bankalar aracılığı ile de tahsil edilebiliyor.

Oturma izin harç miktarları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye gore farklılık gösterebiliyor.Harç miktarlarının hesaplanması için aşağıdaki linki tıklayarak ülke ve izin süresine gore harçların ne kadar olduğunu görebilirsiniz.http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izni-belgesi—harc-miktarlari_409_414_901_icerik

Sistem her halükarda harç miktarını kendisi hesaplayıp başvuru formu içerisinde bunun miktarı ve türünü belirtiyor.

Örnek kabilinden olmak üzere bir ingiliz vatandaşı için 2 senelik kısa süreli oturma izni başvuru yapmak isterseniz 2016 yılı itibari ile 435.18 TL harç bedeli ve 58.50 TL ikamet izin belgesi bedeli ödemeniz gerekiyor.

6- Online olarak başvurumuzu yaptık, İstanbul İl Göç İdaresinden görüşme için randevumuzu aldık, harç bedellerini yatırdık.Geriye randevu günü İl Göç İdaresine sunmanız gerekli evrakların hazırlanması kaldı.

Şimdi isterseniz kısa süreli turistik ikamet izin başvurularında İl Göç İdaresindeki randevunuzda hangi belgelerin sunulması gerektiğini kısaca inceleyelim.

  1. Pasaportun aslı ve ilgili sayfaların fotokopisi( Talep edilen izin süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaporta sahip olunması gerekir)

  2. Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz olan 4 adet biyometrik fotoğraf

  3. Başvuru sahibi ve/veya vekili tarafından imzalanmış ikamet izni başvuru formu.

  4. İstenilen İkamet izin süresi boyunca geçerli sağlık sigortası. Eğer Özel sağlık sigortası yapılacak ise policede “İşbu police 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” Ibaresi bulunmalıdır.

  5. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair başvuru formunda yapılan beyanı destekleyen belgeler (İdare tarafından gerekli görülmesi halinde istenebilir) Banka Hesap Cüzdanı (En az son 6 aylık hesap hareketlerini gösterir belge ibraz edilmelidir) ,kredi kartı ekstresi, uluslararası kredi kartı (En az son 6 aylık hesap hareketleri ve güncel limit bilgilerini gösterir belge ibraz edilmelidir),üzerinde haciz bulunmadığını belirten güncel onaylı gelir belgesi, banka mevduat gelirini gösteren belge,kira geliri söz konusu ise sahip olunan gayrimenkullerin tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira sözleşmesi, başvuru sahibi şirket sahibi ise şirkete ve şirketin gelir tablosuna ilişkin resmi belgeler,emekli ise emekli aylığı tahsis belgesi ve emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı vs. İdare tarafından beyana uygun olarak talep edilmesi halinde sunulması gerekir.Gelir beyanını gösteren resmi belgelerin yurtdışından temin edilmesi halinde apostilli ve noter onaylı türkçe tercümelerinin ibraz edilmesi gerekir.

  6. Yabancı adına vekil başvuruyorsa vekaletname Türkiye’de verilmiş ise noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı , yurtdışında verilmiş ise vekaletnamenin apostilli ve noter onaylı türkçe tercümesi ve aslı sunulmalıdır.

  7. İkamet izni harcı ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuz,

  8. Sizinle irtibata geçilmesi ve ikamet izni belgenizin adresinize ulaşması için adres,telefon ve e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.İlgili adreste kira sözleşmesi ile kalıyorsanız kira sözleşmenizin noter onaylı örneğinin başvuru belgeleri içerisinde yer alması gerekir. Kendinize ait konut niteliğinde taşınmazınızın bulunması halinde konutun şahsınıza ait olduğunu gösteren resmi belge(konut tapusu) istenir. Otel gibi yerlerde kalıyorsanız bu yerlerde kalındığına dair belgelerinde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

  9. Akraba dışında 3.kişinin yanında kalınması halinde yanında kalınan kişinin ve evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü gerekir.

  10. Yabancı idarece istenilmesi halinde vatandaşı olduğu ve yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.Bu belgenin aslının apostilli ve noter onaylı türkçe tercümesi ile birlikte ilgili makamlara sunulması gerekmektedir. Yabancı eğer 5 yıldır Türkiye’de ikamet ediyorsa adli sicil kaydını Türk makamlarından alabilecektir.

