Connect with us

SINIR DIŞI KARARI VE GERİ GÖNDERİM MERKEZİ

passport

SINIR DIŞI KARARI VE GERİ GÖNDERİM MERKEZİ

İdari Gözetim Kararı Nedir, Hangi Hallerde Uygulanır?

Ülkemize turistik amaçlarla gelen yabancılar veya ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden, ikamet izni veya çalışma izinleri iptal edildiği halde Türkiye’de kalmaya devam ettikleri tespit edilenler, vize ihlali olanlar, çalışma izinleri olmadıkları halde izinsiz çalıştıkları tespit edilenler, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilenler, haklarında çeşitli nedenlerden dolayı tahdit kodu olduğu anlaşılanlar, genel ahlak kuralları dışında davranış sergileyenler veya daha önce kendilerine Türkiye’den çıkmaları tebliğ edildiği halde Türkiye’den çıkış yapmadıkları tespit edilenler polis merkezlerine veya jandarma karakollarına getirilerek sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alınmaktadır.

Sınır dışı etme kararı alınanlardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlar, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler, Sahte ya da asılsız belge kullananlar, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.

Geri Gönderme Merkezine Gönderilen Yabancı Ne Yapmalı?

Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde tutulurlar.
Geri Gönderme Merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararına itiraz edilmesi mümkündür ve idari gözetim altına alınan yabancılar bazı şartları taşıması koşuluyla serbest kalabilirler. Yabancının serbest kalması için gerekli olan koşul ise idari gözetim altına alınan kişinin avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvuru yapmasıdır. Sulh ceza hakimliği gerekli incelemeleri yaparak kişinin serbest kalmasına veya idari gözetimin devamına karar verir.

Sulh ceza hakimliğine yapılmış olan bu başvuru henüz sonuçlanmamış ise, polis merkezlerinde veya jandarma karakollarında idari gözetim altındaki yabancı uyruklu kişiler haklarında yürütülen soruşturma tamamlanmış ise kişi, hakkında sınır dışı kararı alınmak üzere geri gönderme merkezlerine götürülür. Geri gönderme merkezlerine getirilen yabancı uyruklu kişiler için de en geç 48 saat içerisinde sınır dışı kararı alınır ve sonrasında sınır dışı edilirler.

Ancak, idari gözetim altındaki yabancı uyruklu kişiler haklarında sınır dışı etme kararı alınsa dahi bazı şartlar altında herhangi bir sulh ceza hakimliğinin kararı olmadan da Göç İdaresi tarafından alınacak bir kararla kendilerine Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre verilerek, serbest bırakılırlar. Türkiye’yi terke davet edilerek salıverilen yabancılar süresi içinde ülkeyi terk ederlerse hakkında giriş yasağı kararı da alınmayabilir.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in passport

Advertisement Turkish Citizenship By investment

Trending

citizenship 250.000 USD

Montenegro Citizenship Agency

citizenship 250.000 USD

Visa To China

Advertisement Turkish Citizenship By investment
To Top