İdarenin her zaman ek bilgi belge isteme imkanı saklıdır. Eksik belgelerin tamamlanabilmesi için 30 güne kadar süre verilebilir. Eksik belgelerin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır.

7-

İkamet İzni Müracaat belgesi:

Görüşme randevusuna katılıp başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Müracat Belgesi” verilir.Bu belge randevu tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ikamet izin başvurusu inceleme süresi içerisinde yabancıya Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Bu belge ayrıca yabancıya bu süre içerisinde maksimum 15 gün yurt dışında kalma hakkı verir. 15 günlük süreye uyulması halinde çıkış durumunda herhangi bir vize ihlal cezası ödenmez. Bu sürenin aşılması halinde yabancı vize rejimine tabi olacaktır.

8-

İkamet izin başvurularının İl Göç İdaresi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde olumlu sonuçlanması halinde ikamet izin belgeleri yabancıların başvurularında belirtmiş oldukları adreslere posta yolu ile gönderilecektir.

Son olarak uygulamada var olan bir soruna da değinmek isterim. Şöyle ki online olarak ikamet izni başvurusu yapılması ve ikamet izni başvuru formunun alınması yabancıya yurt dışına çıkış yapma yada ülkeye giriş yapma imkanı vermemektedir. İkamet izni başvuru formu yabancıya başvuru tarihinden randevu süresine kadar Türkiye’de yasal olarak kalma imkanı vermektedir.

Yabancı başvuru tarihi ile randevu tarihi arasında yurt dışına çıkmak ister ise vize rejimine tabii olacaktır. Buna gore vize süresi biten yabancı yurtdışına çıkmak ister ise vizesinin bitiminden 10 gün içerisinde yurtdışına çıkmış olması halinde sınırda herhangi bir vize cezası ödemeyecektir.

Ancak vize süresinin bitiminden 10 gün geçmiş ise yurtdışına ancak vize ihlali yaparak Türkiye’de fazla kaldığı sürelerin cezasını ödemek suretiyle çıkabilecek ve cezayı ödemek koşulu ile herhangi bir sorun yaşamadan tekrar vize alarak Türkiye’ye yeniden giriş yapabilecektir. Vize ceza miktarı günlük oturma izin ücretinin iki katı olup bu tutara ilave olarak ayrıca tek giriş vize ücreti olan 372,80 TL ve kart ücreti olan 58,50 tahsil edilebilecektir.

Yabancının online olarak oturma izni başvurusu yapmış ve randevu almış olması vize cezası ödemesine engel olmayacaktır.

Vize ihlal cezaları ödenmeden yurtdışına çıkılması halinde ilgili yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır.

Yabancıya ikamet başvuru inceleme süresince 90 günlük yasal kalış hakkı ve azami 15 günlük yurtdışına çıkış hakkı sağlayan belge “İkamet İzni Müracat Belgesi” olup bu belge İl Göç İdaresi tarafından randevu sırasında evraklar teslim edilirken düzenlenerek başvuru sahibi yabancıya verilmektedir. Online başvuru yapılıp randevu alındığında düzenlenen ikamet izni başvuru formu ise sadece Türkiye’de randevu tarihine kadar yasal olarak kalma hakkı sağlar.Ülke dışına çıkma ve girme hakkı vermez.

Ayrıca oturma izni başvurusu yapıp randevu alınsa bile yasal kalış süresi dolduktan sonra cezasını ödeyip yurtdışında çıkıp tekrar şartlı giriş yapılır ve tekrar çıkılmak isternir ise böyle bir durumda ilgili yabancıya 90 gün süre ile yurtiçi giriş yasağı uygulanabilir.

Saygılarımla,

.Özgür Kurucuk

Attorney at Law

Bize ulaşın

WiklundKurucuk Law Firm

info@wiklundkurucuk.com

www.wiklundkurucuk.com

#kısasürelioturmaizni #yabancılaroturumizni #yabancılarçalışmaizni #ilgöçidaresi #evize #eikamet #turkishresidentpermit #ikametiznigereklibelgeler #residentpermitturkey #residentpermitturkeyapplication #residentpermitistanbul #turkishvisacost #turkishvisaform #residencepermitturkeyonlineappointment #çalışmaizni #shorttermresidentpermitTurkey